Espacio publicitario

La plataforma formada per alcaldes i alcaldesses de la Marina Alta de Compromís i partits
independents, inicia un procés judicial contra els incompliments contractuals amb “greus efectes
per a la salut de la ciutadania” de l’Hospital Marina Salut. El recurs s’inicia amb el reclam
d’expedients a l’Admnistració, que arriba després que la conselleria de sanitat no responguera a
la reclamació inicial de la plataforma d’encetar una revisió del compliment contractual dins de les
seues obligacions.
Dit i fet. L’associació ciutadana impulsada per alcaldes i alcaldesses de Compromís i partits
independents de la Marina Alta, ha iniciat causa contra els relatius incompliments del contracte
signat l’any 2005 entre la mercantil Marina Salut S.A. i la Conselleria de Sanitat de la GVA. La
gestió privada d’aquest hospital públic ha provocat una disminució dels recursos destinats a la
ciutadania, afectant al dret a una sanitat pública amb qualitat i dignitat.
El transcurs d’aquest contenciós administratiu s’inicià el mes de juny amb una reclamació prèvia
enfront de la Conselleria de Sanitat dirigida per Ana Barceló preceptiva en els tràmits jurídics. Dita
reclamació prèvia demanda la resolució immediata del contracte de gestió a la mercantil per un
incompliment manifest relatiu a l’execució d’infraestructures com el centre de Salut de Dénia o
Calp, la falta de personal sanitari contractat que comporta la disminució de l’atenció oferida per
aquest hospital, així com, la penalització econòmica a l’empresa tal com s’estableix al contracte
signat fa 16 anys. També es demana que les infraestructures anomenades siguen incloses al Pla
Créixer + de la Generalitat per resoldre com més aviat possible la mancança d’aquest servei.
El procés es formalitza amb l’accés a tot l’expedient d’execució del contracte entre Marina Salud
S.A i la Conselleria. Amb aquesta petició es realitzarà per primera vegada una fiscalització
completa amb la intenció de conéixer la magnitud de les faltes comeses pels responsables de la
gestió privada i així denunciar totes i cada una d’elles amb un objectiu clar: portar davant la justícia
la direcció del centre i caminar cap a un model sanitari públic i que garantisca la millor qualitat i
servei per a les persones. Som Marina Alta persegueix que el no compliment de les obligacions
sanitàries des de l’any 2005 implique una compensació econòmica per part de l’empresa i s’accelere
el procés de reversió.
El vicepresident de l’associació, l’Alcalde independent del Poble Nou de Benitatxell, Miguel Ángel
García Buigues ha assenyalat: » La gent dels nostres pobles ens demanda una implicació política
per fer front a la precària situació de l’únic hospital comarcal, per tant, ja no val posar-se de
perfilmentre les persones sofreixen. No esperàvem que la Conselleria de Sanitat no responguera al
primer requeriment efectuat».

Per altra banda, Josep Costa, president de la plataforma i alcalde de Gata, ha avançat que aquest
procés judicial és el primer pas per fer justícia a la Marina Alta, » Són massa anys esperant
actuacions enfront de la fallida del sistema sanitari de la Marina Alta que va provocar el PP quan va
vendre la nostra sanitat a canvi de no sabem què. Darrere de cada incompliment hi ha un pacient
que ha patit i és inexplicable el silenci de les administracions responsables durant tants anys. És
hora de judicialitzar cada incompliment i caminar cap a una sanitat que pense amb les persones i no
amb l’economia del gestor. Als alcaldes i alcaldesses de Som Marina Alta ens han triat per defensar
a la gent dels nostres pobles i això fem».

Tren de la costa: Som Marina Alta estudia el contingut de les esmenes sobre el tren
pactades pel govern d’Espanya i Joan Baldoví.

Des de Som Marina Alta s’ha anunciat que s’estan mantenint conversacions amb diferents diputats
del Congrés per analitzar el contingut de les esmenes pactades entre el govern i Compromís sobre la
redacció de projectes del tren que ha d’unir en un primer tram la Safor i la Marina Alta. “Estem
estudiant la situació però ja anunciem que ho veiem insuficient, portem 20 anys redactant projectes i
fent comissions. És cert que hi ha partida pressupostària a diferència del que passava amb el PP,
però és molt reduïda i el projecte a nivell tècnic està aparcat en els despatxos”, ha avançat Josep
Costa. Som Marina Alta ha anunciat que en primer lloc elaborarà un informe que actualitze la
situació real del projecte per informar la ciutadania i organitzarà les accions pertinents a partir d’este
primer pas informatiu.

SOM MARINA ALTA INTERPONE RECURSO CONTRA LOS INCUMPLIMIENTOS DE

CONTRATO DE MARINA SALUD S.A.

