Espacio publicitario

Continuen presentant el projecte educatiu a València «No oblidem».
República, guerra i repressió a l’Alcoià i El Comtat’
Una recopilació de documents, activitats, per aprofundir en aquest període
històric, dirigit a l’alumnat d’educació secundària i batxillerat.
El dimecres dia 9, a les 18.30 hores, a la sala d’actes de CCOO PV (Plaça
Nàpols i Sicília, 5).

A Castella, és presentant «No oblidem», del Fòrum per la Memòria Històrica i
Democràtica a Cocentaina, (Alcoià Comtat). La unitat didàctica i gràfica, per Àlex
Barber i Rafa Enguix. Rosa i Assumpta Mira, recitarà el poema «Memòria Viva» de
Joan Jordi Sanchís, presenta l’acte Salvador Llinanes.
A l’Espai Jove de la Casa de Cultura. El divendres dia 11 a les 19.00 h.
Entrada lliure, asta omplir aforament, us esperem!

El Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina del (Alcoià i
Comtat). Continua presentem aquest treball didàctic per l’ensenyament mitja a
les nostres comarques per incloure en el programa d’història contemporània;
especialment, en el tractament i objectiu de què fou la República, la Guerra Civil
i el franquisme.

Considerem que era una època molt fosca que mai no havia arribat a les escoles
obertament i sense tabús. Una etapa que cada dia el Fòrum intenta posar-li més
llum. Creiem que hi havia un gran buit en els coneixements d’alumnes
adolescents. Havia de ser un treball rigorós i havíem d’implicar-se professional
de la pedagogia i va ser possible eixa implicació i disponibilitat de: Àlex Barberà,
Rafa Enguix i Diego Hernández. El projecte estava en bones mans juntament en
el disseny de Roman Sánchez, era la garantia que faltava a la unitat didàctica
«No Oblidem» per a ser una realitat.
En aquests moments en Fòrum estem més còmode, però preocupat per al treball
que tenim entra mans, també tem contens perquè després de tres anys
d’intentar obrir-nos camí amb no poques dificultats. Creem que l’Administració,

FÒRUM PER LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA A COCENTAINA
memoriahistoricacocentaina@gmail.com

“Som la memòria que tenim i la responsabilitat que assumim, sense memòria no existim.”
molt encertadament, ens ha fet o està fent-nos un apartat pel treball que estem
duent a terme. Un treball molt gustosament, però tot té unes despeses que en
les cotes dels socis no podem fer fent a totes les despeses, per la qual cosa
demanem a l’Administració, local i autonòmiques que ho tinga present i que
s’implique més i si creuen necessari que la Memòria Històrica i Democràtica,
estiga obrint-se camins en la societat per al reconeixement dels lluitadors per les
llibertats i la democràcia, és un del principal fi d’haver-se creat el Fòrum per la
Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina del (Alcoià Comtat).

Gràcies a totes i tots. Aquell projecte didàctic que havíem programat i lam
elaborar, una unitat didàctica perquè l’ensenyament mitja a les nostres
comarques pogueren incloure’l en el programa d’història mes recent;
especialment, en el tractament objectiu per al qual reconéixer la nostra història
democràtica.
Cocentaina el 5 de febrer del 2022

Espacio Publicitario

Deja un comentario