Espacio publicitario

Fullana: “Mazón no ens silenciarà amb pressions judicials, serà més fàcil que lliure les factures”

6 de juliol de 2020

El portaveu de Compromís en la Diputació d’Alacant, Gerard Fullana, ha tornat a instar al president de la institució, Carlos Mazón, a presentar les factures que acrediten el compliment de l’ordenança de l’ens quant a les transferències al partit de la subvenció dedicada als grups polítics amb representació en l’hemicicle provincial i que no han sigut acreditades pel Partit Popular com sí l’ha fet la resta d’agrupacions.

Fullana s’ha pronunciat així sobre la denúncia per injúries presentada des del Partit Popular provincial contra la seua persona: “El senyor Mazón no ens silenciarà amb aquestes pressions judicials. Volem que el partit Popular lliure d’una vegada les factures que acrediten el compliment de l’ordenança i que acrediten que no hi ha hagut cap finançament irregular del partit. Ens pot faltar al respecte, ens pot denunciar, pot muntar l’estratègia judicial que vulga però serà molt més fàcil que lliure les factures com ja hem fet la resta dels partits. Si no té res a ocultar, per què no mostra les factures? Tampoc deixarem de criticar la vergonya que transmeten les converses de Brugal, cas en el qual per cert ell va estar imputat. No ho aconseguirà amb denúncies o sense denúncies”.

No és la primera vegada que polítics de Compromís són pressionats mitjançant denúncies per exercir la seua labor d’oposició i haver-se expressat sobre casos sospitosos de irregularitats relacionats amb el PP. La base de la denúncia del Partit Popular es basa en publicacions de mitjans a tenor de les factures no presentades pels populars davant la comissió informativa no permanent de fiscalització de comptes, just el contrari del que sí que van fer els altres grups polítics de la Diputació.

De la poca informació que es té sobre l’ús de la subvenció dels diputats populars, es coneix  que entre 2012 i 2019 el grup polític del PP va transferir al seu partit poc més de 700.000 euros. Compromís considera especialment greus que d’aqueixos ingressos no hi haja no sols una acreditació de despeses mitjançant factures sinó que a més o no existeix o ha desaparegut d’Intervenció la documentació comptable sobre aquest tema referida al període entre 2012 i 2015.

Fullana manifesta al seu torn que no deixa de ser significatiu que la primera acció de Carlos Mazón com a líder del partit -la setmana que ve serà ungit president provincial del PP d’Alacant- es base en silenciar a qui no pensa com ell. “Torna la línia dura del zaplanisme”, ha assenyalat el portaveu de Compromís.

Fullana: “ Mazón no va a silenciarnos con presiones judiciales, será más fácil que entregue las facturas”

6 de julio de 2020

El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, ha vuelto a instar al presidente de la institución, Carlos Mazón, a presentar las facturas que acrediten el cumplimiento de la ordenanza del ente en cuanto a las transferencias al partido de la subvención dedicada a los grupos políticos con representación en el hemiciclo provincial y que no han sido acreditadas por el Partido Popular como sí lo ha hecho el resto de agrupaciones.

Fullana se ha pronunciado así sobre la denuncia por injurias presentada desde el Partido Popular provincial contra su persona: “El señor Mazón no va a silenciarnos con estas presiones judiciales. Queremos que el partido Popular entregue de una vez las facturas que acrediten el cumplimiento de la ordenanza y que acrediten que no ha habido ningún financiación irregular del partido. Nos puede faltar al respeto, nos puede denunciar, puede montar la estrategia judicial que quiera pero será mucho más fácil que entregue las facturas como ya hemos hecho el resto de partidos. Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no muestra las facturas? Tampoco dejaremos de criticar la vergüenza que transmiten las conversaciones de Brugal, caso en el que por cierto él estuvo imputado. NO lo conseguirá con denuncias o sin denuncias”.

No es la primera vez que políticos de Compromís son presionados mediante denuncias por ejercer su labor de oposición y haberse expresado sobre casos sosprechosos de irregularidades relacionados con el PP. La base de la denuncia del Partido Popular se basa en publicaciones de medios a tenor de las facturas no presentadas por los populares ante la comisión informativa no permanente de fiscalización de cuentas, justo lo contrario de lo que sí hicieron los otros grupos políticos de la Diputación.

De la poca información que se tiene sobre el uso de la subvención de los diputados populares, se conoce que entre 2012 y 2019 el grupo político del PP transfirió a su partido poco más de 700.000 euros. Compromís considera especialmente graves que de esos ingresos no haya no solo una acreditación de gastos mediante facturas sino que además o no existe o ha desaparecido de Intervención la documentación contable al respecto referida al periodo entre 2012 y 2015.

Fullana considera a su vez que no deja de ser significativo que la primera acción de Carlos Mazón como líder del partido -la semana que viene será ungido presidente provincial del PP de Alicante- se base en silenciar a quien no piensa como él. “Vuelve la línea dura del zaplanismo”, ha señalado el portavoz de Compromís.

Espacio Publicitario

Deja un comentario