Espacio publicitario

7 de setembre de 2021

El diputat i portaveu de Compromís en la Comissió de Sanitat i Consum de les Corts Valencianes, Carles Esteve, ha registrat una pregunta adreçada a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, per saber com pensa actuar davant la compra d’accions de Ribera Salud a DKV, empreses que a dia de hui porten la gestió del departament de salut de Dénia.

Segons ha explicat Esteve, “el 2018 Compromís va incloure una esmena a la Llei de Salut de la Comunitat Valenciana, que arreplega el seu article 7.3, i que subratlla que cap persona física ni jurídica podrà ostentar més del 40% de les participacions o accions en més d’un ens titular d’un contracte de gestió de servei sanitari integral en règim de concessió administrativa”.

“Ara ens trobem amb que, segons informacions publicades als mitjans, hi ha una compra de participacions entre el grup d’empreses que gestiona el departament de salut de Dénia, concretament de Ribera Salut a DKV, per tal de gestionar en solitari este departament. Es tracta d’una irregularitat perquè contravé allò que diu la Llei de Salut”.

“Desconeguem el full de ruta de Sanitat davant l’incompliment d’aquest article per part de Ribera Salud i volem saber quin protocol o passes pensa donar la consellera Ana Barceló per evitar que es vulnere la Llei de Salut valenciana en aspectes clau com la lliure competència i pel que suposa esta compra d’accions en quant a domini empresarial d’una empresa sobre la resta”.

A més a més, “la gestió pública directa és la millor opció i això ja ha quedat sobradament demostrat. Però en tant que hi haja empreses privades gestionant la sanitat, hem d’evitar posicions de domini i oligopolis que empitjoren més encara el servei, l’atenció o les condicions laborals del personal”.

“Des de Compromís manifestem el nostre suport a la consellera Barceló en el procés de reversió del departament de Dénia cap a una sanitat pública, que amb la llei a la mà ha de passar per un bloqueig a esta compra d’accions perpetrada per Ribera Salud”, ha conclòs Carles Esteve.

Compromís quiere conocer la hoja de ruta de Sanidad ante la compra irregular de acciones de Ribera Salud a DKV

7 de septiembre de 2021

El diputado y portavoz de Compromís en la Comisión de Sanidad y Consumo de las Corts Valencianes, Carles Esteve, ha registrado una pregunta dirigida a la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, para saber cómo piensa actuar ante la compra de acciones de Ribera Salud a DKV, empresas que a día de hoy llevan la gestión del departamento de salud de Dénia.

Según ha explicado Esteve, “en 2018 Compromís incluyó una enmienda en la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, que recoge su artículo 7.3, y que subraya que ninguna persona física ni jurídica podrá ostentar más del 40% de las participaciones o acciones en más de un ente titular de un contrato de gestión de servicio sanitario integral en régimen de concesión administrativa”.

“Ahora nos encontramos con que, según informaciones publicadas en los medios, hay una compra de participaciones entre el grupo de empresas que gestiona el departamento de salud de Dénia, concretamente de Ribera Salud a DKV, para gestionar en solitario este departamento. Se trata de una irregularidad porque contraviene aquello que dice la Ley de Salud”.

“Desconocemos la hoja de ruta de Sanidad ante el incumplimiento de este artículo por parte de Ribera Salud y queremos saber qué protocolo o pasos piensa dar la consellera Ana Barceló para evitar que se vulnere la Ley de Salud valenciana en aspectos clave como la libre competencia y por lo que supone esta compra de acciones en cuanto a dominio empresarial de una empresa sobre el resto”.

Además, “la gestión pública directa es la mejor opción y esto ya ha quedado sobradamente demostrado. Pero tanto que haya empresas privadas gestionando la sanidad, tenemos que evitar posiciones de dominio y oligopolios que empeoran más aún el servicio, la atención o las condiciones laborales del personal”.

“Desde Compromís manifestamos nuestro apoyo a la consellera Barceló en el proceso de reversión del departamento de Dénia hacia una sanidad pública, que con la ley en la mano tiene que pasar por un bloqueo a esta compra de acciones perpetrada por Ribera Salud”, ha concluido Carles Esteve.

Espacio Publicitario

Deja un comentario