Espacio publicitario

Un informe jurídic confirma la il·legalitat d’executar l’ampliació nord del port de València
sense una nova DIA
 La Comissió Ciutat-Port avança que portarà el cas als tribunals si
l’autoritat portuària o Foment insisteixen en executar les obres
d’ampliació.
 Esta Comissió, que compta amb el suport de més de cent
organitzacions ciutadanes, alerta a més de les greus repercussions
que l’ampliació del port podría tindre en la salut del veïnat de
València i l’àrea metropolitana.

Un informe jurídic encarregat per la Comissió Ciutat-Port, col·lectiu integrat per
Ecologistes en Acció, Per l’Horta, Acció Ecologista Agró, Plataforma Litoral per al
Poble i l’Associació de veïns i veïnes de Natzaret i València Saludable, i que compta
amb el suport de més de 100 organitzacions, confirma que la Declaració d’Impacte
Ambiental –DIA– del 2007 per a l’ampliació nord del port de València va perdre la seva
vigència al desembre de 2019 i no pot emparar de cap de les maneres les noves
obres que l’autoritat portuària afirma voler executar pròximament. La DIA caducada
que el port vol fer servir per a portar endavant el projecte ha perdut la seua vigència
legal en esgotar-se els terminis màxims d’execució de manera que qualsevol projecte
que l’autoritat portuària vullga desenvolupar exigirà una declaració d’impacte
completament nova.
La primera fase de les obres contemplades en la DIA ja caducada es varen executar
abans de la seva pèrdua de vigència, però la segona fase de les obres s’hauria
d’haver acabat en 2018 i el port no sols ha deixat passar els sis anys de termini legal
extraordinari que tenia per a executar-les sinó que també va deixar passar el termini
extraordinari per a sol·licitar una pròrroga.

Responsabilitats legals de Puertos del Estado, responsables polítics i personal
funcionari
La Comissió Ciutat-Port ha anunciat que portarà les actuacions fins a les seues últimes
conseqüències davant dels tribunals si el projecte d’ampliació no es paralitza. I
assenyala què a més, qualsevol execució realitzada amb una DIA caducada generarà
responsabilitats tant a l’òrgan substantiu, Puertos del Estado, com als responsables
del port de València, entre ells el president de l’autoritat portuària Aurelio Martínez, així
com per a qualsevol personal funcionari que participe del procés.
Front als arguments de que els nous terminis legals de caducitat no li són aplicables a
aquest projecte perquè les obres estaven ja iniciades, la Comissió Ciutat-Port aclareix
que la fase 1 estava ja finalitzada però la fase 2 està encara sense iniciar, el propi port
va tractar les dos fases com dues obres diferents, amb dos projectes diferenciats, i de

2
fet encara no ha fet públic el projecte definitiu de la segona fase. Així, els nous terminis
legals li són perfectament aplicables, uns terminis a més que marquen noves
exigències de protecció mediambiental que difícilment poden complir els propòsits
anunciats per l’autoritat portuària per a l’ampliació del port. D’ací l’interès portuari en
utilitzar la DIA caducada -realitzada segons legislació ambiental de 2006 i basada en
paràmetres dels anys 80- en lloc de demanar una DIA nova que de segur, amb la nova
reglamentació ambiental, serà molt més exigent ambientalment.
L’autor de l’informe jurídic, Antonio Montiel, ha explicat que “per seguretat jurídica les
autoritzacions caduquen, un principi elemental del dret administratiu europeu, de forma
que el port no pot executar ara un projecte amb una autorització de fa 14 anys, un
termini en el que a més la legislació ambiental ha canviat enormement”. Montiel ha
assenyalat que “a les consideracions del termini temporal es sumen les consideracions
del dret ambiental, que exigeix que les actuacions siguen el més properes en el temps
possible a les declaracions o avaluacions d’impacte ambiental, a causa dels canvis
ambientals o climàtics que poden produir-se, per tant executar l’obra més de 14 anys
després de l’autorització és il·legal i temerari”.
Segons l’informe, els propòsits del port de València contravenen tant el procediment
administratiu com la legislació ambiental. La comissió ha manifestat que “l’entitat Ports
de l’Estat ha de prendre una decisió ajustada a dret, que no puga derivar en un delicte
ambiental, i ha d’exigir al port una nova avaluació ambiental acord a la nova normativa
ambiental i amb els procediments de participació ciutadana i exposició pública que
marca la llei”.
Una ampliació contraria a la salut pública que podria ser una segón Cas Castor
Josep Gavaldà, en representació de la Comissió, ha explicat que “l’avaluació
ambiental busca no sols protegir el medi ambient, també la salut de les persones. La
DIA que el port vol utilitzar és del 2007 i basada en una legislació dels anys 80. Així
que, a més de les qüestions legals, cal fer la reflexió del greu impacte que tindrà en la
salut de les persones en la ciutat de València, amb un increment al doble del trànsit de
camions en direcció al port. Sorprèn la manera tan rutinària amb la què es prenen
decisions que van a repercutir en com serà el model de ciutat per a València en el
propers 50 anys, amb greus forats jurídics i tècnics, com sabem pels informes
d’experts en enginyeria, geografia i jurídics que han sigut desoïts”. Com a ciutadania,
continua Gavaldà, “ens crea molta inseguretat i és imprescindible que la gent siga
conscient de les conseqüències que tindrà per a la salut de les persones no sols de les
que viuen a la ciutat de València, també a l’àrea metropolitana. Tant Ximo Puig com el
ministre José Luis Ábalos haurien de prendre cartes en l’assumpte de manera seriosa.
El port vol avançar en una direcció que desaconsellen les directives europees”.
D’altra banda, assenyala el portaveu de la Comissió, “en l’ampliació del port anem a
arriscar una quantitat elevadíssima de capital públic que pot acabar, com el projecte
Castor, amb un malbaratament de recursos públics que fa anys que com a ciutadania
estem denunciant i que són contraris tant a la salut pública com a l’interès general”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario