Espacio publicitario

Proposa un protocol d’atenció sanitària en valencià mentre no es reglamente la nova Llei de Funció Pública 

La Plataforma per la Llengua alerta que el debat sobre el desplegament reglamentari de la nova Llei de Funció Pública deixa desemparats els drets lingüístics dels pacients valencianoparlants, en un moment en què l’entitat rep més queixes que mai de persones que han estat discriminades a la salut pública. L’entitat demanarà que, mentre no es reglamente l’atenció en valencià a la sanitat, s’elabore un protocol d’actuació que garantisca la possibilitat de ser atès en valencià.  

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la nova llei, el Consell de la Generalitat valenciana aprovarà els reglaments de la llei d’acord amb allò que preveu l’article 62.g, titulat “Requisits d’accés”. Aquest article estableix que cal “acreditar la competència lingüística en els coneixements de valencià que es determine reglamentàriament, respectant el principi de proporcionalitat i adequació entre el nivell d’exigència i les funcions corresponents”.  

Tot i això, s’ha anunciat que, en el primer reglament que concretarà la Llei de la Funció Pública, no es demanarà la competència lingüística en valencià al personal sanitari. Segons la Plataforma per la Llengua, no fixar una capacitació lingüística suposaria no garantir els drets dels pacients i seria contrari a la legislació. De fet, la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, determina que “les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de preveure la selecció d’empleats públics degudament capacitats per cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguen dues llengües oficials”. 

La Plataforma per la Llengua considera que l’objectiu és tindre professionals amb capacitat de parlar les dues llengües oficials, el valencià i castellà, per a garantir l’atenció sanitària en llengua pròpia. La Plataforma proposa no posposar la reglamentació que garanitsca els drets lingüístics dels valencianoparlants mitjançat la capacitació generalitzada del personal sanitari i que, mentre dure la pandèmia, se solucionen les possibles mancances de personal amb contractacions emparades en l’excepció. L’entitat ha demanat una reunió amb la consellera Gabriela Bravo per a traslladar-li la petició i per a tractar dels drets dels valencianoparlants en l’àmbit de la sanitat. 

 En aquest sentit, l’ONG del valencià proposa implantar, de manera urgent, un protocol d’atenció sanitària en valencià, tal com es va fer a l’Hospital Clínic de València a instància de l’entitat, que puga garantir els drets lingüístics dels parlants en aquelles situacions en què no tot el personal es troba capacitat lingüísticament en les dues llengües oficials.  

Cal disposar ara mateix d’un protocol per a garantir l’ús del valencià fins a conèixer la normativa de capacitació lingüistica en l’àmbit de la sanitat. L’article 54.11 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic justificaria l’existència d’aquest protocol, que determina “garantir l’atenció al ciutadà en la llengua que sol·licite sempre que siga oficial en el territori”. El protocol hauria de permetre garantir un ús normal del valencià en els centres de salut, no limitat a les persones més militants, amb informació per a tots els usuaris i amb instruccions per al personal sobre com gestionar col·lectivament les situacions sense demanar als pacients que renuncien a l’ús del valencià. El protocol també hauria de preveure actuacions ràpides en els casos de discriminació lingüística. Paral·lelament, la Plataforma per la Llengua del País Valencià continua realitzant la campanya “Sanitat en valencià”, que recull adhesions de sanitaris a favor dels drets lingüístics de la ciutadania a través del web www.sanitatenvalencia.org

Espacio Publicitario

Deja un comentario