Podem es reuneix amb la nova directiva de la Unió de Llauradors per a parlar de present i futur del sector agrari

  • Antonio Estañ, Beatriu Gascó i Verdier i David Torres es reuneixen amb una delegació de la Va unir per a tractar la situació del cítric valencià i la necessitat de democratitzar i feminitzar el sector com a eixos principals

Podem ha rebut en el seu grup parlamentari en Les Corts a una delegació de la nova executiva de la Unió de Llauradors i Ramaders per a tindre una primera presa de contacte i posar en comú postures sobre temes com els cítrics valencians enfront de les importacions sud-africanes, en la qual és l’estrena d’aquesta nova executiva amb un partit polític. «Es tracta d’una primera trobada, una benvinguda per a coordinar esforços respecte als reptes que tenim per davant els pròxims mesos», ha explicat la diputada Beatriu Gascó Verdier. «Són molts els desafiaments i les postures són coincidents, sobretot en temes com les importacions de cítrics de Sud-àfrica i la necessitat de major democratització i presència de la dona en els òrgans de decisió en el món rural».

«Hem posat en comú el model d’agricultura que defensem, un model d’agricultura tradicional i sostenible, basat en l’agricultura i ramaderia familiar, implicat en el territori i pròxim» ha ressaltat Antonio Estañ, secretari general de Podem. «Hem establit les prioritats per al que queda de legislatura i el futur pròxim, centrant-nos en reivindicacions històriques de la Unió i coincidents amb les nostres prioritats com la democratització del camp o la lluita contra els tractats i acords comercials internacionals.» Els representants morats han informat a la Unió sobre la pregunta respecte a la crisi dels cítrics, en defensa de l’agricultura valenciana i les possibles mesures concretes que puguen dur-se a terme des del Govern que realitzaran en el Ple de les Corts d’aquest dijous.

Altres temes importants tractats en aquesta primera aproximació han sigut l’excés de burocratització de la legislació agrària, la Llei del contracte de la Ramaderia, la Llei de Contractes Agraris (que s’aprovarà demà), el mecanisme de retirada de taronja i mandarina per a sucs gratuïts aprovat pel ministeri, els riscos i reptes de la ramaderia porcina, la situació precària dels treballadors rurals, incorporació de joves i dones, els efectes del CETA, etc.

El Secretari General, Antonio Estañ, la secretària de Món rural, Sostenibilitat i Sobirania alimentària, Beatriu Gascó i el diputat de la comissió d’agricultura, David Torres, han rebut en el grup parlamentari de Podemos-Podem a la delegació de la nova directiva de la Unió de Llauradors i Ramaders, composta pel seu secretari general, Carles Peris, el Sotssecretari General Luis Javier Navarro, la tresorera Isabel Navarro i el secretari Tècnic, Joanma Mesado.

Després de la reunió, totes dues delegacions han donat mostres de satisfacció generalitzada. «La nostra sintonia és molt gran i, encara que ha sigut el primer contacte de molts, ja hem parlat d’una gran quantitat de temes, i ens hem compromés a coordinar-nos tant en l’institucional com al carrer tal com fem des que existeix Podemos» ha resumit Gascó.

Coordinació amb el grup parlamentari en el Congrés dels Diputats

Aquesta reunió s’emmarca en un esforç coordinat per part de Podemos per a defensar el camp valencià tant en Les Corts Valencianes com en les cambres estatals. La diputada valenciana en el Congrés Rosana Pastor ja es va reunir amb els dirigents de la Va unir el passat dia 11 i va presentar ahir mateix en la Cambra Baixa una Proposició No de Llei i hui una pregunta parlamentària instant al Govern a activar la clàusula de salvaguarda en protecció del sector valencià i amortitzar les fluctuacions del mercat en aquest inici de temporada.

