Espacio publicitario

L’objectiu és explicar el problema valencià a diputats i diputades de diverses formacions,
per a generar sinergies a favor d’una reforma del finançament autonòmic.
L’entitat ciutadana Decidim ha elaborat un informe sobre l’empobriment valencià l’any
2020, en el qual s’expliquen els greuges comparatius respecte a la resta de l’estat i les
conseqüències socials per a 5 milions d’habitants. Com a dada significativa, el País
Valencià acumula un deute il·legítim de 50.000 milions d’euros, totalment impagables,
però que llastren totes les polítiques econòmiques.
Aquesta acció s’emmarca en la llarga campanya de l’entitat per a denunciar
l’infrafinançament valencià i els efectes nocius per al conjunt de la població.
La coordinadora de Decidim, Zahia Guidoum, ha declarat:
«Volem generar consciència sobre un problema estructural, que genera grans injustícies
cap al poble valencià, que és l’única comunitat pobra, no sols d’Espanya, però també a
nivell europeu, que paga com si anara rica. El 25% del nostre pressupost, ara mateix,
amortitzarà un deute il·legítim que ens deixa sense capacitat per a atendre correctament
les profundes necessitats socials del nostre poble. Aqueix és el missatge que volem
transmetre. Això no va de números, va de persones».
L’acte serà el dia 22 a les 11.30 h, a la sala Clara Campoamor del Congrés i comptarà amb
la participació de la diputada per Castelló, Marisa Saavedra, el diputat i president de la
Comissió de Pressupostos del Congrés Txema Guijarro, la coordinadora de Decidim, Zahia
Guidoum, el portaveu de la plataforma ciutadana Crida pel Finançament, Antoni Infante i
el coordinador d’economia Decidim Xavier Tarazona.
L’acte comptarà amb representants de gran part de l’arc parlamentari.

Presentan en el Congreso de los Diputados un informe sobre el empobrecimiento valenciano

El objetivo es explicar el problema valenciano a diputados y diputadas de diversas
formaciones, para generar sinergias a favor de una reforma de la financiación
autonómica.
La entidad ciudadana Decidim ha elaborado un informe sobre el empobrecimiento
valenciano en el año 2020, en el cual se explican los agravios comparativos respecto al
resto del estado y las consecuencias sociales para 5 millones de habitantes. Como dato
significativo, el País Valenciano acumula una deuda ilegítima de 50.000 millones de euros,
totalmente impagables, pero que lastran todas las políticas económicas.
Esta acción se enmarca en la larga campaña de la entidad para denunciar la
infrafinanciación valenciana y los efectos nocivos para el conjunto de la población.
La coordinadora de Decidim, Zahia Guidoum, ha declarado:
«Queremos generar conciencia sobre un problema estructural, que genera grandes
injusticias hacia el pueblo valenciano, que es la única comunidad pobre, no sólo de
España, pero también a nivel europeo, que paga como si fuese rica. El 25% de nuestro
presupuesto, ahora mismo, va a amortizar una deuda ilegítima que nos deja sin capacidad
para atender correctamente las profundas necesidades sociales de nuestro pueblo. Ese es
el mensaje que queremos transmitir. Esto no va de números, va de personas».
El acto será el día 22 a las 11:30 h, en la sala Clara Campoamor del Congreso y contará
con la participación de la diputada por Castelló, Marisa Saavedra, el diputado y presidente
de la Comisión de Presupuestos del Congreso Txema Guijarro, la coordinadora de
Decidim, Zahia Guidoum, el portavoz de la plataforma ciudadana Crida pel Finançament
(Llamamiento por la Financiación) Antoni Infante y el coordinador de economía Decidim
Xavier Tarazona.
El acto contará con representantes de gran parte del arco parlamentario.

Espacio Publicitario

Deja un comentario