Espacio publicitario

Plataforma per la Llengua denuncia que la versió valenciana de les proves d’accés al cos de bombers de la Diputació d’Alacant inclou preguntes amb traduccions automàtiques que perjudiquen els candidats que s’han examinat en valencià 

Plataforma per la Llengua ha denunciat que la versió en valencià dels qüestionaris de les proves d’accés al cos de bombers del Consorci Provincial d’Alacant contenia enunciats amb errors que podien fer confondre els candidats, per culpa d’una traducció automàtica del castellà sense revisar. L’entitat considera que aquest fet ha estat discriminatori per als candidats que van optar per fer les proves en valencià, perquè pot haver afectat la seua qualificació, i adverteix que el procés de selecció no ha garantit la igualtat d’oportunitats. 

En concret, l’ONG del valencià fixa en nou els errors en el redactat i els situa en set de les preguntes. D’entrada, a la pregunta 3, una de les opcions de resposta fa referència  a “quatre arestes excel·lents” quan hauria de parlar d’“arestes sobreeixides”. L’error és fruit de la traducció automàtica d’”aristas sobresalientes”, com passa a la pregunta 7, en què es tradueix “traje nivell II” per “vaig portar nivell II” i “casco urbano” per “nucli urbà”, quan fa referència al “casc” que han de portar els bombers al cap. 

Els efectes de la traducció automàtica sense revisar també es fan notar a la pregunta 8, on consta “vaig donar” en lloc de “digues”; a la pregunta 14, en què es fa servir “cadirat” en lloc de “carreus”; a la pregunta 35, amb un “pilotes” que hauria de ser “pilons”, i a la pregunta 39, on es parla de la norma “UNEIX” en lloc de la norma “UNE”. La versió en valencià també inclou errors que són producte de la confusió de conceptes. Per exemple, a la pregunta 33 es tradueix el terme castellà “apeo” per “fitació” quan al País Valencià es parla de “falques” o “calçaments” d’un edifici. 

L’ONG del valencià considera que aquests errors han perjudicat els candidats que han optat per examinar-se en valencià, perquè han facilitat que s’equivocaren i les respostes incorrectes restaven un terç del valor de la resposta correcta. 

Per això, l’entitat denuncia que el procés de selecció ha vulnerat l’article 5 de la Llei d’Ús i Ensenyament del valencià, que determina que “l’administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d’usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l’ús normal, la promoció i el coneixement del valencià”. A més, per l’entitat, tampoc s’ha tingut en compte la Llei de Funció Pública Valenciana, que reconeix el dret a fer les proves selectives i a rebre els enunciats en valencià.  

Espacio Publicitario

Deja un comentario