Espacio publicitario

Fran Ferri i Aitana Mas, portaveu i portaveu adjunta de Compromís a les Corts, presenten a Alacant la reforma fiscal proposada per la coalició en la llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2021 i que recaptaran entre 50 i 100 milions d’euros A nivell autonòmic

10 de desembre de 2020

La reforma fiscal plantejada per Compromís als pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2021 permetran que 24.000 ciutadans i ciutadanes alacantines puguen gaudir en la pròxima declaració de la renda de deduccions entre 150 i 200 euros de lloguer. Aquestes deduccions al lloguer augmenten de manera considerable per a les rendes de persones joves o dones víctimes de violència masclista.

Fran Ferri i Aitana Mas, portaveu i portaveu adjunta de Compromís a les Corts, han presentat aquest dijous a diversos càrrecs de la comarca de l’Alacantí les mesures fiscals incloses per la coalició en la llei d’acompanyament als pressupostos autonòmics, que serà aprovada junt amb els comptes autonòmics finals el proper 23 de desembre, i el seu impacte a les comarques alacantines.

Concretament, en les comarques d’Alacant, la pujada per a l’IRPF per a les rendes de més de 140.000 euros afectarà únicament a 1.184 persones (sobre vora 720.000 declarants totals en la província), el 0,16% dels contribuents alacantins. Quant a l’impost als grans patrimonis, que només han de pagar aquells que tinguen més de 500.000 euros en patrimoni sense comptar amb la residència habitual, dels 720.000 declarants de la província només hauran de pagar-lo 7.048 persones.

Els diputats autonòmics han explicat com aquestos nous trams per a major recaptació de recursos permetran al conjunt del País Valencià recaptar entre 50 i 100 milions d’euros. “Els nous trams de la llei permetran accedir a recaudacións que, per exemple, suposen el contracte de 2.000 treballadors de la nostra sanitat”, ha comparat Ferri.

Pagaran més les persones més riques, les quals inclús durant esta crisi han guanyat diners, els bancs i les societats que acumulen desenes o centenars de pisos buits, o les grans multinacionals del sector elèctric. I es beneficiarà tota la ciutadania valenciana perquè tindrem més recursos per a les polítiques per a les persones, però també la classe mitjana i treballadora amb noves deduccions al lloguer i a l’autoconsum elèctric”, ha conclòs el portaveu valencianista.

Ordenança de la vergonya

Ferri ha denunciat a més el posicionament de l’equip de govern a l’Ajuntament d’Alacant amb l’impuls d’una ordenança de convivència. “Hem de parlar molt clar: és una ordenança feta a imatge de la Llei de Vagos i Maleantes que va estar vigent durant el franquisme. És una ordenança que diu que el problema no és la pobresa, sinó que ho són els pobres. I per això les multes a persones que demanen diners pel carrer o a les víctimes de la prostitució. Que el PP, Ciudadanos i Vox miren més per exemple el treball que fa Mónica Oltra al Consell amb la renda valenciana, amb els programes de suport a les persones prostituïdes, i que miren menys al franquisme. I que retiren l’ordenança que ha tingut una gran contestació social”, ha considerat Ferri.

Compromís cifra en 24.000 las personas en las comarcas de Alicante que podrán deducir entre 150 y 200 euros del alquiler

Fran Ferri i Aitana Mas, portavoz y portavoz adjunta de Compromís en las Cortes valencianas, presentan en Alicante la reforma fiscal propuesta por la coalición en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 2021 y que recaudarán entre 50 y 100 millones de euros a nivel autonómico

10 de diciembre de 2020

La reforma fiscal planteada por Compromís en los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2021 permitirán que 24.000 ciudadanos y ciudadanas alicantinas puedan disfrutar en la próxima declaración de la renta de deducciones entre 150 y 200 euros de alquiler. Estas deducciones al alquiler aumentan de manera considerable para las rentas de personas jóvenes o das víctimas de violencia machista.

Fran Ferri y Aitana Mas, portavoz y portavoz adjunta de Compromís a las Cortes, han presentado este jueves a varios cargos de la comarca de l’Alacantí las medidas fiscales incluidas por la coalición en la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos, que será aprobada junto con las cuentas autonómicas a finales el próximo 23 de diciembre, y su impacto en las comarcas alicantinas.

Concretamente, en las comarcas de Alicante, la subida para el IRPF para las rentas de más de 140.000 euros afectará únicamente a 1.184 personas (sobre borde 720.000 declarantes totales en la provincia), el 0,16% de los contribuyentes alicantinos. En cuanto al impuesto a los grandes patrimonios, que solo tienen que pagar aquellos que tengan más de 500.000 euros en patrimonio sin contar con la residencia habitual, de los 720.000 declarantes de la provincia solo tendrán que pagarlo 7.048 personas.

Los diputados autonómicos han explicado cómo estos nuevos tramos para mayor recaudación de recursos permitirán en el conjunto del País Valenciano recaudar entre 50 y 100 millones de euros. “Los nuevos tramos de la ley permitirán acceder a recaudaciones que, por ejemplo, suponen el contrato de 2.000 trabajadores de nuestra sanidad”, ha comparado Ferri.

Pagaran más las personas más ricas, quienes incluso durante esta crisis han ganado dinero, los bancos y las sociedades que acumulan decenas o centenares de pisos vacíos, o las grandes multinacionales del sector eléctrico. Y se beneficiará toda la ciudadanía valenciana porque tendremos más recursos para las políticas para las personas, pero también la clase media y trabajadora con nuevas deducciones al alquiler y al autoconsumo eléctrico”, ha concluido el portavoz valencianista.

Ordenanza de la vergüenza

Ferri ha denunciado además el posicionamiento del equipo de gobierno al Ayuntamiento de Alicante con el impulso de una ordenanza de convivencia. “Tenemos que hablar muy claro: es una ordenanza hecha a imagen de la Ley de Vagos y Maleantes que estuvo vigente durante el franquismo. Es una ordenanza que dice que el problema no es la pobreza, sino que lo son los pobres. Y por eso las multas a personas que piden dinero por la calle o a las víctimas de la prostitución. Que el PP, Ciudadanos y Vox miran más por ejemplo el trabajo que hace Mónica Oltra al Consejo con la renta valenciana, con los programas de apoyo a las personas prostituidas, y que miran menos al franquismo. Y que retiran la ordenanza que ha tenido una gran contestación social”, ha considerado Ferri.

 

Espacio Publicitario

Deja un comentario