Espacio publicitario

02/02/2022. El passat dijous, en el primer Ple Municipal Ordinari d’enguany, l’Equip de Govern (Sd’A i el PP), aprovaven en solitari el nou pressupost municipal per a l’exercici 2022.

El pressupost ha ascendit a un total de 14.404.857,00 €, el que representa un increment del 7,29% respecte del pressupost de 2021; en concret 775.700,00 € més que l’exercici anterior.

Un fort increment que es deu, per la banda dels ingressos, principalment a dos partides que s’incrementen en 350.000,00 € cadascuna. Per una banda la corresponent a l’Impost de Bens Immobles (IBI), atés que Sd’A i el PP ja van aprovar en setembre augmentar el tipus impositiu del 0,72% al 0,78%. I, d’altra banda, a l’augment que s’espera en les transferències del Govern d’Espanya, per la major recaptació que està tenint aquest, com a conseqüència de la millora de l’economia.

Encara que hem pogut comprovar que, malgrat la importància de l’augment de recursos disponibles, està clar que no ha sigut suficient per a que l’Equip de Govern es plantejara escometre alguns dels projectes importants per al poble que encara estan pendents en l’agenda municipal.

Si analitzem la banda dels gastos del pressupost, veiem que els 775.700,00 € que han augmentat respecte a l’exercici passat, pràcticament s’han diluït en allò que ve sent el gasto corrent de l’ajuntament (subministraments, personal, contractació de serveis a d’empreses, etc.) sense a penes repercutir en el capítol d’inversió.

De fet, la quantia destinada a inversions en estos pressupostos per a 2022 es queda pràcticament congelada, respecte a 2021: augmenta només en 7.600,00 €, tan sols un 1,3% més, fins als 571.100,00 €, que es destinen simplement a millores, manteniment i conservació.

És més, cal assenyalar que, encara que l’ajuntament disposarà de més recursos, l’Equip de Govern ha decidir suprimir la partida destinada a subvencionar l’ús del taxi, per a que les persones que no disposen de cotxe tinguen un servei mínim per anar a l’Hospital de la Ribera, combinat amb l’autobús, i reduir de manera important la partida destinada al Pla d’Ocupació Municipal, que es dedica majoritàriament a contractar desocupats de llarga durada.

En concret, els recursos que es preveuen per al Pla d’Ocupació en este pressupost per a 2022 es redueixen un 46,7% en relació a l’exercici passat, en passar de 435.547,92€ de 2021 a 232.258,88 € per a enguany.

En definitiva, encara que disposen de més recursos, els pressupostos aprovats per Sd’A i PP retallen en partides que atenen a sectors més vulnerables, i deixen de banda els projectes importants per al poble com són l’ampliació del camí Trullàs-Mallaes, l’ampliació/millora de la Biblioteca Municipal, la recuperació del camp de La Forana, la compra del Trinquet, o arreglar l’edifici de l’Ajuntament que està afonant-se.

Alginet, a 2 de febrer de 2022

Grup Municipal IdEA-PODEM-EUPV

Espacio Publicitario

Deja un comentario