Espacio publicitario

Compromís presenta una moció al plenari de la institució
alacantina perquè el Partit Popular explique finalment el
transvasament de diners des del palau provincial al partit una vegada
sabut que el Tribunal de Comptes no ha fiscalitzat els diners
ingressats des del grup polític.

30 de juny de 2020

El vot de Ciudadanos en l’hemicicle de la Diputació d’Alacant serà decisiu el
proper dimecres 1 de juliol perquè el plenari de la institució provincial reclame
el grup polític del Partit Popular l’entrega de la seua facturació.
Compromís ha registrat una moció que requereix al PP que acredite si els
diners transferits per part del grup popular en la Diputació al partit han estat
dedicats a activitats conjuntes del partit i grup polític conforme exigeix el
Reglament de la Diputació d’Alacant.
El Partit Popular i els seus diputats a la Diputació d’Alacant s’han negat durant
els últims cinc anys a acreditar el compliment de l’article 9 del propi
reglament de la institució, període en el qual s’ha conegut ingressos per valor
de 124.000 euros en comptes d’entitats bancàries amb seu a Múrcia, amb
titularitat la qual encara es desconeix.
L’argumentació del PP amb la qual es negava la necessitat de fiscalitzar els
ingressos de recursos públics als partits ha quedat desmentida després de
que el Tribunal de Comptes haja negat que existisca un informe fiscalitzador
sobre estes transferències com venia argumentant fins ara l’equip de govern
de Carlos Mazón. Des de 2012, esta quantitat supera els 700.000 euros.
El portaveu de Compromís, Gerard Fullana, ha manifestat que “ara sabem
que el Partit Popular va transferir més 700.000 euros al compte del
partit sense acreditar complir ordenança i que el fet que argumentava
que havia sigut fiscalitzat pel Tribunal de Comptes era absolutament
fals. Abans de que decidisquen els tribunals hi ha una última opció
que preveu la ordenança i és que el plenari exigisca l’entrega d’estes
factures. Per a fer-ho ha d’haver una majoria plenària i per tant
portarem a votació demà dimecres l’opció que el PP haja d’acreditar
el complir o no el compliment de la ordenança. El vot de cada diputat i
diputada serà el que decidisca esta acció”.

Ajuds a dit en la recollida de brossa

Per una altra banda, Compromís ha registrat una moció per a acordar de
cara a 2021 la redacció de bases de subvencions per a municipis i
mancomunitats a efectes de sufragar una part del cost de serveis de
recollida de residus i neteja viària. Aquest acord serviria a més per a
establir un règim de concurrència competitiva sota paràmetres objectius
en els futurs exercicis.
La proposta realitzada per Fullana busca, de nou, evitar situacions de
privilegis entre uns pobles i els altres; situacions com la observada
recentment amb el vicepresident de la Diputació i l’alcalde de Busot,
Alejandro Morant, qui va rebre una subvenció nominativa de 30.000 euros
sense complir el requisit d’estar mancomunat que es demana a la resta de
municipis per a accedir a la subvenció.

El voto de C’s decidirá si el PP entrega sus cuentas en la Diputación

Compromís presenta una moción al plenario de la institución
alicantina para que el Partido Popular explique finalmente el traspaso
de dinero desde el palacio provincial al partido una vez sabido que el
Tribunal de Cuentas no ha fiscalizado el dinero ingresado desde el
grupo político.

30 de junio de 2020

El voto de Ciudadanos en el hemiciclo de la Diputación de Alicante será
decisivo el próximo miércoles 1 de julio para que el pleno de la institución provincial reclame el grupo político del Partido Popular la entrega de su
facturación.
Compromís ha registrado una moción que requiere al PP que acredite si el
dinero transferido por parte del grupo popular en la Diputación al partido ha
sido dedicado a actividades conjuntas del partido y grupo político conforme
exige el Reglamento de la Diputación de Alicante.
El Partido Popular y sus diputados en la Diputación de Alicante se han negado
durante los últimos cinco años a acreditar el cumplimiento del artículo 9 del
propio reglamento de la institución, periodo en el cual se ha conocido ingresos
por valor de 124.000 euros en vez de entidades bancarias con sede en
Murcia, con titularidad la cual todavía se desconoce.
La argumentación del PP con la cual se negaba la necesidad de fiscalizar los
ingresos de recursos públicos a los partidos ha quedado desmentida después
de que el Tribunal de Cuentas haya negado que exista un informe fiscalizador
sobre estas transferencias como venía argumentando hasta ahora el equipo
de gobierno de Carlos Mazón. Desde 2012, esta cantidad supera los 700.000
euros.
El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha manifestado que “ahora
sabemos que el Partido Popular transfirió más 700.000 euros a la
cuenta del partido sin acreditar cumplir ordenanza y que el hecho que
argumentaba que había sido fiscalizado por el Tribunal de Cuentas
era absolutamente falso. Antes de que decidan los tribunales hay una
última opción que prevé la ordenanza y es que el pleno exija la
entrega de estas facturas. Para hacerlo tiene que haber una mayoría
plenaria y por tanto llevaremos a votación mañana miércoles la
opción que el PP tenga que acreditar el cumplir o no el cumplimiento
de la ordenanza. El voto de cada diputado y diputada será el que
decida esta acción”.

Ayudas a dedo en la recogida de basura

Por otra banda, Compromís ha registrado una moción para acordar de cara a
2021 la redacción de bases de subvenciones para municipios y
mancomunidades a efectos de sufragar una parte del coste de servicios de
recogida de residuos y limpieza viaria. Este acuerdo serviría además para
establecer un régimen de concurrencia competitiva bajo parámetros objetivos
en los futuros ejercicios.
La propuesta realizada por Fullana busca, de nuevo, evitar situaciones de
privilegios entre unos pueblos y los otros; situaciones como la observada
recientemente con el vicepresidente de la Diputación y el alcalde de Busot,
Alejandro Morant, quien recibió una subvención nominativa de 30.000 euros sin cumplir el requisito de estar mancomunado que se pide al resto de
municipios para acceder a la subvención.

Espacio Publicitario

Deja un comentario