L’alcalde Josep Rovira: “Feia 20 anys que esperàvem esta obra, millorar el trànsit a l’interior del nostre poble és un objectiu vital”.

Les obres començaran a la tardor i formen part de l’acord pressupostari signat pel portaveu Compromís, Gerard Fullana, i l’equip de govern de la Diputació d’Alacant.

1 d’abril de 2021

L’alcalde del Ràfol d’Almúnia, Josep Rovira, i el portaveu de Compromís a la Diputació d’Alacant, Gerard Fullana, han explicat hui més detalls de l’aprovació de l’obra que després de quasi vint anys d’espera completarà la variant de la carretera CV-728  al seu pas pel poble.

L’obra preveu una inversió d’1.100.000 euros i s’han iniciat les gestions perquè comence el procés de licitació. Està previst que les actuacions comencem el mes d’octubre una vegada quede adjudicada.

El procés de redacció del projecte ja s’ha completat i preveu una circumval·lació a través d’una glorieta sobre la pròpia carretera des d’on partirà la futura variant que connectarà amb la carretera en direcció Pego.

L’alcalde Josep Rovira ha destacat que “feia 20 anys que esperàvem esta obra, millorar el trànsit a l’interior del nostre poble és un objectiu vital”. El portaveu de Compromís a la Diputació d’Alacant, Gerard Fullana, ha destacat que “ja vam acordar  amb el Partit Popular fa tres anys executar esta obra, però la promesa havia quedat incomplida. Teníem clar que esta era una intervenció essencial i va ser un dels primer punts a negociar en l’acord de pressupostos, la prioritat de la Diputació han de ser els serveis bàsics dels pobles de menor població”.  

Obra en punt mort ressuscitada

Dita obra es trobava en punt mort en la Diputació d’Alacant i va ser una de les condicions en el pacte de pressupostos que van signar el portaveu de Compromís i el president de la Diputació. L’acord consistia en un decàleg amb inversions per valor de 7,5 milions d’euros.

Este mes de març s’han aprovat també ajudes que aniran destinades als diferents municipis de la comarca i que formaven part d’este decàleg, com ara la nova planta potabilitzadora de la Vall de Laguar, el nou pou a la Vall del Pop, les ajudes per a aplicació dels plans contra incendis, el pla de subvencions per a plantes de compostatges, les ajudes per a zones verdes i estalvi energètic o el pla d’inversions hídriques.

La Diputación invertirá 1.100.000 euros en la variante de Ràfol incluidos en el pacto presupuestario con Compromís

El alcalde Josep Rovira: “Hacía 20 años que esperábamos esta obra, mejorar el tráfico en el interior de nuestro pueblo es un objetivo vital”.

Las obras empezarán en otoño y forman parte del acuerdo presupuestario firmado por el portavoz Compromís, Gerard Fullana, y el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante.

1 de abril de 2021

El alcalde del Ràfol d’Almúnia, Josep Rovira, y el portavoz de Compromís a la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, han explicado hoy más detalles de la aprobación de la obra que después de casi veinte años de espera completará la variante de la carretera CV-728  a su paso  por el pueblo.

La obra prevé una inversión de 1.100.000 euros y se han iniciado gestiones para que comience el proceso de licitación. Está previsto que las actuaciones empezamos el mes de octubre una vez quede adjudicada.

El proceso de redacción del proyecto ya se ha completado y prevé una circunvalación a través de una glorieta sobre la propia carretera desde donde partirá la futura variante que conectará con la carretera en dirección Pego.

El alcalde Josep Rovira ha destacado que “hacía 20 años que esperábamos esta obra, mejorar el tráfico en el interior de nuestro pueblo es un objetivo vital”. El portavoz de Compromís a la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, ha destacado que “ya acordamos con el Partido Popular hace tres años ejecutar esta obra, pero la promesa había quedado incumplida. Teníamos claro que esta era una intervención esencial y fue uno de los primeros puntos a negociar en el acuerdo de presupuestos, la prioridad de la Diputación tienen que ser los servicios básicos de los pueblos de menor población”.  

Obra en punto muerto resucitada

Dicha obra se encontraba en punto muerto en la Diputación de Alicante y fue una de las condiciones en el pacto de presupuestos que firmaron el portavoz de Compromís y el presidente de la Diputación. El acuerdo consiste a en un decálogo con inversiones por valor de 7,5 millones de euros.

Este mes de marzo se han aprobado también ayudas que irán destinadas en los diferentes municipios de la comarca y que formaban parte de este decálogo, como por ejemplo la nueva planta potabilizadora de la Vall de Laguar, el nuevo pozo en el Valle del Pop, las ayudas para aplicación de los planes contra incendios, el plan de subvenciones para plantas de compostajes, las ayudas para zonas verdes y ahorro energético o el plan de inversiones hídricas. 

Deja un comentario