Podem Alaquàs pregunta per les Comissions d’investigació pendents de convocar.

En l’última Comissió de Control, Podem Alaquàs va tornar a preguntar per la Comissió
d’Investigació i estudi de reinternalització del servei de proveïment de l’aigua. De nou, l’Equip de Govern va dir estar a l’espera d’un estudi independent de la Universitat Politècnica de València.

Des de la formació recorden que aquesta Comissió d’investigació, proposta per
Podem Alaquàs, va comptar amb els vots de tota la corporació excepte amb els de l’Equip de Govern. Mar Blanch, portaveu de Podem, va al·legar que “és de summa importància tindre clars quants conceptes tinguen a veure amb aquest servei ja que, a més de ser l’aigua un recurs d’interés general, tal com indica la llei, és molts de diners dels i les veïnes d’Alaquàs el que està en joc.”

De l’estudi exhaustiu que ha dut a terme durant tot el mandat la formació habitada, es concloïa que era primordial comptar amb aqueixa comissió especial de l’aigua ja que “tindre la informació de manera escalonada, sense una visió més global que poguera aportar una comissió concreta sobre aquest tema, ens fa anar molt més lents a arribar a conclusions constructives que puguen millorar la situació present.

D’altra banda, és necessari començar a plantejar un possible escenari de recuperació del servei de proveïment de l’aigua, amb dades i alternatives reals.” Per a Podemos Alaquàs, s’està retardant massa la convocatòria d’aquesta Comissió d’investigació, ja que estant a pocs mesos de les eleccions locals no donarà temps a un desenvolupament eficient d’aquesta.

No obstant això, no és l’única Comissió d’investigació pendent. Al juny de 2017, diversos grups entre ells Podem Alaquàs, van sol·licitar una comissió especial per a esclarir la forma de conducta davant unes donacions de la Sra. Alcaldessa no reflectides en la seua nòmina, o siga, sense la corresponent deducció de l’IRPF. Actuació que va donar a conéixer als grups de l’oposició un compte extrapressupostari amb diners provinents de donacions ciutadanes, però sense cap control per part del Ple de la Corporació.

Després de dues sessions d’aquesta Comissió i sense arribar a les conclusions finals, va deixar de convocar-se per part de Alcadia, malgrat peticions reiterades dels grups.
Mar Blanch insisteix que “un Equip de Govern transparent o eficient per a gestionar aquests bretes convocaria amb rapidesa aquestes comissions i amb la freqüència necessària per a oferir tota la informació precisa per a esclarir dubtes”.

podem alaquàs

Podemos Alaquàs pregunta por las Comisiones de investigación pendientes de convocar.

En la última Comisión de Control, Podemos Alaquàs volvió a preguntar por la Comisión de Investigación y estudio de reinternalización del servicio de abastecimiento del agua.

De nuevo, el Equipo de Gobierno dijo estar a la espera de un estudio independiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde la formación recuerdan que dicha Comisión de investigación, propuesta por Podem Alaquàs, contó con los votos de toda la corporación excepto con los del Equipo de Gobierno.

Mar Blanch, portavoz de Podemos, alegó que “es de suma importancia tener claros cuantos conceptos tengan que ver con este servicio ya que, además de ser el agua un recurso de interés general, tal y como indica la ley, es mucho dinero de los y las vecinas de Alaquàs el que está en juego.”

Del estudio exhaustivo que ha llevado a cabo durante todo el mandato la formación morada, se concluía que era primordial contar con esa comisión especial del agua ya que “tener la información de manera escalonada, sin una visión más global que pudiera aportar una comisión concreta al respecto, nos hace ir mucho más lentos en llegar a conclusiones constructivas que puedan mejorar la situación presente.

Por otro lado, es necesario empezar a plantear un posible escenario de recuperación del servicio de abastecimiento del agua, con datos y alternativas reales.”

Para Podemos Alaquàs, se está retrasando demasiado la convocatoria de esta Comisión de investigación, ya que estando a pocos meses de las elecciones locales no dará tiempo a un desarrollo eficiente de la misma.

No obstante, no es la única Comisión de investigación pendiente. En junio de 2017, varios grupos entre ellos Podemos Alaquàs, solicitaron una comisión especial para esclarecer la forma de proceder ante unas donaciones de la Sra. Alcaldesa no reflejadas en su nómina, o sea, sin la correspondiente deducción del IRPF. Actuación que dio a conocer a los grupos de la oposición una cuenta extrapresupuestaria con dinero proveniente de donaciones ciudadanas, pero sin ningún control por parte del Pleno de la Corporación.

Después de dos sesiones de dicha Comisión y sin llegar a las conclusiones finales, dejó de convocarse por parte de Alcadía, pese a peticiones reiteradas de los grupos.

Mar Blanch insiste en que “un Equipo de Gobierno transparente o eficiente para gestionar estos bretes convocaría con rapidez dichas comisiones y con la frecuencia necesaria para ofrecer toda la información precisa para esclarecer dudas”.

Deja un comentario