Espacio publicitario

La coalició presenta una moció als plenaris municipals i de la Diputació d’Alacant per a condemnar les declaracions dels líders del PP, que

atempten contra els interessos de la ciutadania valenciana.

Fullana: “És inacceptable que el Partit Popular a nivell estatal estiga criticant la manera de repartir els fons europeus perquè beneficien als valencians i valencianes, als alacantins i alacantines. El senyor Mazón té molt poca credibilitat quan afirma que cal modificar el sistema de finançament quan els seus propis líders estan criticant un repartiment de fons europeus que segueix el model que reclamem des de la Comunitat Valenciana”.

31 de gener de 2022

Compromís porta al plenari de la Diputació d’Alacant una moció per condemnar i mostrar el rebuig de la institució a la campanya encetada pel Partit Popular a Europa i Espanya amb què el partit de Pablo Casado i Carlos Mazón busca tombar el pla d’ajudes europees i enterbolir el repartiment del fons Next Generation.

El diputat valencianista, Gerard Fullana, ha presentat al plenari d’aquest dimecres una moció perquè el PP cesse en les seues amenaces d’entorpir el repartiment d’uns fons que precisament són distribuïts segons el pes poblacional, tal com demana la societat civil valenciana en la seua lluita contra l’infrafinançament patit des de fa anys per la ciutadania de la Comunitat Valenciana. 

La moció reclama mostrar des de la Diputació la predisposició de treballar conjuntament tots els partits polítics amb representació plenària per dur a terme els millors i nous projectes i fer dels Next Generation una ferramenta útil per a la ciutadania alacantina. Fullana ha recordat a l’equip de govern de la institució provincial que és la més lenta en la gestió d’ajudes i li convida a posar solució als problemes de distribució de les mateixes i acompanyar a la resta d’administracions en la seua lluita contra els efectes de la Covid.

Aiximateix, la moció planteja exigir que el mode de repartiments dels fons europeus servisca com a inici de la negociació d’un nous sistema de finançament valencià estatal que no es pot demorar més en el temps.

“És inacceptable”, ha assenyalat Fullana, “que els líders del Partit Popular a nivell estatal estiguen criticant la manera de repartir els fons europeus perquè beneficien als valencians i valencianes, als alacatins i alacantines”. El senyor Mazón té molt poca credibilitat quan afirma que cal modificar el sistema de finançament quan els seus propis líders estan criticant un repartiment de fons europeus que segueix el model que reclamem des de la Comunitat Valenciana, i és que es financen d’acord al pes poblacional. Per això, portem esta moció de suport al repartirmenxt  dels fons a la Diputació d’Alacant i a tots els ajuntaments”.

Compromís pide a Mazón no poner en riesgo los fondos europeos destinados a la Comunidad Valenciana

La coalición presenta una moción a los plenos municipales y de la Diputación de Alicante para condenar las declaraciones de los líderes del PP, que atentan contra los intereses de la ciudadanía valenciana.

Fullana: “Es inaceptable que el Partido Popular a nivel estatal estiga criticando la manera de repartir los fondos europeos porque beneficien a los valencianos y valencianas, a los alacantinos y alicantinas. El señor Mazón tiene muy poca credibilidad cuando afirma que hay que modificar el sistema de financiación cuando sus propios líderes están criticando un reparto de fondos europeos que sigue el modelo que reclamamos desde la Comunidad Valenciana”.

31 de enero de 2022

Compromís lleva al pleno de la Diputación de Alicante una moción para condenar y mostrar el rechazo de la institución a la campaña comenzada por el Partido Popular en Europa y España, operación con la que el partido de Pablo Casado y Carlos Mazón busca tumbar el plan de ayudas europeas y enturbiar el reparto del fondo Next Generation.

El diputado valencianista, Gerard Fullana, ha presentado al pleno de este miércoles una moción para que el PP cese en sus amenazas de entorpecer el reparto de unos fondos que precisamente son distribuidos según el peso poblacional, tal y como demanda la sociedad civil valenciana en su lucha contra la infrafinanciación sufrida desde hace años por la ciudadanía de la Comunidad Valenciana. 

La moción reclama mostrar desde la Diputación la predisposición a trabajar conjuntamente todos los partidos políticos con representación plenaria para llevar a cabo los mejores y nuevos proyectos, y hacer así de los Next Generation una herramienta útil para la ciudadanía alicantina. Fullana ha recordado al equipo de gobierno de la institución provincial que es la más lenta en la gestión de ayudas y le invita a poner solución a los problemas de distribución de estas y acompañar al resto de administraciones en su lucha contra los efectos de la Covid.

Asimismo, la moción plantea exigir que el modo de reparto de los fondos europeos sirva como inicio de la negociación de un nuevo sistema de financiación valenciano estatal que no se puede demorar más en el tiempo.

“Es inaceptable”, ha señalado Fullana, “que los líderes del Partido Popular a nivel estatal estén criticando la manera de repartir los fondos europeos porque benefician a los valencianos y valencianas, a los alicantinos y alicantinas”. El señor Mazón tiene muy poca credibilidad cuando afirma que hay que modificar el sistema de financiación cuando sus propios líderes están criticando un reparto de fondos europeos que sigue el modelo que reclamamos desde la Comunidad Valenciana, y es que se financien según el peso poblacional. Por eso, llevamos esta moción de apoyo al reparto de los fondos a la Diputación de Alicante y en todos los ayuntamientos”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario