Espacio publicitario

Aquesta administració, en un clar incompliment de la legislació vigent, utilitza només el castellà en la pràctica totalitat de les seues accions i missatges informatius 

Plataforma per la Llengua País Valencià ha enviat una carta al president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, en què l’entitat demana que la institució porte a terme un ús general i normalitzat del valencià als seus canals d’informació i d’atenció ciutadana, com també a les seues activitats d’informació i de promoció cultural i turística.  

Actualment, la pràctica totalitat dels missatges informatius de la Diputació d’Alacant es realitzen de forma monolingüe en castellà. Així passa al Facebook informatiu, al Twitter, a l’Instagram i al canal oficial de Youtube, com també al canal turístic @costablancaorg, del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca, un organisme autònom de la Diputació. 

L’exposició monolingüe en castellà sobre «Vinos de Alicante», mostrada al centre de Dénia, una comarca valencianoparlant, és un altre exemple de la manca d’ús del valencià per part d’aquesta administració pública. Sobre els diversos incompliments lingüístics detectats, Plataforma per la Llengua també ha presentat reclamacions a l’Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat. 

La promoció de l’ús normal i oficial del valencià és un deure legal, d’acord amb allò establert a l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i la Llei 8/2010, de Règim Local. En concret, cal destacar que l’article 4 d’aquesta llei, que tracta sobre la llengua oficial de les entitats locals, determina que «el valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de l’administració local i de totes les corporacions i institucions públiques que en depenguen». 

En el mateix sentit, una Resolució del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana sobre l’ús exclusiu del castellà en el web de l’Ajuntament de Calp (la Marina Alta), justifica encara més la petició de Plataforma per la Llengua. En aquesta resolució, el Síndic reclama a aquesta institució local  «adoptar totes les mesures que siguen necessàries, incloses les pressupostàries i tecnològiques, per a adaptar les xarxes socials de la corporació local al règim de cooficialitat lingüística vigent de la Comunitat Valenciana, com més prompte millor». 

Plataforma per la Llengua considera que el dret de la ciutadania a fer servir el valencià, així com el deure de les institucions públiques a garantir l’atenció en la llengua pròpia del territori, determinen que el valencià ha de ser present de forma general i normalitzada en la comunicació institucional d’un ens públic, com és el cas de la Diputació d’Alacant.  

Espacio Publicitario

Deja un comentario