Espacio publicitario

La Plataforma per la Llengua presenta una reclamació davant la Conselleria d’Educació exigint el compliment de la Llei de la Funció Pública Valenciana   

El passat 22 de maig, en un examen d’accés al professorat d’Ensenyament Secundari, en l’especialitat d’Educació Física, els enunciats de la prova eren només en castellà. Això va ocórrer dissabte passat en totes les proves convocades en tots tribunals del País Valencià per a l’especialitat d’Educació Física. 

Un dels aspirants a les places d’oposició, en l’examen convocat en un dels tribunals de l’Institut de Rafelbunyol, a l’Horta Nord, va manifestar que volia fer l’examen en valencià, i tant la responsable d’aula com el president del tribunal li van negar el dret. L’excusa dels membres del tribunal era que no disposaven d’exàmens en valencià i que no podien traduir res. L’examinand va decidir no fer l’examen perquè els seus drets no estaven sent respectats. A més, va reclamar davant la comissió avaluadora, que va respondre que el temari està dictat per una resolució del BOE, del 9 de setembre de 1993, i que és únicament en castellà.  

Al País Valencià, la negació de rebre en valencià les instruccions i els enunciats d’un examen suposa una clara desigualtat i un cas de discriminació que atempta contra el marc legal. En concret, l’article 4 de la Llei d’ús i ensenyament del valencià determina que «en cap cas ningú no podrà ser discriminat pel fet d’usar qualsevol de les dues llengües oficials»Igualment, l’article 5 de la mateixa llei determina que «l’administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d’usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l’ús normal, la promoció i el coneixement del valencià». 

A més, l’article 65.7 de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana justifica plenament el dret que les preguntes de l’examen siguen en valencià: «7. El personal aspirant tindrà dret a triar lliurement qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en la qual desitja fer les proves selectives, la qual cosa comporta al seu torn el dret a rebre en la mateixa llengua els enunciats dels exercicis, excepte en el cas de les proves que hagen de fer-se en valencià o en una altra llengua per requerir-se un especial coneixement d’aquesta». 

L’examinand es va posar en contacte amb la Plataforma per la Llengua per a denunciar aquesta irregularitat legal. L’entitat ha presentat una reclamació davant la mateixa Conselleria d’Educació exigint el compliment de la Llei de la Funció Pública Valenciana i que no es torne a repetir l’absència de l’enunciat de les preguntes en valencià, tant a les proves d’accés del professorat d’Ensenyament Secundari com a la resta de la funció pública. Així mateix, l’ONG del valencià ha sol·licitat que les persones que no es van poder examinar en valencià i així ho expressaren, tinguen l’opció de fer-ho sense perdre aquesta convocatòria.  

La Plataforma per la Llengua estudiarà totes les accions legals oportunes, inclús davant la mateixa Conselleria d’Educació, per tal que siga esmenada aquesta irregularitat en el procés de selecció del professorat d’Ensenyament Secundari. 

Espacio Publicitario

Deja un comentario