Espacio publicitario

14 mesos després de la promesa d’ajudes contra la DANA i a dos mesos de començar 2021, un informe de la interventora sobre la despesa pressupostada de 2020 dibuixa una situació d’ineficiència inversora de la institució provincial alacantina

17 de novembre de 2020

Compromís ha mostrat la seua preocupació per la baixa execució pressupostària de la Diputació d’Alacant, que sale molt mal parada en l’informe de la Intervenció de la institució provincial aprovat al novembre per l’hemicicle provincial. Només el 46% del pressupost ha sigut executat, xifra que situa a aquest ens administratiu entre els pitjors a l’hora de filtrar la inversió i la redistribució de recursos als municipis.

Dels 273.601.677 milions d’euros de crèdits definitius en el pressupost s’han executat només 126 milions durant tot 2020. L’informe d’Intervenció no fa una altra cosa que indicar el que ja va advertir fa un mes la coalició valencianista, quan va denunciar el retard en les ajudes al xicotet comerç en plena pandèmia de la Covid-19.

En aquest sentit, per al portaveu valencianista en la institució, Gerard Fullana, resulta especialment significatiu que hagen passat 14 mesos des que s’anunciaren les ajudes als municipis afectats per la DANA (depressió atmosfèrica de nivells alts) sense que s’haja aprovat cap subvenció. O que l’entitat provincial s’haja enrocat en la no participació del fons autonòmic de cooperació o no haja aprovat en 9 mesos ni una sola petició de projectes del pla Planifica.

Aquesta setmana s’han complit 14 mesos de la DANA i encara no s’han aprovat les ajudes en el ple de la Diputació. Està passant el mateix amb altres ajudes anunciades. Però és que aquelles partides que sí que estan aprovades, estem veient que no estan executant-se. Som una de les administracions que més baixa execució en té de la Comunitat Valenciana i això té una implicació clara: quan tu centres la teua activitat política per a autopromocionarte deixes de costat de forma alarmant les teues obligacions”, ha assenyalat Fullana respecte a la gestió de la institució per part del seu president, Carlos Mazón.

Compromís alerta de la baja ejecución del presupuesto de la Diputación, solo un 46%

14 meses después dela promesa de ayudas contra la DANA y a dos de comenzar 2021, un informe de la interventora sobre el gasto presupuestado para 2020 dibuja una situación de ineficiencia inversora de la institución provincial alicantina

17 de noviembre de 2020

Compromís ha mostrado su preocupación por la baja ejecución presupuestaria de la Diputación de Alicante, que sale muy mal parada en el informe de de la Intervención de la institución provincial aprobado en noviembre por el hemiciclo provincial. Solo el 46% del presupuesto ha sido ejecutado, cifra que sitúa a este ente administrativo entre los peores a la hora de filtrar la inversión y la redistribución de recursos a los municipios.

De los 273.601.677 millones de euros de créditos definitivos en el presupuesto se han ejecutado solo 126 millones durante todo 2020. El informe de Intervención no hace otra cosa que indicar lo que ya advirtió hace un mes la coalición valencianista, cuando denunció el retraso en las ayudas al pequeño comercio en plena pandemia de la Covid-19.

En este sentido, para el portavoz valencianista en la institución, Gerard Fullana, resulta especialmente significativo que hayan pasado 14 meses desde que se anunciaran las ayudas a los municipios afectados por la DANA (depresión atmosférica de niveles altos) sin que se haya aprobado subvención alguna. O que la entidad provincial se haya enrocado en la no participación del fondo autonómico de cooperación o no haya aprobado en 9 meses ni una sola petición de proyectos del plan Planifica.

Esta semana se han cumplido 14 meses de la DANA y todavía no se han aprobado las ayudas en el pleno de la Diputación. Está pasando lo mismo con otras ayudas anunciadas. Pero es que aquellas partidas que sí están aprobadas, estamos viendo que no se están ejecutándo. Somos una de las administraciones que más baja ejecución tienede la Comunidad Valenciana y eso tiene una implicación clara: cuando tú centras tu actividad política para autopromocionarte dejas de lado de forma alarmante tus obligaciones”, ha señalado Fullana respecto a la gestión de la institución por parte del presidente, Carlos Mazón.

 

Espacio Publicitario

Deja un comentario