Espacio publicitario

L’objectiu ha de ser afavorir l’ús normal del valencià i no complir percentatges

La Plataforma per la Llengua considera que la promoció de l’ús del valencià ha de continuar sent una prioritat en el nostre sistema educatiu. En opinió de la Plataforma per la Llengua, «l’aplicació de la nova llei 4/2018 de plurilingüisme en el sistema educatiu valencià pot posar en perill el necessari suport a la docència en valencià, que és una llengua minoritzada».

Als centres educatius de les comarques de predomini castellanoparlant s’està permetent flexibilitzar l’ús del valencià en la docència, aplicant un programa lingüístic propi, d’acord amb l’article 8 de la mateixa Llei 4/2018. Es tracta de centres, sobretot del sud del País Valencià, que no compleixen amb els objectius de la llei de plurilingüisme. Per contra eixa mateixa flexibilitat no s’està podent aplicar a favor de l’ús de la docència en valencià, als centres de comarques valencianoparlants, que des de fa dècades utilitzen el valencià com a llengua vehicular.

Cal recordar que el darrer informe del comitè d’experts de la CELRoM (Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries) va indicar que la llei de plurilingüisme de la Generalitat Valenciana era contrària a la Carta. De fet el Comitè de Ministres de la UE va incloure entre les seues recomanacions d’aplicació immediata: «suprimir les limitacions de l’ensenyament en gallec a Galícia, i en valencià/català a València». En el darrer informe que ha fet l’Estat (que inclou l’administració la Generalitat Valenciana) sobre aplicació de mesures de caràcter immediat l’administració només ha donat explicacions sobre l’ensenyament gallec i no sobre el valencià, fet que mostra que la Generalitat Valenciana ni tan sols s’escolta la veu dels experts europeus ni pretén adequar-se al compliment d’un tractat internacional que promociona el valencià.

En opinió de la Plataforma per la Llengua, «ha quedat demostrat que els programes educatius amb més presència del valencià són els únics que poden aconseguir la competència lingüística en valencià de l’alumnat». Igualment l’entitat considera que cal autoritzar els centres educatius a aplicar programes lingüístics experimentals, d’acord amb l’article 8 de la mateixa Llei 4/2018, on es mantinga l’ús del valencià com a llengua vehicular en la línia de docència, com a mecanisme de compensació lingüística. Els centres de les comarques valencianoparlants han de continuar fent servir el valencià com a llengua vehicular preferent, per a compensar la desigualtat lingüística del valencià en la societat.

Espacio Publicitario

Deja un comentario