Guanyar Alcoi demana la instal·lació de bucles magnètics als espais públics d’Alcoi per millorar l’accessibilitat auditiva 
El sistema de bucle magnètic és un sistema estés mundialment que permet a persones amb audiòfon escoltar de forma clara i sense soroll de fons en espais públics.

L’ús de dispositius com els audiòfons i implants coclears suposa una gran ajuda per les persones sordes o amb una disminució auditiva, però resulta moltes vegades insuficient. El soroll de fons o una mala acústica en espais públics dificulten la comprensió del missatge a les persones amb discapacitat auditiva en major mesura que a les persones oïdores.

Beucle sala 1

Per resoldre aquest problema i facilitar l’accessibilitat auditiva existeix un sistema anomenat bucle magnètic que possibilita la comunicació i les relacions interpersonals en espais o situacions contaminades pel soroll ambient o en les quals la distància amb l’interlocutor o la presència de diversos interlocutors dificulta o impedeix aquesta comunicació i l’accés a la informació.

Bucle sala 2

El bucle magnètic és un sistema de provada eficàcia en el seu ús per a espais i serveis de concurrència pública on la megafonia resulte contaminada pel soroll. Els espais on s’instal·la es poden identificar gràcies a un símbol accessibilitat auditiva que els identifica.

Allí on s’instal·la, aquest sistema emet senyals magnètics sense fils que són recollides pels audiòfons. Per a captar els senyals, l’audiòfon ha de disposar de l’anomenada posició T i col·locar-se en aquesta posició per poder rebre els senyals i transformar-los en so que arriba a l’usuari de forma clara i directa sense interferències. El bucle magnètic evita els sons de fons no desitjats i pot ser usat per moltes persones simultàniament.

Bucle taquilla 1

Es tracta d’un sistema normalitzat mundialment, que es pot trobar en auditoris, teatres, cinemes, esglésies, sales de reunions i, en general, espais de servei públic. A banda dels bucles magnètics per a sala també n’existeixen altres de format reduït que es poden instal·lar de forma permanent en taquilles o punts d’informació així com variants portàtils que poden facilitar l’accessibilitat allí on es necessite.

Bucle taulell 1

La regidora Estefania Blanes explica que des de Guanyar Alcoi “considerem que aquest sistema hauria d’anar implantant-se gradualment a Alcoi en els espais públics on es realitzen presentacions, xerrades, conferències o altres actes informatius i culturals.”

Bucle portàtil

Blanes continua dient que “de la mateixa manera, creiem que des de les institucions s’ha de promoure que aquest sistema s’implante a altres espais privats on també es realitzen actes públics mitjançant campanyes informatives o ajudes per facilitar la instal·lació d’aquests sistemes. D’aquesta manera aconseguiríem una ciutat cada vegada més accessible per tothom.”

 

Deja un comentario