La plataforma formada por alcaldes y alcaldesas de la Marina Alta de Compromís y partidos
independientes, inicia un proceso judicial contra los incumplimientos contractuales con “graves
efectos para la salud de la ciudadanía” del Hospital Marina Salud. El recurso se inicia con el
reclamo de expedientes a la Admnistración, que llega después de que la consellería de sanidad no
respondiera a la reclamación inicial de la plataforma para iniciar una revisión del cumplimiento
contractual dentro de sus obligaciones.

Dicho y hecho. La asociación ciudadana impulsada por alcaldes y alcaldesas de Compromís y partidos
independientes de la Marina Alta, ha iniciado causa contra los relativos incumplimientos del contrato
firmado en 2005 entre la mercantil Marina Salud S.A. y la Consellería de Sanidad de la GVA. La
gestión privada de este hospital público ha provocado una disminución de los recursos destinados a la
ciudadanía, afectando su derecho a una sanidad pública de calidad y dignida.

El transcurso de este contencioso–administrativo se inició el mes de junio con una reclamación previa
frente a la Consellería de Sanidad dirigida por Ana Barceló preceptiva en los trámites jurídicos. Dicha
reclamación previa demanda la resolución inmediata del contrato de gestión a la mercantil por un
incumplimiento manifiesto relativo a la ejecución de infraestructuras como el centro de Salud de
Dénia o Calp, la falta de personal sanitario contratado que comporta la disminución de la atención
ofrecida por este hospital, así como, la penalización económica a la empresa tal como se establece en
el contrato firmado hace 16 años. También se pide que las infraestructuras llamadas sean incluidas en
el Pla Créixer+ de la Generalitat para resolver lo antes posible la carencia de este servicio.

El proceso se formaliza con el acceso a todo el expediente de ejecución del contrato entre Marina
Salud S.A y la Consellería. Con esta petición se realizará por primera vez una fiscalización completa
siendo la intención conocer la magnitud de las faltas cometidas por los responsables de la gestión
privada y así denunciar todas y cada una de ellas con un objetivo claro: llevar ante la justicia la
dirección del centro y facilitar el camino para un modelo sanitario público y que garantice la mejor
calidad y servicio para las personas. Som Marina Alta persigue que el no cumplimiento de las
obligaciones sanitarias desde el año 2005 implique una compensación económica por parte de la
empresa y se acelere el proceso de reversión.

El vicepresidente de la asociación, el Alcalde independiente del Poble Nou de Benitachell, Miguel
Ángel García Buigues ha señalado: «La gente de nuestros pueblos nos demanda una implicación
política para hacer frente a la precaria situación del único hospital comarcal, por lo tanto, ya no vale
ponerse de perfil mientras las personas sufren. No esperábamos que la Consellería de Sanidad no
respondiera al primer requerimiento efectuado».

Por otro lado, Josep Costa, presidente de la plataforma y alcalde de Gata, ha avanzado que este
proceso judicial es el primer paso para hacer justicia en la Marina Alta, » Son demasiados años
esperando actuaciones frente a la quiebra del sistema sanitario de la Marina Alta que provocó el PP
cuando vendió nuestra sanidad a cambio de no sabemos qué. Detrás de cada incumplimiento hay un
paciente que ha sufrido y es inexplicable el silencio de las administraciones responsables durante
tantos años. Es hora de judicializar cada incumplimiento y mirar hacia una sanidad que piense en las
personas y no en la economía del gestor. A los alcaldes y alcaldesas de Som Marina Alta nos han
elegido para defender a la gente de nuestros pueblos y esto hacemos».

Tren de la costa: Som Marina Alta estudia el contenido de las enmiendas sobre el tren
pactadas por el gobierno de España y Joan Baldoví.

Desde Som Marina Alta se ha anunciado que se están manteniendo conversaciones con diferentes
diputados del Congreso para analizar el contenido de las enmiendas pactadas entre el gobierno y
Compromís sobre la redacción de proyectos del tren que tiene que unir en un primer tramo la Safor y
la Marina Alta. “Estamos estudiando la situación pero ya anunciamos que lo vemos insuficiente,
llevamos 20 años redactando proyectos y haciendo comisiones. Es cierto que hay partida
presupuestaria a diferencia de lo que pasaba con el PP, pero es muy reducida y el proyecto a nivel
técnico está aparcado en los despachos”, ha avanzado Josep Costa. Som Marina Alta ha anunciado que
en primer lugar elaborará un informe que actualice la situación real del proyecto para informar a la
ciudadanía y organizará las acciones pertinentes a partir de este primer paso informativo.

Espacio Publicitario

Deja un comentario