Des del 2010 la llei obliga tenir un ROM a Ajuntaments com el d’Alcoi però ací encara no s’ha elaborat. Els conflictes amb el repartiment de personal eventual no hagueren existit si a Alcoi haguera existit un ROM on aquest repartiment estiguera especificat.

La LLEI 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, indica que el Reglament Orgànic Municipal (ROM), el document que ha de regular les normes de funcionament i organització internes de l’Ajuntament, és obligatori per als ajuntaments de més de 20.000 habitants.

El ROM s’ha estat treballant durant la passada legislatura conjuntament entre tots els grups polítics però han existit discrepàncies que feien que no s’avançara en el procés.

Per part del PP, per exemple, es posaven impediments a que la redacció del document es fera amb llenguatge inclusiu o que es parlara de les dos llengües oficials. Però l’impediment més gran perquè el desenvolupament del document fora avant fou la negativa del PSOE a negociar assumptes com la regulació de dedicacions i retribucions. La negativa a tractar d’aquests temes va fer que el procés s’alalrgara fins a aconseguir que acabara la legislatura sense tenir un ROM aprovat.

Aquesta falta de recerca de consensos ha propiciat situacions com la viscuda a l’hora de fer el repartiment de dedicacions i de personal eventual en la quan no hi havia cap reglamentació a complir i, tal com explica la la portaveu del Grup Municipal, Sandra Obiol, «no tindre normes clares genera una posició guanyadora, per als seus propis interessos, a aquells que tenen més poder. Nosaltres volem tindre les normes de funcionament clares per a defensar el millor per als alcoians i les alcoianes.»

En paraules d’Obiol, «la gestió d’una corporació municipal en circumstàncies polítiques cada vegada més complexes requereix una regulació que l’Ajuntament d’Alcoi no té, tot i que la llei ens obliga i que sabem que ha estat durant anys debatent-se i treballant-se. Assolir una gestió eficient dels afers de la ciutadania requereix indefugiblement gestionar eficientment els recursos propis de l’entitat local. Ja és hora que deixem de posposar un document que és ben necessari i es treballe per aprovar-lo definitivament.»

La plataforma ciutadana demanarà al Govern de Toni Francés en el Plenari del divendres 5 de juliol que es realitze una calendarització per donar forma final al Reglament Orgànic Municipal i es definisca una data d’aprovació definitiva.

Adjuntem arxiu d’àudio amb declaracions.

Deja un comentario