Espacio publicitario

El Pla General Estructural d’Alboraia, que determinarà l’evolució urbana
d’aquesta població les properes dècades, segueix sense obtindre cap suport
fora del de l’equip de Govern del PSPV-PSOE. Denuncien l’opacitat de l’equip
de govern, que no ha respost a les al·legacions del veïnat i ara pretén aprovar
el pla després de realitzar reformes de calat.
L’equip de Govern ha fet públic al periódic municipal este mes de juliol una
proposta reformada del Pla General Estructural (PGE). Des de Som Horta/Per
l’Horta es denúncia que “com en 2019, el veïnat d’Alboraia torna a trobar-se amb un
PGE cuinat amb opacitat i presentat a colp d’eslògans ràpids en xarxes socials”.
reclamen que l’equip de Govern expose tota la documentació de la nova proposta
de PGE·”.
La proposta reformada implica una reducció de la superficie d’horta afectada
per la proposta inicial als sectors de La Riquera i al Polígon Industrial, però l’equip
municipal no ha publicat les superfícies resultants al complet. El nou pla ha
desestimat 80 al·legacions individuals i 61 col·lectives i ha estimat parcialment 96
individuals i 307 col·lectives. Els autors de les al·legacions, però, no han rebut cap
resposta raonada dels motius pels quals s’han rebutjat les seues propostes total o
parcialment. També s’assenyala l’eliminació de les carregues urbanístiques del
metro i modificacions com l’acceptació d’àtics en les cases de dues plantes.
Des de Per l’Horta es considera que aquestes modificacions tenen caràcter
substancial respecte a la versió exposada en 2019 i ha presentat un escrit demanant
una segona exposició del Pla General, tal i com obliga la llei. Aquesta petició es
basa en l’article 53 de la LOTUP, en el seu apartat 6é marca l’obligació d’exposar de
nou la documentació i informes que ho avalen i obrir un nou període d’al·legacions.
Mantenen l’oposició al PGE
El col·lectiu Som Horta, agrupació local de Per l’Horta en Alboraia rebutja el
nou projecte de PGE, ja que valora que igual que el projecte original, ocupa una
superficie d’horta excessiva -almenys 160.000 m2- i manté la vella política d’apostar
per un creixement urbanístic excessiu en moments de crisi climàtica i nul creixement

demogràfic. Es preveu la construcció de 2891 nous habitatges que acollirien més de
7000 nous habitants, un increment de la població d’Alboraia en un 30%.
En primer lloc es manté l’ampliació del polígon industrial sobre terrenys
d’horta, amb l’excusa d’una millora paisatgística. Aquesta ampliació no resol cap
dels problemes que afecten al polígon d’Alboraia i que expliquen la baixa ocupació.
L’equip de govern no explica que la reducció d’horta afectada d’horta es fa a
costa d’augmentar l’edificabilitat prevista en la zona de la Riquera i el sector de
Quercus, darrere de l’estació de Palmaret. Operacions que es justifiquen amb la
construcció d’un 30% de vivendes de protecció oficial destinades als joves
d’Alboraia, sense explicar que aquest és el mínim exigit per la llei valenciana i que el
veïnat d’Alboraia no pot tindre legalment cap preferència per adquirir-les. D’altra
banda, si atenem als preus oficials publicats per a Alboraia, una VPO de 90 m2 pot
aplegar a costar 163.000 €.
A la partida de Peixets, clarament protegida pel Pla de l’Horta, es pretén crear
un “parc agrari” amb una orientació clarament lúdica, quan la pròpia Llei d’Horta
estableix que els parcs agraris poden computar com a públic sempre que mantinga
el seu caràcter agrícola. A més s’inclou una llacuna artificial per a depurar d’aigües
residuals. Si hi ha un problema de manca de depuració d’aigües, aquest s’hauria de
resoldre en origen, no a costa de sacrificar superficie d’ horta.
El col·lectiu agrarista es reafirma en la idea de que la necessitat de dotacions
escolars i zones verdes es podria cobrir amb plans especials o un PGE més limitat,
que no comporte una expansió urbana que torne a provocar una manca de
dotacions a mitjà termini.
Ens diran que tot açò fa falta per a construir col·legis i zones verdes. Si eixe
haguera sigut el seu objectiu des del principi (porten 10 anys governant!) amb la
recerca i estudi d’alternatives des de la participació, com un Pla Especial, haguera
sigut suficient per a cobrir eixes infraestructures.
Finalment, des de Som Horta- Per l’Horta s’afirma que “front al repte de
l’emergència climàtica s’han de donar també respostes locals, apostant per un altre
model de poble, el que inclou una major participació ciutadana”. Per això demanen
als grups municipals de l’Ajuntament que s’oposen a l’actual proposta del PGE que
s’hauria de reformular amb una participació ciutadana real i major transparència.

Espacio Publicitario

Deja un comentario