El I Pla Municipal de Diversitat Sexual, Familiar i de Gènere de Massamagrell ja és una realitat.

Aquest projecte vela pels drets del col·lectiu LGTBI+ i de les famílies definides
socialment com no tradicionals.

En el ple ordinari d'ahir dimecres, 30 de gener, va quedar aprovat per unanimitat de tots els grups polítics el que ja és el I Pla Municipal de Diversitat Sexual, Familiar i de
Gènere de Massamagrell. Un gran projecte en el qual l’àrea d’igualtat de l’Ajuntament
porta treballant des de fa diversos mesos, i que ara per fi ix a la llum.

Aquesta mesura va ser demandada per la ciutadania en els pressupostos participatius
de 2018, i per això mateix es va destinar una quantitat d’aquests pressupostos per a
assumir el cost de l’elaboració del pla.

La presentació oficial del I Pla Municipal de Diversitat Sexual, Familiar i de Gènere serà
el divendres 22 de febrer a les 19 hores en el tercer pis del Centre Cultural, on està
convidada a assistir tota la ciutadania.

“Des de la Regidoria d’Igualtat estem molt orgulloses d’haver tirat avant aquest
projecte pioner i innovador, fins i tot a nivell estatal, que serà executat fins a l’any
2022. Volem agrair a totes les persones i associacions de Massamagrell que han
participat en la seua elaboració perquè d’una altra manera no haguera sigut possible”,
comenta l’agent d’Igualtat, Araceli Munera.

“Fer aquest pla realitat suposa fer efectiva la lluita per la diversitat i impulsar des de
l’administració local la consolidació dels drets de totes les persones, pel mer fet de ser
persones, en aquest cas en concret del col·lectiu LGTBI+ i de les persones que
conformen famílies definides socialment com no tradicionals”, explica la regidora
d’Igualtat, Nina Sepúlveda.

“Aquest pla dóna continuïtat a la lluita municipal pel respecte dels drets de les
persones juntament amb el vigent II Pla Municipal d’Igualtat entre Homes i Dones i el IPla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social.

Des de l’Ajuntament pretenem que Massamagrell siga cada vegada més igualitari, més solidari, més just i més digne”, afig l’alcalde, Pep Galarza.

El I Plan Municipal de Diversidad Sexual, Familiar y de Género de Massamagrell ya es una realidad.

Este proyecto vela por los derechos del colectivo LGTBI+ y de las familias
definidas socialmente como no tradicionales.

En el pleno ordinario de ayer miércoles, 30 de enero, quedó aprobado por unanimidad
de todos los grupos políticos el que ya es el I Plan Municipal de Diversidad Sexual,
Familiar y de Género de Massamagrell. Un gran proyecto en el que el área de igualdad
del ayuntamiento lleva trabajando desde hace varios meses, y que ahora por fin sale a
la luz.

Esta medida fue demandada por la ciudadanía en los presupuestos participativos de
2018, y por ello mismo se destinó una cantidad de estos presupuestos para asumir el
coste de la elaboración del plan.

La presentación oficial del I Plan Municipal de Diversidad Sexual, Familiar y de Género
será el viernes 22 de febrero a las 19 horas en el tercer piso del Centro Cultural, donde
está invitada a asistir toda la ciudadanía.

“Desde la Concejalía de Igualdad estamos muy orgullosas de haber sacado adelante
este proyecto pionero e innovador, incluso a nivel estatal, que será ejecutado hasta el
año 2022. Queremos agradecer a todas las personas y asociaciones de Massamagrell
que han participado en su elaboración porque de otra manera no hubiera sido
posible”, comenta la agente de Igualdad, Araceli Munera.

“Hacer este plan realidad supone hacer efectiva la lucha por la diversidad e impulsar
desde la administración local la consolidación de los derechos de todas las personas,
por el mero hecho de ser personas, en este caso en concreto del colectivo LGTBI+ y de
las personas que conforman familias definidas socialmente como no tradicionales”,
explica la concejala de Igualdad, Nina Sepúlveda.

“Este plan da continuidad a la lucha municipal por el respeto de los derechos de las
personas junto con el vigente II Plan Municipal de Igualdad entre Hombres y Mujeres y
el I Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social.

Desde el Ayuntamiento pretendemos que Massamagrell sea cada vez más igualitario, más solidario, más justo y más digno”, añade el alcalde, Pep Galarza.

Portada I Pla diversitat sexual, familiar i de gènere

Deja un comentario