Espacio publicitario

Entre diversos plantejaments, la coalició aposta per mantenir l’estructura de l’acord del mes de desembre de 2019 pel que fa als criteris de repartiment objectiu de 14 milions d’euros i actualitzar alguna dels partides a la situació actual.

16 de setembre de 2019

La reunió entre l’equip de govern de la Diputació d’Alacant i Compromís ha acabat amb els dues parts coincidint en accelerar un acord que permeta en el mes d’octubre aprovar els 35 milions promesos als municipis per a 2020.

La coalició valencianista ha eixit contenta d’una va reunir  el palau de la Diputació entre el diputat Gerard Fullana i els representants de l’equip de govern, Eduardo Dolón i Javier Gutiérrez. Entre les diverses ajudes que s’hi aprovaran, com ja es va plantejar des de Compromís, es manté l’estructura de l’acord del mes de desembre de 2019 en la que es pactaren uns criteris de repartimen objectiu de 14 milions per al fons de cooperació.

Fullana, com va insistir el passat plenari, veu com a primera urgència cercar una solució per a impulsar els subvencions promeses en matèries com a la lluita contra els temporals i la pandèmia. “Sempre que seguisca per a repartir els recursos objectivament trobaran a Compromís. La Diputació d’Alacant és de totes els diputacions valencianes la que menys diners ha enviat als municipis aquest any 2020. Llaura mateix als pobles es’ls deuen 35 milions d’euros en subvencions pendents d’aprovar pel plenari. Estem d’acord en el qual hem parlat hui.

El portaveu valencianista ha manifestat que “saludem que l’equip de govern haja reconduït la seua preocupant deriva. Abans d’aquesta va reunir, ens trobàvem en una situació de bloqueig d’ajudes com els de la DANA mentre l’equip de govern e stavaaprovant subvencions especials per valor de 9 milions per a pobles de diputats del PP i dirigents del PSOE en condicions que neguen a la resta de municipis. Estarem amb l’equip de govern mentre mantinga un tractament igualitari per a tots els pobles”.

 

 

Compromís y el gobierno de la Diputación coinciden en aprobar el próximo octubre el envío de los 35 millones prometidos en los pueblos

Entre diversos planteamientos, la coalición apuesta por mantener la estructura del acuerdo del mes de diciembre de 2019 en cuanto a los criterios de reparto objetivo de 14 millones de euros y actualizar alguna de las partidas a la situación actual.

 

 

16 de septiembre de 2019

La reunión entre el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante y Compromís ha acabado con las dos partes coincidiendo al acelerar un acuerdo que permita en el mes de octubre aprobar los 35 millones prometidos en los municipios para 2020.

La coalición valencianista ha salido contenta de una reunión al palacio de la Diputación entre el diputado Gerard Fullana y los representantes del equipo de gobierno, Eduardo Dolón y Javier Gutiérrez. Entre las diversas ayudas que se aprobarán, como ya se planteó desde Compromís, se mantiene la estructura del acuerdo del mes de diciembre de 2019, en la que se pactaron unos criterios de reparto objetivo de 14 millones para el fondo de cooperación.

Fullana, como insistió el pasado plenario, voz como primera urgencia buscar una solución para impulsar las subvenciones promesas en materias como la lucha contra los temporales y la pandemia. “Siempre que sea para repartir los recursos objetivamente encontrarán en Compromís. La Diputación de Alicante es de todas las diputaciones valencianas la que menos dinero ha enviado en los municipios este año 2020. Ahora mismo a los pueblos se les deben 35 millones de euros en subvenciones pendientes de aprobar por el pleno. Estamos de acuerdo en el que hemos hablado hoy”.

El portavoz valencianista ha manifestado que “saludamos que el equipo de gobierno haya reconducido su preocupante deriva. Antes de esta reunión, nos encontrábamos en una situación de bloqueo de ayudas como las de la DANA mientras el equipo de gobierno estaba aprobando subvenciones especiales por valor de 9 millones para pueblos de diputados del PP y dirigentes del PSOE, en condiciones que niegan al resto de municipios. Estaremos con el equipo de gobierno mientras mantenga un tratamiento igualitario con todos los pueblos”. 

Espacio Publicitario

Deja un comentario