«Compromís defensa uns pressupostos autonòmics que deixen en la ciutat més de 24 milions d’euros concentrada especialment en inversions educatives, sanitàries i de mobilitat»

13 de novembre de 2020

 

Compromís ha defensat este dimecres la inversió del govern del Botànic en la ciutat d’Elx com una clara resposta a les reivindicacions històriques ilicitanes en matèra de pressupostos: 24 milions d’euros concentrats especialment en projectes per a centres educatius i sanitaris, així com de mobilitat.

 

“El Botànic torna a cumplir amb les comarques més al sud. Són uns pressupostos expansius, a l’altura del temps que estem vivint. Una aposta per la inversió i la despesa pública com a revulsiu econòmic i garantia de l’estat de benestar”, ha defensat la diputada d’Hisenda i portaveu adjunta a les Corts de Compromís, Aitana Mas, qui s’ha reunit amb les regidores d’Elx, Esther Díez i Felip Sánchez.

 

La ciutat d’Elx rebrà durant el 2021 inversions que atenen a projectes culturals com el de l’Hort del Gat (1 mil·lió d’euros), el Conservatori d’Elx (250.000 euros). El Patronat del Misteri gaudirà de 70.000 euros i la Universitat Miguel Hernández, de més de 1 milió d’euros en transferències i línies nominatives. Mas ha assenyalat que la inversió en colegis del pla Edicant deixen més de 10 milions d’euros en els IES Vicente Verdú (8,7 m) i de Torrellano (316.000 euros), així com al CEIP La Paz de Torrellano (1,7). La despesa sanitària posa en marxa una inversió de 3,21 milions per al centre de salut d’Altabix i 13,2 milions per a l’Hospital General Universitari.

 

“Són uns comptes que busquen millorar la vida de la gent i reforçar les eines sanitàries i educatives de l’estat de benestar. Són uns pressupostos també que atenen a necessitats genèriques en clau mediambiental i social. I malgrat la situació sanitària i social, no deixen de costat reivindicacions inversores de fa dècades”, ha considerat Díez, portaveu  municipal de Compromís i regidora de Mobilitat Sostenible i Medi Ambient. Ha destacat a més la inversió de 4,73 milions per a continuar desdoblant la carretera Elx-Santa Pola i 205.000 euros per a la redacció i seguiment del pla de mobilitat sostenible metropolità Elx-Alacant.

 

Deute Històric

 

Díaz, no obstant, ha volgut recordar la necessitat de calendaritzar i fer públic la devolució del deute històric de la Generalitat amb Elx pels terrenys universitaris, 43 milions d’euros.  

 

 

“Los presupuestos autonómicos dan respuesta a reivindicaciones históricas de Elche”

 

Compromís defiende unos presupuestos autonómicos que dejan en la ciudad más de 24 millones de euros concentrada especialmente en inversiones educativas, sanitarias y de movilidad

 

13 de noviembre de 2020

 

Compromís ha defendido este miércoles la inversión del gobierno del Botánico en la ciudad de Elche como una clara respuesta a las reivindicaciones históricas ilicitanes en matèra de presupuestos: 24 millones de euros concentrados especialmente en proyectos para centros educativos y sanitarios, así como de movilidad.

 

“El Botánico vuelve a cumplir con las comarcas más al sur. Son unos presupuestos expansivos, a la altura del tiempo que estamos viviendo. Una apuesta por la inversión y el gasto público como revulsivo económico y garantía del estado de bienestar”, ha defendido la diputada de Hacienda y portavoz adjunta a las Cortes de Compromís, Aitana Mas, quien se ha reunido con las regidoras de Elche, Esther Díez i Felip Sánchez.

 

La ciudad de Elche recibirá durante el 2021 inversiones que atienen a proyectos culturales como el del Huerto del Gato (1 mil·lió de euros), el Conservatorio de Elche (250.000 euros). El Patronato del Misterio disfrutará de 70.000 euros y la Universidad Miguel Hernández, de más de 1 millón de euros en transferencias y líneas nominativas. Mas ha señalado que la inversión en colegis del plan Edicant dejan más de 10 millones de euros en los IES Vicente Verdú (8,7 m) y de Torrellano (316.000 euros), así como al CEIP La Paz de Torrellano (1,7). El gasto sanitario pone en marcha una inversión de 3,21 millones para el centro de salud de Altabix y 13,2 millones para el Hospital General Universitario.

 

“Son unas cuentas que buscan mejorar la vida de la gente y reforzar las herramientas sanitarias y educativas del estado de bienestar. Son unos presupuestos también que atienen a necesidades genéricas en clave medioambiental y social. Pese a la situación sanitaria y social, tampoco dejan de lado reivindicaciones inversoras de hace décadas”, ha considerado Díez, portavoz  municipal de Compromís y regidora de Movilidad Sostenible y Medio Ambiente. Ha destacado además la inversión de 4,73 millones para continuar desdoblant la carretera Elche-Santa Pola y 205.000 euros para la redacción y seguimiento del plan de movilidad sostenible metropolitano Elche-Alicante.

 

Deuda Histórica

 

Díaz, no obstante, ha querido recordar la necesidad de calendarizar la devolución de la deuda histórica de la Generalitat con Elche por los terrenos universitarios, 43 millones de euros.   

 

Deja un comentario