Espacio publicitario

El passat 30 de juliol una de les famílies pertanyent al Projecte Somriures va rebre una
carta signada pel Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana “Àngel Luna González”
on posava de manifest la manca de recursos necessaris per a atendre a molts dels joves
amb diversitat funcional de la nostra comarca de l’Alcoià i El Comtat que, una vegada
acabada l’etapa educativa al cap de 21 anys no poden accedir a cap recurs que puga
atendre’ls per poder seguir amb una vida digna.

Aquesta carta fou conseqüència d’una queixa presentada al Síndic el passat mes de
desembre, on es posava de manifest el que des del nostre Projecte Somriures estem
reivindicant des dels nostres inicis (2017) i que és visibilitzar i conscienciar a la societat i
a les administracions públiques de la necessitat que urgeix a les nostres comarques de
disposar d’uns serveis dignes, públics i de qualitat per una població amb unes atencions
específiques com ho són els nostres fills i filles.

El Exc. Sr. Àngel Luna, dins de les seues funcions i potestats, recomana a la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives a la
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treballs:

“Que, en l’àmbit de les seues respectives competències, s’augmenten els
recursos, atesa l’escassetat dels que hi ha disponibles en l’actualitat, a l’efecte
de poder atendre la demanda dels joves amb discapacitat en la zona de l’Alcoià–
Comtat”
També recomana, i de manera més específica i concreta a la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives:

“Que agilitzen al màxim l’elaboració i aprovació del decret que regule el
mapa territorial de les necessitats dels serveis socials de la Comunitat Valenciana
en general i en concret per a la zona de l’Alcoià-Comtat”
Des de la nostra associació, exigim que aquestes recomanacions es convertisquen en
realitat el més prompte possible, ja que, també és una gran realitat, que molts joves que
han acabat l’etapa educativa es troben sense una atenció professionalitzada i específica
per poder tindre un futur de vida digne i esperançador.

L’Alcoià-El Comtat, 4 d’agost de 2020

Espacio Publicitario

Deja un comentario