Espacio publicitario

L’acció està coordinada pel col·lectiu Per l’Horta i compta amb la
col·laboració dels sindicats agraris i la Regidoria d’Horta de l’Ajuntament
de València.
Agricultors de Campanar, Benifaraig i Castellar vendran directament els
seus productes diumenge davant de les Torres de Serrans

València, 23 de juny de 2021
Per l’Horta ha organitzat un mercat extraordinari de la creïlla i la ceba que se celebrarà
diumenge a València, davant de les Torres de Serrans, com a protesta pels preus ruïnosos que
s’ofereixen als agricultors. L’acció compta amb la col·laboració de les organitzacions
professionals agràries Associació Valenciana d’Agricultors, La Unió de Llauradors i
Ramaders del País Valencià, La Coordinadora Camperola del País Valencià-COAG i UPA-
PV. S’insereix dins la campanya «Ara, preus justos a l’horta», que agrupa a catorze entitats
(organitzacions professionals agràries, associacions agraristes i ecologistes) i ha rebut el
suport del ple de l’Ajuntament de València i del Consell Alimentari Municipal.
La creació de mercats extraordinaris és un dels mecanismes recollits en el manifest «Ara,
preus justos a l’horta» davant campanyes amb els preus afonats, com passa actualment.
«L’objectiu és cridar l’atenció de la ciutadania sobre la situació dels preus de creïlles i cebes a
l’horta», subratlla Marc Ferri, membre de Per l’Horta. Els intermediaris estan oferint uns 6
cèntims per quilo, quan s’estima que, per sota dels 20 cèntims, cap dels dos cultius no és
rendible. A més, cal tenir en compte que els preus de venda als supermercats solen estar al
voltant de l’euro.
El mercat extraordinari es crea com una oportunitat per a oferir un punt de venda directa als
llauradors de l’horta on vendre els seus productes personalment als consumidors, en aquest cas

ceba i creïlla, en un moment ruïnós. Els consumidors podran adquirir productes procedents
de l’horta sabent que la compra directa als productors és la garantia que els preus que es
paguen són justos. El mercat, que se celebrarà entre les 10 i les 14 hores, comptarà amb quatre
parades de llauradors de Campanar, Benifaraig i Castellar.
Reclama consumidors conscients
«Ara, preus justos a l’horta» s’articula entorn de tres eixos principals dirigits a consumidors,
supermercats i botigues, i les administracions valencianes. Respecte dels primers, destaca la
importància d’adoptar «criteris de compra socialment responsables», com la compra de
proximitat o ecològica, sobre altres com el preu. El paper fonamental que tenen els
consumidors per a mantenir «una horta viva i un sector agrari digne» es pot demostrar també
exigint responsabilitat a les administracions i grans superfícies perquè actuen en defensa dels
agricultors.
El manifest exigeix als supermercats i tendes que aposten pels productes de proximitat i
paguen preus justos: «No és acceptable que els productors cobren menys del 20 % del que
paga el consumidor». El text recorda, per últim, el paper fonamental que tenen les diferents
administracions en qüestions com ara facilitar l’accés al consum de proximitat, afavorir la
venda directa o aprovar etiquetatges identificatius, com la marca de producte de l’Horta que
es contempla en la Llei de l’Horta.
En les darreres setmanes les organitzacions professionals agràries i Per l’Horta s’han reunit
sota el paraigües del Consell de l’Horta amb associacions de consumidors i amb l’ associació
de supermercats ASUCOVA i d’empreses de distribució ANGED per tal de trobar solucions a
la problemàtica dels preus. També han explorat la possibilitat d’arribar a vies de col·laboració
amb l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) per a realitzar un estudi de costos de
producció de les cebes i creïlles, a més d’altres productes de l’horta de València.

Espacio Publicitario

Deja un comentario