Espacio publicitario

Unides Podem-EU es reuneix amb els veïns per a parlar dels problemes mediambientals del Port d’Alacant.

Beatriu Gascó Verdier, Julià Àlvaro i Xavier López per Podem, i Iñaki Pérez Rico d’EU han escoltat les reivindicacions de l’Associació Gran Via Sud-Port.

Xavier López, candidat a l’;alcaldia d’Alacant, Beatriu Gascó i Verdier i Julià Álvaro a les Corts i Iñaki Pérez Rico, candidat al Congrés dels diputats, es van reunir amb representants de l’Associació de veïns de Gran Via Sud-Port per a conéixer les seues reivindicacions mediambientals. Les descàrregues de
granels, els abocaments a la badia, els macrodepòsits de combustible o el soterrament de les vies van ser alguns dels temes tractats en una trobada en el qual els integrants de Unides Podem-EU es van mostrar summament receptius i empatitzaren amb les demandes veïnals.

«Alguns d’aquests problemes, prolongats per dècades, tenen possibilitats reals i pròximes de solucionar-se amb la deguda voluntat política», va afirmar Beatriu Gascó, «hi ha dictàmens favorables del síndic de Greuges i sancions per part de Conselleria, ratificades pels tribunals. Són reivindicacions justes i que intenten millorar la qualitat de vida de persones que viuen en entorns que
poden ser molt agressius si les activitats que les generen no es controlen de forma decidida».

«Són demandes justes i les fem nostres», va confirmar Julià Álvaro a l’eixida de la reunió, «Podemos és una garantia de reforç de mesures mediambientals en la mesura en què estiga en el pròxim Govern del Botànic. Els hem assegurat que la nostra presència serà decisiva en aqueix sentit.»

L’Associació veïnal reclama el soterrament de les vies al sud de la ciutat per a guanyar en platja i espai per a la gent, rebutja els macrodepòsits de combustible, demanen el respecte de la normativa en matèria de depuració d’aigües en la depuradora del Racó de Lleó després del dictamen favorable del
Síndic de Greuges i la neteja dels sòls contaminats en la zona de l’IES Mare Nostrum.

A més, esperen una solució definitiva al problema dels granels pulverulents després de la sanció de conselleria que, ratificada pel Tribunal Superior de Justícia, obliga a la construcció d'una terminal específica amb naus tancades que permeten la seua descàrrega amb seguretat i evite la propagació de partícules pulverulentes potencialment nocives per a la salut.

 

Unides Podem-EU se reúne con los vecinos para hablar de los problemas medioambientales del Puerto de Alicante.

Beatriu Gascó Verdier, Julià Àlvaro y Xavier López por Podem, e Iñaki Pérez Rico de EU han escuchado las reivindicaciones de la Asociación Gran Vía Sur-Puerto.

Xavier López, candidato a la alcaldía de Alicante, Beatriu Gascó i Verdier y Julià Álvaro a Les Corts e Iñaki Pérez Rico, candidato al Congreso de los diputados, se han reunido con representantes de la Asociación de vecinos de Gran Vía Sur-Puerto para conocer sus reivindicaciones medioambientales.

Las descargas de graneles, los vertidos a la bahía, los macrodepósitos de combustible o el soterramiento de las vías fueron algunos de los temas tratados en un encuentro en el que los integrantes de Unides Podem-EU se mostraron sumamente receptivos y empatizaron con las demandas vecinales.

«Algunos de estos problemas, prolongados por décadas, tienen posibilidades reales y cercanas de solucionarse con la debida voluntad política», afirmó Beatriu Gascó, «hay dictámenes favorables del síndic de Greuges y sanciones por parte de Conselleria, ratificadas por los tribunales. Son reivindicaciones justas y que intentan mejorar la calidad de vida de personas que viven en
entornos que pueden ser muy agresivos si las actividades que las generan no se controlan de forma decidida».

«Son demandas justas y las hacemos nuestras», confirmó Julià Álvaro a la salida de la reunión, «Podemos es una garantía de refuerzo de medidas medioambientales en la medida en que esté en el próximo Gobierno del Botànic. Les hemos asegurado que nuestra presencia va a ser decisiva en ese
sentido.»

La Asociación vecinal reclama el soterramiento de las vías al sur de la ciudad para ganar en playa y espacio para la gente, rechaza los macrodepósitos de combustible, piden el respeto de la normativa en materia de depuración de aguas en la depuradora del Rincón de León tras el dictamen favorable del
Síndic de Greuges y la limpieza de los suelos contaminados en la zona del IES
Mare Nostrum.

Además, esperan una solución definitiva al problema de los graneles pulverulentos después de la sanción de conselleria que, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, obliga a la construcción de una terminal específica con naves cerradas que permitan su descarga con seguridad y evite
la propagación de partículas pulverulentas potencialmente nocivas para la salud.

Espacio Publicitario

Deja un comentario