Espacio publicitario

L’associació de veïns de Benifaraig ha elaborat en pocs dies un document
amb 13 propostes de millora al projecte de diputació «Millora de seguretat
viària i foment de la intermodalitat de la carretera CV-315» al qual s’han
sumat 200 veïns de la població. L’objectiu principal és la pacificació de la
via que discorre per l’exterior de la població i junt al qual s’ha instal·lat el
polèmic mur que compta amb una clara oposició veïnal.
Benifaraig és una població de València que, des de sempre, ha patit problemes
amb la carretera CV-315. Quan es tragué la carretera per fora de nucli es va
resoldre el problema de soroll i congestió a l’interior, però el traçat de la
carretera CV-315 ara ha esdevingut una barrera que separa les dues parts del
poble. El nucli urbà ara està separat de la zona d’alqueries, col·legi públic i
horta que també formen part de la pedania i als quals sols es pot arribar per
dos passos de vianants situats al nord i sud de la població. També s’ha
dificultat l’accés als camins veinal que porten a l’horta i les alqueries.
Tot açò ha fet de la CV-315 una via perillosa per al veïnat de Benifaraig. La
velocitat en aquest tram està limitada a 60Km/hora però en absència d’altres
mesures de pacificació, els cotxes circulen a una velocitat prou superior, que
posa en perill les persones que la travessen per accedir a l’escola o l’horta. A
més s’ha d’afegir el problema de contaminació acústica que suporten els
veïns i que amb aquest projecte s’incrementara encara més, ja que es
proposa el pas dels vehicles encara més proper als habitatges sense introduir
mesures efectives per calmar el trànsit.
Limitació de la velocitat a 40KM/hora
La principal proposta del projecte de Diputació és l’execució de dos grans
rotondes als dos extrems de la població que els veins no veuen que vagen a
suposar cap millora efectiva per al trànsit. És per això que des de l’Associació
de Veïns de Benifaraig sol·licita una reducció efectiva de la velocitat en
aquest tram a 40Km / h, que es faça efectiva mitjançant canvis en el disseny
de la via. Defensen que els veïns puguen conviure amb una carretera CV-315
amable al seu pas per la pedania, com si d’una via urbana es tractés, no com la
perillosa frontera que és ara.

Les propostes presentades pel veïnat reforcen aquest objectiu de pacificar el
trànsit de la CV-315 amb mesures com l’elevació dels passos de vianants
sobre el nivell de la carretera, com ara mateix es fa al seu pas per Poble Nou.
Els passos de vianants haurien de disposar de semàfors en en taronja
intermitent que es posaren en vermell en superar-se els 40km/h i es podria
instalar un radar en la zona com a mesura disuasoria.
També es reclama la col·locació de bandes sonores en punts estratègics
de la via i l’estretament dels carrils, que obligue als conductors a una
conducció més prudent. El projecte proposat per la diputació de València
augmenta l’amplada dels carrils respecte a l’existent. Alhora, una línia continua
central hauria de servir per a evitar adelantaments dins del terme de Benifaraig.
Com a mesures per a reduir l’impacte auditiu i alternativa al polèmic mur,
el veïnat de Benifaraig planteja la instal·lació d’asfalt fonoabsorvent suggerida
al projecte. També demana reduir la mitjana entre carrils proposada, de 70 cm,
que es podrien desplaçar del centre de la via per ampliar la separació entre el
nucli de Benifaraig i la carretera. En aquesta vorera de separació ampliada es
podria instalar una bardissa de vegetació que aminorara l’impacte sonor i el
carril per a ciclistes i vianants previst al projecte.
L’Associació de Veïns de Benifaraig ja ha demanat una reunió amb el servei de
planificació i projectes de l’àrea de carreteres i infraestructures de la Diputació,
per a traslladar-los totes les mesures i reflexionar sobre el projecte.

BENIFARAIG AL.EGACIÓ A DIPUTACIÓ

Espacio Publicitario

Deja un comentario