Espacio publicitario

L’equip de govern de C’s i PP esmena a la totalitat la moció de Compromís perquè el plenari requerisca els diputats populars que es puguen fiscalitzar les transferències del grup polític al partit com a la resta de formacions polítiques.

1 de juliol de 2020

El plenari de la Diputació d’Alacant ha tornat a viure un dia fosc per a la transparència de la institució provincial. Un últim moviment de Ciudadanos ha salvat una altra vegada al PP al prorrogar la incògnita sobre el diners desviats pel grup polític al partit i que mai han sigut fiscalitzats com els de la resta de grups polítics en la institució.

El diputat de C’s, Javier Gutiérrez, ha defensat una esmena a la totalitat de la moció presentada per Compromís perquè el plenari requerisca el PP acreditar les transferències al partit i el seu ús per a activitats conjuntes del partit i els diputats conforme exigeix el Reglament de la Diputació d’Alacant, quantitats que sumen 700.000 euros entre 2012 i 2018.

L’esmena defensada per C’s deixa en res la moció de Compromís i abunda en la sospita que els diputats populars desvien diners públics de forma injustificada per al finançament del partit. Compromís denúncia el dejà vu viscut hui en el plenari, que recorda a la legislatura passada quan el diputat trànsfuga de C’s, Fernando Sepulcre,  salvava al Partit Popular de presentar qualsevol factura en la Comissió Informativa no permanent de fiscalització de comptes.

“Sorprèn com C’s afirma en la seua esmena que obligarà a presentar les factures al PP quan Mazón sosté durant la defensa de la mateixa esmena que la proposta dels seus socis no implica cap novetat, el que ens fa pensar que continua en la seua intenció de no presentar cap factura”, ha considerat Gerard Fullana, portaveu del Compromís.

 

 

C’s emula a Sepulcre y salva al PP manteniendo la incógnita sobre las facturas del dinero desviado al PP  

 

 

El equipo de gobierno de C’s  y PP enmienda a la totalidad la moción de Compromís para que el pleno requiera a los diputados populares que se puedan fiscalizar las transferencias del grupo político al partido como se ha hecho con el resto de formaciones políticas.

1 de julio de 2020

El pleno de la Diputación de Alicante ha vuelto a vivir un día oscuro para la transparencia de la institución provincial. Un último movimiento de Ciudadanos  ha salvado otra vez al PP al prorrogar la incógnita sobre el dinero desviado por el grupo político al partido y que nunca han sido fiscalizados como los del resto de formaciones políticas de la institución.

El diputado de C’s, Javier Gutiérrez, ha defendido una enmienda a la totalidad de la moción presentada por Compromís para que el pleno requiera el PP acreditar las transferencias al partido y su uso para actividades conjuntas del partido y los diputados conforme exige el Reglamento de la Diputación de Alicante, cantidades que sumen 700.000 euros entre 2012 y 2018.

La enmienda defendida por C’s deja en nada la moción de Compromís y abunda en la sospecha que los diputados populares desvían dinero público de forma injustificada para la financiación del partido. Compromís denuncia el dejà vu vivido hoy durante el plenario, que recuerda a la legislatura pasada cuando el diputado tránsfuga de C’s, Fernando Sepulcre,  salvaba al Partido Popular de presentar cualquier factura en la Comisión Informativa no permanente de fiscalización de cuentas.

“Sorprende como C’s afirma en su enmienda que obligará a presentar las facturas al PP cuando Mazón sostiene durante la defensa de la misma enmienda que la propuesta de sus socios no implica ninguna novedad, lo que nos hace pensar que continúa en su intención de no presentar ninguna factura”, ha considerado Gerard Fullana, portavoz del Compromís.

Espacio Publicitario

Deja un comentario