Espacio publicitario

Compromís acusa a Toni Cantó d’emparar l’opacitat del PP en haver votat els seus diputats en contra que el president de la Diputación lliure les factures acreditatives a la institució durant la sessió plenària de juny

 

12 de novembre de 2020

 

Compromís en la Diputació d’Alacant reclama a l’equip de govern i al seu president, Carlos Mazón, que vetlen per la transparència i integritat institucional i aclarisquen l’ús del quasi mig milió d’euros de diners públics que els diputats del Partit Popular van ingressar en un compte murcià de la seua formació.

 

Després de conèixer-se que el Tribunal de Comptes ha donat trasllat a fiscalia de la denúncia de Compromís sobre la no acreditació de l’ingrés de 446.000 euros de diners públics en els comptes del Partit Popular, qüestió que violaria la pròpia ordenança de la institució, el portaveu valencianista, Gerard Fullana, exhorta a l’equip de govern a mostrar les factures que justifiquen l’ingrés: “El PP va escudar-se en tot moment en què no tenia necessitat de sotmetre’s al  striptease comptable al qual sí que es va sotmetre Compromís perquè els comptes estaven ja fiscalitzades pel Tribunal de Comptes. Descartada la versió del PP, Mazón ha d’ordenar avui mateix lliurar les factures que acrediten els ingressos de diners públics al PP”.

 

Fullana, així mateix, ha acusat a Toni Cantó d’emparar des de Ciutadans l’opacitat del Partit Popular en haver votat els seus diputats en contra que el PP lliure les factures acreditatives dels ingressos al ple. “No pot passar un dia més sense que Carlos Mazón present les factures. La complicitat de Ciutadans perquè la institució més opaca de tot la Comunitat Valenciana no llance cap llum sobre aquest assumpte és alarmant. Hem llegit a Cantó dir en xarxes socials que presenten les factures i hem vist votar als seus diputats en contra. No entenem què fa Ciutadans en l’àrea de Transparència de la Diputació”, ha analitzat Fullana.

 

 

Fullana: “Descartada la versión del PP, Mazón debe ordenar hoy mismo entregar las factures que acreditan los ingresos de dinero público al PP”

 

Compromís acusa a Toni Cantó de amparar la opacidad del PP al haber votado sus diputados en contra de que el presidente de la Diputación entregue las facturas acreditativas a la institución durante la sesión plenaria de junio

 

12 de noviembre de 2020

 

Compromís en la Diputación de Alicante reclama al equipo de gobierno y a su presidente, Carlos Mazón, que velen por la transparencia e integridad institucional y aclaren el uso del casi medio millón de euros de dinero público que los diputados del Partido Popular ingresaron en una cuenta murciana de su formación.

 

Tras conocerse que el Tribunal de Cuentas ha dado traslado a fiscalía de la denuncia de Compromís sobre la no acreditación del ingreso de 446.000 euros de dinero público en las cuentas del Partido Popular, cuestión que violaría la propia ordenanza de la institución, el portavoz valencianista, Gerard Fullana, exhorta al equipo de gobierno a mostrar las facturas que justifiquen el ingreso: “El PP se escudó en todo momento en que no tenía necesidad de someterse al  estriptis contable al que sí se sometió Compromís porque las cuentas estaban ya fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Descartada la versión del PP, Mazón debe ordenar hoy mismo entregar las factures que acreditan los ingresos de dinero público al PP”.

 

Fullana, asimismo, ha acusado a Toni Cantó de amparar desde Ciudadanos la opacidad del Partido Popular al haber votado sus diputados en contra de que el PP entregue las facturas acreditativas de los ingresos al pleno. “No puede pasar un día más sin que Carlos Mazón presente las facturas. La complicidad de Ciudadanos para que la institución más opaca de todo la Comunidad Valenciana no arroje ninguna luz sobre este asunto es alarmante. Hemos leído a Cantó decir en redes sociales que presenten las facturas y hemos visto votar a sus diputados en contra. No entendemos qué hace Ciudadanos en el área de Transparencia de la Diputación”, ha analizado Fullana

 

Espacio Publicitario

Deja un comentario