Espacio publicitario

Històricament les inversions han sigut destinades a l´AVE, deixant al tren convencional baix mínims en seguretat i calitat. Les inversions en Alta Velocitat, en 2018 van ser del 80% dels pressupostos destinats al ferrocarril, beneficiant tan sols al 3,8% de les persones usuàries; per contra, el 96,2% de les usuàries del tren convencional, sols reben el 20% de les inverions.
Els més de 60.000 Milions d´Euros d´inversió en AVE, suposen que cada ciutadà de l´estat espanyol hi haja pagat 1.200 Euros per financiar un tren el.litista i devorador de recursos mediambientals, econòmics i que aprofundeix en la discriminació social. En 2019, sols a València, es van suprimir 7.543 trens en Rodalia i Regionals quasi tots per falta de personal, material o manteniment del material.
En els últims anys s´han perdut més de deu milions d´usuàries per any sols a Valencia i sempre pel mal servei prestat i les interminales i innecessàries obres del Corredor Mediterrani, que es un AVE camuflat i que no ha dut cap benefici a les persones usuàries.
A dia d´avuí, la situació del ferrocarril es insostenible i pitjor que ara fa un any. Per això reivindicarem el següent:
1. Priorització de les inversions en el més necessari i urgent, que a més a més, es el que menys despesa econòmica suposaría.
2. Una reestructuració dels horaris i les freqüències, que permeta un servei puntual i amb garanties de circulació, sense cancel.lacions d´última hora i la contractació del personal necessari per garantir un servei públic de qualitat i amb les garanties de seguretat.
3. Rehabilitació i adequació de les estacions, donant prioritat als serveis més essencials tals com sales d´espera, iluminació adequada a les andanes, serveis, informació personal i amb pantalles, eliminar les barreres arquitectòniques per a persones amb diversitat funcional, bicicletes, etc…
4. Material ferroviari en condicions, segur, de qualitat, sostenibles i energèticament eficients, dins dels estàndards adequats d´insonorització i accessibilitat, sense deficiències tan usuals com ara les portes dels WC “fora de servei”.
5. Que opere el personal necessari en les estacions com ara l´atenció necessària en màquines expenedores, torns cancelats, serveis, etc…; Sobretot en els períodes de màxima afluencia
per evitar cues i situacions perilloses, es deu agilitzar la sortida pels torns deixant-los
oberts en cas necessari.
6. Adaptació de les línies actuals de Rodalia per tenir amb compte les necessitats de la
població, perllongar línies emprant reestructuracions que faciliten la possibilitat de
comunicar les poblacions amb les capitals administratives, els centres de treball i els
centres acadèmics.
7. En una fase també immediata però posterior, analitzar les inversions en l´electrificació de
totes les línies que encara no hi estàn així com la duplicació de les vies en els trams que
siguen necessaris.
8. Reestructuració de les línies de mercaderies donant prioritat novament, al transport de
mercaderies per tren, no sols transfronterers sinó també de proximitat, emprant i creant
nusos logístics per complementar i posibilitar l´arribada de les mercaderies a les ciutats i
el repartiment per mitjos respetuosos amb el medi ambient, de les mateixes.
9. Integració d´un mapa de la xarxa de transports públics de la ciutat com ara FGV, BUS i TREN
per poder complementar-se entre elles, potenciant els intercanviadors modals també amb
la bicicleta per a que possibilite la mobilitat prescindint-hi del vehicle privat, així com una
necessària integració tarifàría en consorci que agilitze els desplaçaments amb un sols títol
de transport.
10. L´aposta per un transport púlic de qualitat es tradueix en un impacte positiu de la qualitat
de l´aire que respirem a les ciutats. Fer una ciutat més sostenible i més amable per a les
persones, passa per un sistema eficient que convide a deixar el cotxe en casa per anar al
treball o la universitat.
11. Depuració de responsabilitats dels responsables de la gestió de les linies de Rodalies i
Mitjanes Distàncies de València.
12. Intervenció i implicació de les administracions a través dels nostres polítics per tal de
revertir una situació que cada vegada es més insostenible i que afecta cada dia a milers de
persones usuàries.
Gràcies per la implicació i per respectar la neutralitat política i apartidista de la plataforma
d’usuàries i usuaris Indignats amb Renfe.

Espacio Publicitario

Deja un comentario