Espacio publicitario

• Pilar Lima, Coordinadora de Podem i síndica de Unides Podem, ha estat a Paterna on s’ha
reunit amb diversos col·lectius socials.

València 14/05/2021. La Coordinadora de Podem, Pilar Lima, ha estat hui a Paterna on s’ha reunit
amb diversos col·lectius socials, en concret amb la Coordinadora per la Protecció de les Moles, la
Federació d’Associacions de Veïns de Paterna (FAVEPA), el col·lectiu Kali Yag i Vecinos de la
Coma per a abordar la situació del barri i ha visitat el Viver AFEMPES (projecte que aborda les
problemàtiques de salut mental). En les reunions també han sigut presents Mario Jordà, secretari
de transició ecològica de Podem, i altres dirigents autonòmics.
Podem defensa la protecció del paratge natural de les Moles que ha sigut integrat recentment en el
Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) del Túria. En el paratge el Partit Popular tenia
prevista la instal·lació de l ́Eurovegas valencià, que amb la denominació de ATE Port Mediterrani o
Intu Mediterrani, seria un centre comercial de grans dimensions. Sobre aquest tema Lima ha
manifestat que “defensem un model de ciutat sostenible ecològicament que es preocupe també per
les dificultats que afegiria un projecte d’aquestes dimensions al xicotet comerç local”.
En relació al paratge dels Moles i després de la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del
TSJCV que fa uns dies va rebutjar la indemnització de quasi 300 milions d’euros que Intu Found
València SL, promotora del centre comercial Port Mediterrani a Paterna, exigia a la Generalitat
Valenciana, la Coordinadora de Podem sosté que “les multinacionals han d’entendre que el territori
no està per a la seua explotació comercial i que l’administració no té per funció assegurar els seus
beneficis si no el benestar de la ciutadania i la conservació dels espais naturals, paisatgístics i
culturals per a fer-los compatibles amb activitats agrícoles, forestals i d’ús públic ordenat.”
Per part seua, José Ordóñez, portaveu de la Coordinadora per a la Protecció dels Moles, ha reclamat
que “El Govern legítim dels i les valencianes no pot cedir al xantatge i les amenaces llançades
reiteradament per Intu. Demanem al Consell la màxima celeritat en l’aprovació definitiva del PORN
del Túria que contempla la protecció dels Moles. Pensem que la salut i el benestar de la ciutadania
està molt per damunt dels interessos econòmics d’una multinacional estrangera amb seu en paradís
fiscal. Una empresa que cal recordar que al desembre va entrar en concurs de creditors i que l’única
cosa que pretén és saquejar el nostre territori i les arques públiques valencianes.”
En la visita a Paterna Lima s’ha reunit, per a conéixer de primera mà les problemàtiques socials de
Paterna, amb diferents associacions veïnals, entre elles la federació de Veïns de Paterna i Veïns
de la Coma.
La Coordinadora de Podem també ha participat en una trobada amb la militància del Partit morat i
en una reunió amb portaveus municipals i edils de L ́Horta Nord.

PODEM RECLAMA LA PROTECCIÓN DEL PARAJE DE LES MOLES DE
PATERNA Y SE FELICITA DE LA ÚLTIMA SENTENCIA JUDICIAL CONTRA INTU


• Pilar Lima, Coordinadora de Podem y síndica de Unides Podem, ha estado en Paterna en
donde se ha reunido con diversos colectivos sociales.

València 14/05/2021. La Coordinadora de Podem, Pilar Lima, ha estado hoy en Paterna en donde
se ha reunido con diversos colectivos sociales, en concreto con la Coordinadora por la Protección
de Les Moles, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Paterna (FAVEPA), el colectivo Kali
Yag y Vecinos de La Coma para abordar la situación del barrio y ha visitado el Vivero AFEMPES
(proyecto que aborda las problemáticas de salud mental). En las reuniones también han estado
presentes Mario Jordà, secretario de transición ecológica de Podem, y otros dirigentes autonómicos.
Podem defiende la protección del paraje natural de Les Moles que ha sido integrado recientemente
en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria. En el paraje el Partido Popular
tenía prevista la instalación del Eurovegas valenciano, que con la denominación de ATE Puerto
Mediterráneo o Intu Mediterrani, sería un centro comercial de grandes dimensiones. Al respecto
Lima ha manifestado que “defendemos un modelo de ciudad sostenible ecológicamente que se
preocupe también por las dificultades que añadiría un proyecto de estas dimensiones al pequeño
comercio local”.
En relación al paraje de Les Moles y tras la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del TSJCV que hace unos días rechazó la indemnización de casi 300 millones de euros que Intu
Found Valencia SL, promotora del centro comercial Puerto Mediterráneo en Paterna, exigía a la
Generalitat Valenciana, la Coordinadora de Podem sostiene que “las multinacionales deben
entender que el territorio no está para su explotación comercial y que la administración no tiene por
función asegurar sus beneficios si no el bienestar de la ciudadanía y la conservación de los espacios
naturales, paisajísticos y culturales para hacerlos compatibles con actividades agrícolas, forestales
y de uso público ordenado.”
Por su parte, José Ordóñez, portavoz de la Coordinadora per a la Protecció de les Moles, ha
reclamado que “El Gobierno legítimo de los y las valencianas no puede ceder al chantaje y las
amenazas lanzadas reiteradamente por Intu. Pedimos al consell la máxima celeridad en la
aprobación definitiva del PORN del Túria que contempla la protección de les Moles. Pensamos que
la salud y el bienestar de la ciudadanía está muy por encima de los intereses económicos de una
multinacional extranjera con sede en paraíso fiscal. Una empresa que hay que recordar que en
diciembre entró en concurso de acreedores y que lo único que pretende es saquear nuestro territorio
y las arcas públicas valencianas.”

En la visita a Paterna Lima se ha reunido, para conocer de primera mano las problemáticas sociales
de Paterna, con distintas asociaciones vecinales, entre ellas la federación de Vecinos de Paterna y
Vecinos de La Coma.
La Coordinadora de Podem también ha participado en un encuentro con la militancia del Partido
morado y en una reunión con portavoces municipales y ediles de L ́Horta Nord.

Espacio Publicitario

Deja un comentario