«Portem anys advertint del risc que suposava per al sector citrícola l’Acord amb els paisos productors de l’Àfrica del Sud», ha ressaltat Pastor, que també recordava que, amb posterioritat a la signatura de l’Acord, havia sol·licitat en diverses ocasions l’activació de mesures governamentals en cas de pertorbacions en el mercat com les d’enguany. En la línia del grup de Les Corts, a més de la situació dels cítrics la diputada també ha abordat amb la Unió la representativitat en el sector agrari.

photo_2019-01-15_18-19-52

Podem se reúne con la nueva directiva de la Unió de Llauradors para hablar de presente y futuro del sector agrario

  • Antonio Estañ, Beatriu Gascó i Verdier y David Torres se reúnen con una delegación de la Unió para tratar la situación del cítrico valenciano y la necesidad de democratizar y feminizar el sector como ejes principales

 Podem ha recibido en su grupo parlamentario en Les Corts a una delegación de la nueva ejecutiva de la Unió de Llauradors y Ramaders para tener una primera toma de contacto y poner en común posturas sobre temas como los cítricos valencianos frente a las importaciones sudafricanas, en la que es el estreno de esta nueva ejecutiva con un partido político. «Se trata de un primer encuentro, una bienvenida para coordinar esfuerzos respecto a los retos que tenemos por delante los próximos meses», ha explicado la diputada Beatriu Gascó Verdier. «Son muchos los desafíos y las posturas son coincidentes, sobre todo en temas como las importaciones de cítricos de Sudáfrica y la necesidad de mayor democratización y presencia de la mujer en los órganos de decisión en el mundo rural».

«Hemos puesto en común el modelo de agricultura que defendemos, un modelo de agricultura tradicional y sostenible, basado en la agricultura y ganadería familiar, implicado en el territorio y  cercano» ha resaltado Antonio Estañ, secretario general de Podem. «Hemos establecido las prioridades para lo que queda de legislatura y el futuro próximo, centrándonos en reivindicaciones históricas de la Unió y coincidentes con nuestras prioridades como la democratización del campo o la lucha contra los tratados y acuerdos comerciales internacionales.» Los representantes morados han informado a la Unió acerca de la pregunta respecto a la crisis de los cítricos, en defensa de la agricultura valenciana y las posibles medidas concretas que puedan llevarse a cabo desde el Govern que van a realizar en el Pleno de Les Corts de este jueves.

Otros temas importantes tratados en esta primera aproximación han sido el exceso de burocratización de la legislación agraria, la Ley del contrato de la Ganadería, la Ley de Contratos Agrarios (que se aprobará mañana), el mecanismo de retirada de naranja y mandarina para zumos gratuitos aprobado por el ministerio, los riesgos y retos de la ganadería porcina, la situación precaria de los trabajadores rurales, incorporación de jóvenes y mujeres, los efectos del CETA, etc.

El Secretario General, Antonio Estañ, la secretaria de Mundo rural, Sostenibilidad y Soberanía alimentaria, Beatriu Gascó y el diputado de la comisión de agricultura, David Torres, han recibido en el grupo parlamentario de Podemos-Podem a la delegación de la nueva directiva de la Unió de Llauradors i Ramaders, compuesta por su secretario general, Carles Peris, el Vicesecretario General Luis Javier Navarro, la tesorera Isabel Navarro y el secretario Técnico, Joanma Mesado.

Tras la reunión, ambas delegaciones han dado muestras de satisfacción generalizada. «Nuestra sintonía es muy grande y, aunque ha sido el primer contacto de muchos, ya hemos hablado de una gran cantidad de temas, y nos  hemos comprometido a coordinarnos tanto en lo institucional como en la calle tal y como venimos haciendo desde que existe Podemos» ha resumido Gascó.

Coordinación con el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados

Esta reunión se enmarca en un esfuerzo coordinado por parte de Podemos para defender el campo valenciano tanto en Les Corts Valencianes como en las cámaras estatales. La diputada valenciana en el Congreso Rosana Pastor ya se reunió con los dirigentes de la Unió el pasado día 11 y presentó ayer mismo en la Cámara Baja una Proposición No de Ley y hoy una pregunta parlamentaria instando al Gobierno a activar la cláusula de salvaguarda en protección del sector valenciano y amortizar las fluctuaciones del mercado en este inicio de temporada.

«Llevamos años advirtiendo del riesgo que suponía para el sector cítricola el Acuerdo con los paises productores de Africa del Sur», ha resaltado Pastor, que también recordaba que, con posterioridad a la firma del Acuerdo, había solicitado en varias ocasiones la activación de medidas gubernamentales en caso de perturbaciones en el mercado como las de este año. En la línea del grupo de Les Corts, además de la situación de los cítricos la diputada también ha abordado con la Unió la representatividad en el sector agrario.

photo_2019-01-15_18-19-57

Deja un comentario