Espacio publicitario

Decidim reitera la necessitat de mantenir el confinament total al País Valencià i proposa la vigilància epidemiològica i la reconversió d’empreses cap a la tecnologia sanitària per garantir la salut pública valenciana.

Enfront d’una gestió basada en els interessos centralistes i econòmics de l’IBEX 35, la Generalitat ha demostrat que la gestió arrelada al territori i amb els interessos de les persones al capdavant és més efectiva per l’aplanament de la corba de contagis, com es veu al País Valencià.

Per això, demanem que la Generalitat assumisca la responsabilitat de dirigir les mesures d’eixida del confinament, tant en la manera com en el calendari d’aplicació. Alhora, aquestes mesures haurien de tindre en compte criteris científics basats en l’experiència i el coneixement del territori tot valorant la coordinació amb tots els territoris que disposen d’un assessorament expert i científic valuós.

Així doncs, Decidim proposa que el confinament es mantinga fins que totes les empreses puguen garantir material de seguretat i mesures d’higiene laboral per a totes les treballadores i proves ràpides per poder garantir l’aïllament de possibles focus asimptomàtics.

El retorn de la població als espais públics no ha de començar abans que les nostres autoritats estiguen preparades per a fer-ho d’una manera segura. S’ha d’assegurar que les instal·lacions sanitàries necessàries per a atendre el previsible increment del nombre de persones afectades una vegada es reprenga l’activitat econòmica, estiguen en ple funcionament.

Tanmateix, Al País Valencià necessitem una vigilància epidemiològica recolzada en l’atenció primària. Per això, és essencial que el govern del botànic done suport i reforce en els mesos vinents l’atenció en els centres de salut, facilitant l’accés en horari de matí i vesprada, dotant-lo de mesures preventives reals per als seus professionals i assessorament d’epidemiòlegs experts. Reforçar el paper de l’Atenció Primària ajudaria especialment a cobrir la manca d’accés de població major, amb escassa mobilitat i amb poques possibilitats d’accedir als recursos tecnològics.

Finalment, celebrem la reconversió de part del teixit industrial del territori cap a la tecnologia sanitària per tal de garantir el nostre autoabastiment i instem a la Generalitat a continuar les reconversions més enllà de la crisi per tal que el nostre País mai més es trobe sense materials de primera necessitat sanitària enfront d’una pandèmia.

 

Decidim 13 d’abril de 2020

Espacio Publicitario

Deja un comentario