Espacio publicitario

L’obligació de l’ús del casc en bicicletes va en contra de totes les recomanacions dels experts i normatives.

La plataforma ciutadana considera que obligar a l’ús de casc als usuaris de bicicletes  desincentiva l’ús de la bicicleta a Alcoi i que el camí a seguir per a la seguretat dels qui circulen és la pacificació dels carreres amb mesures per a la reducció de l’ús dels cotxes i una circulació a menor velocitat i menys agressiva. A més esta obligació contradiu aspectes de la llei autonòmica on es parla de no imposar al ciclista més limitacions que les de la llei de trànsit i també dificulta la implantació de sistemes públics de lloguers de bicicletes.

Els darrers mesos la corporació ha estat tractant la nova ordenança de circulació que s’ha aprovat la última setmana del 2020 amb el vot a favor del PSOE i els partits de dreta de la corporació. Per la seua banda, Guanyar Alcoi, inicialment va valorar positivament la incorporació de les seues propostes de pacificació de les voreres, reservant-les com un espai de tranquil·litat per als vianants i fent que els vehicles de mobilitat personal i bicicletes circulen per la calçada com a norma general quan no existisquen vies ciclistes condicionades. No obstant això, des de la plataforma ciutadana consideren que a l’elaboració de l’ordenança l’objectiu principal hauria de ser la pacificació del trànsit, reduint l’ús dels cotxes i augmentant el de les mobilitats alternatives com la bicicleta i vehicles de mobilitat personal i que algunes mesures de l’ordenança no afavorixen del tot eixe objectiu.

Es tracta de l’obligatorietat del casc per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal. Des d’un primer moment des de Guanyar Alcoi es van manifestar dubtes sobre esta mesura perquè s’entenia que podria desincentivar l’ús de la bicicleta. Als pocs llocs on s’ha imposat l’ús del casc s’ha observat un descens de l’ús de la bicicleta després d’obligar a l’ús del casc. Per un altre costat als llocs on es fa més ús de la bicicleta no és obligatori l’ús del casc i la circulació és més segura. Tal com explica el regidor Pablo González «entenem que l’ús del casc ha de ser recomanable i obligatori en eixir de la ciutat però creiem que no es poc posar com a excusa la seguretat per a fer obligatori el casc dins de la ciutat. Si el que es volen són carrers més segurs i saludables per a tothom s’ha de promoure que als carrers hi haja més bicicletes i menys cotxes i que estos circulen més pacíficament. Amb l’obligatorietat del casc es posa un obstacle perquè augmente l’ús de la bicicleta i s’està centrant la seguretat dels ciclistes, només en els ciclistes i no en la resta de vehicles que són els que poden ser més perillosos.»

A més d’estes raons des de Guanyar Alcoi també vol remarcar una incoherència amb les normatives autonòmiques. Tal com la Colla Ecologista Carrasca-Ecologistes en Acció va alertar a tots els grups polítics abans de la votació, l’obligatorietat de l’ús del casc no és coherent amb la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de mobilitat de la Comunitat Valenciana, que en l’article 7.2, en referir-se a les mesures necessàries perquè els desplaçaments a peu o amb bicicleta entre els distints nuclis puguen realitzar-se en condicions adequades de funcionalitat i seguretat, indica:

«Les condicions de seguretat tendiran a evitar el risc i a aplicar mesures col·lectives de prevenció que eviten disminuir la llibertat i la comoditat de la circulació ciclista. Aquestes mesures afectaran, principalment, el comportament dels vehicles de motor i el disseny viari, sense imposar al ciclista o al seu vehicle, més limitacions que les que impose la llei de trànsit.»

De la mateixa manera esta obligació de portar casc és un obstacle per a la creació de sistemes públics de lloguer de bicicletes tal com s’ha demanat diverses vegades des de Guanyar Alcoi, cosa que contradiu l’article 7.4 de l’esmentada Llei 6/2011 on s’indica que «Es promourà la creació de sistemes públics de lloguer de bicicletes».

Després de totes estes consideracions des de Guanyar Alcoi es va decidir no donar suport a la nova ordenança de circulació. «No podíem votar a favor d’una ordenança que per un costat proposa mesures positives per a pacificar les voreres però que per un altre no fa tot el que deuria per a promoure la pacificació del trànsit i afavorir carrers més segurs i saludables tant per als qui circulen en vehicle com per als qui van a peu», conclou González.

Espacio Publicitario

Deja un comentario