Inicio PARTIDOS POLITICOS Compromís Mulet “ la Ministra de Transports va vindre a anunciar res”

Mulet “ la Ministra de Transports va vindre a anunciar res”

0
42

Mulet “ la Ministra de Transports va vindre a anunciar res”

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha afirmat que els anuncis presentats ahir per part de la Ministra de Transports, Raquel Sánchez, no van ser cap sorpresa “perquè esperàvem res i res va anunciar”

Segons Mulet “ davant una situació insostenible, dramàtica, extrema del caos ferroviari en el País Valencià, la Ministra va presentar  mesures insignificants, moltes de les quals no han funcionat, i es va tornar tan contenta”.

El senador de Compromís ha explicat que des del Ministeri estan bloquejant des de fa mesos la seva obligació de sotmetre’s al control de les Corts Generals “portem mesos exigint dades al Ministeri de cancel·lacions, retards, avaries, falta de personal, per a veure la magnitud en dades, i el Ministeri veta aquesta informació, en una situació de menyspreu que mai hem vist, ni amb els governs del PP”

Mulet ha remarcat que més enllà d’aquesta situació, és que ahir la Ministra no aportés mesures “ estem molt molt farts de plans abstractes que després no es materialitzen en res, de powerpoints, de promesetas. Volem recordar que van crear un alt càrrec per al exdelegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio, per a donar resposta al caos de rodalia, i més d’un any després encara ens neguen la informació de quina ha fet aquest home. Ara, la Ministra no ha anunciat gens creïble”

El portaveu de Compromís ha recordat que les úniques “mesures” és informar per twitter ( mentre empara que el community manager bloqueja a usuaris), posar autobusos per a les cancel·lacions ( que no asseguren arribar en temps i forma a les persones usuàries) , una rebaixa del 35% als abonats, solament durant tres mesos, com si per pagar un 35% menys compensa que et cancel·len els trens, que et deixen hores en esperes, et facen arribar tard al teu treball…o la devolució exprés que ja funciona, malament ( fer-te perdre més temps del ja perdut reclamant).

Segons Mulet “ ni més maquinista, ni un sol euro més en inversió, ni més freqüències, el que va anunciar va ser res, una nova aixecada de camisa, que demostra que és igual Ábalos, que Sánchez, que un os formiguer, tots ens tracten com a ciutadans de tercera, perquè aquest caos mantingut i ampliat des de fa tants anys, seria impensable en altres CCAA”.

En aquest sentit, ha recordat que el PSOE ha vingut votant sistemàticament en  contra de totes les mesures proposades pels valencianistes al Senat ·”van votar en contra de la nostra proposta amb 12 punts per a solucionar el caos, van votar en contra de les nostres esmenes als PGE 2022 amb propostes i inversions concretes, bloquegen donar informació i transparència sobre les dades que fotografien la magnitud del caos. Ens expulsar d’usar els trens, i damunt ve a riure’s en la nostra cara com va fer ahir la Ministra

Mulet “ la Ministra de Transportes vino a anunciar nada”

El portavoz de Compromis en el Senado, Carles Mulet, ha afirmado que los anuncios presentados ayer por parte de la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, no fueron ninguna sorpresa “puesto que esperábamos nada y nada anunció”

Según Mulet “ ante una situación insostenible, dramática, extrema del caos ferroviario en el Pais Valencià, la Ministra presentó medida insignificantes, muchas de las cuales no han funcionado, y se volvió tan contenta”.


El senador de Compromís ha explicado que desde el Ministerio están bloqueando desde hace meses su obligación de someterse al control de las Cortes Generales “llevamos meses exigiendo datos al Ministerio de cancelaciones, retrasos, averías, falta de personal, para ver la magnitud en datos, y el Ministerio veta esa información, en una situación de desprecio que nunca hemos visto, ni con los gobiernos del PP”

Mulet ha remarcado que más allá de esta situación, es que ayer la Ministra  no aportase medidas “ estamos muy muy hartos de planes abstractos que después no se materializan en nada, de powerpoints, de promesitas. Queremos recordar que crearon un alto cargo para el exdelegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, para dar respuesta al caos de cercanías, y más de un año después todavía nos niegan la información de qué ha hecho este hombre. Ahora, la Ministra no ha anunciado nada creíble”

El portavoz de Compromís ha recordado que las únicas “medidas” es informa por twitter ( mientras ampara que el community manager bloquea a usuarios), poner autobuses para las cancelaciones ( que no aseguran llegar en tiempo y forma a las personas usuarias) , una rebaja del 35% a los abonados, solamente durante tres meses, como si por pagar un 35% menos compensa que te cancelen les trenes, que te dejan horas en esperas, te hagan llegar tarde a tu trabajo…o la devolución exprés que ya funciona, mal, obligándote a perder todavía más tiempo.

Según Mulet “ ni más maquinista, ni un solo euro más en inversión, ni más frecuencias,  lo que anunció fue nada, una nueva tomadura de pelo, que demuestra da igual Ábalos, que Sánchez, que un oso hormiguero, todos nos tratan como ciudadanos de tercera, porqué este caos mantenido y ampliado desde hace tantos años, sería impensable en otras CCAA”.


En ese sentido, ha recordado que el PSOE ha venido votando sistemáticamente en contra de todas las medidas propuestas por los valencianistas en el Senado ·”votaron en contra de nuestra propuesta con 12 puntos para solucionar el caos, votaron en contra de nuestras enmiendas a los PGE 2022 con propuestas e inversiones concretas, bloquean dar información y transparencia sobre los datos que fotografían la magnitud del caos. Nos expulsar de usar los trenes, y encima viene a reírse en nuestra cara como hizo ayer la Ministra

SIN COMENTARIOS

Deja un comentario

RTVP & Tu Portavoz

Síguenos en nuestro canal de Telegram

Únete al Canal
CERRAR