Espacio publicitario

l grup valencianista acusa al president del Partit Popular de no permetre la fiscalització dels 9 milions d’euros anunciats per a autònoms i xicotetes empreses que van haver de tancar durant els pitjors moments de la pandèmia.

Fullana denuncia la falta de transparència de Mazón i alerta d’un nou naufragi de les subvencions de la institució com ja va ocórrer amb les ajudes de la DANA, pagades amb dos anys de retard des de la seua aprovació.

11 de febrer de 2022

Compromís ha denunciat davant la Sindicatura de Greuges l’ocultació de dades referides al pla estrela contra la Covid de la Diputació d’Alacant, anunciat fa un any amb una quantitat de 9 milions d’euros i del que encara no es coneix quants diners han arribat al xicotet comerç i els autònoms que van haver de tancar els seus negocis degut al desenvolupament de la pandèmia.

Els valencianistes porten mesos darrere de la xifra executada del pla després que diversos ajuntaments informaren a Compromís de que les ajudes no hi estaven arribant.

El portaveu de Compromís, Gerard Fullana, va preguntar al diputat encarregat del pla, Sebastián Cañadas, per les subvencions executades i el responsable de Desenvolupament Econòmic va respondre per escrit amb una altra xifra, la de les resolucions de les adjudicacions. Davant una resposta que contestava una pregunta diferent  a la feta pels valencianistes, Fullana va reclamar una vegada més conèixer els diners del pla que la institució havia ingressat als beneficiaris de la subvenció. El portaveu va demanar les ordres de pagament de les subvencions fa més d’un mes.

El pla anticovid, com les ajudes de la DANA

Fullana sospita que les ajudes anticovid anunciades per Carlos Mazón van rumb a una nou naufragi, com ja va passar amb les subvencions anunciades a bombo i platerets contra els efectes de la DANA (depressió aïllada a nivells alts de l’atmosfera). Aquestes ajudes van tardar en habilitar-se 21 mesos des de que es va produir una de les majors catàstrofes que es recorden al Baix Segura, al temps que servien per a l’autopromoció de la figura de Mazón.

“La veritat és que ja no sabem què fer per a poder saber si efectivament la promesa de invertir 9 milions d’euros als autònoms, a les xicotetes empreses que van haver de tancar durant la crisi de la Covid de l’any passat s’han executat o no”, ha considerat Fullana. “Ens han donat respostes difuses i, finalment, se’ns van donar unes dades que no quadren amb les que tenim dels municipis i sospitem que no són verídiques. Per aquest motiu vam demanar accés als expedients de pagament i tampoc s’ens està autoritzant eixe accés a la informació. I ens hem vist obligats a acudir al Síndic de Greuges per a veure si les ajudes a la DANA són una repetició de totes les convocatòries que està convocant la Diputació i que, al final, no es compleix l’objectiu enunciat mesos enrere”.

Compromís pide amparo al Síndic ante el ocultamiento de datos que la Diputación hace del plan estrella de Mazón contra la Covid

El grupo valencianista acusa al presidente del Partido Popular de no permetir la fiscalización de los 9 millones de euros anunciados para autónomos y pequeñas empresas que tuvieron que cerrar durante los peores momentos de la pandemia.

Fullana denuncia la falta de transparencia de Mazón  y alerta de un nuevo naufragio de las subvenciones de la institución como ya ocurrió con las ayudas de la DANA, pagadas con dos años de retraso desde su aprobación.

11 de febrero de 2022

Compromís ha denunciado ante la Sindicatura de Greuges el ocultamiento de datos referides al plan estrella contra la Covid  de la Diputación de Alicante, anunciado hace un año con una cantidad de 9 millones de euros y del que todavía no se conoce cuánto dinero ha llegado al pequeño comercio y los autónomos que tuvieron que cerrar sus negocios debido al desarrollo de la pandemia.

Los valencianistas llevan meses detrás de la cifra ejecutada del plan después de que varios ayuntamientos informaran a Compromís de que las ayudas no  estaban llegando.

El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, preguntó al diputado encargado del plan, Sebastián Cañadas, por las subvencions ejecutadas y el responsable de Desarrollo Económico respondió por escrito con otra cifra, la de las resoluciones de las adjudicaciones. Ante una respuesta que contestaba una pregunta diferente  a la hecha por los valencianistas, Fullana reclamó una vez más conocer el dinero del plan que la institución había ingresado a los beneficiarios de la subvención. El portavoz pidió ya hace más de un mes las órdenes de pago de las subvenciones.

El plan anticovid, como las ayudas de la DANA

Fullana sospecha que las ayudas anticovid anunciadas por Carlos Mazón van rumbo hacia un nuevo naufragio, como ya pasó con las subvenciones anunciadas a bombo y platillo contra los efectos de la DANA (depresión aislada a niveles altos de la atmósfera). Estas ayudas tardaron en habilitarse 21 meses desde que se produjo una de las mayores catástrofes que se recuerdan en el Baix Segura, al tiempo que servían para la autopromoción de la figura de Mazón.

“Bien es verdad que ya no sabemos qué hacer para poder saber si efectivamente la promesa de invertir 9 millones de euros a los autónomos, a las pequeñas empresas que tuvieron que cerrar durante la crisis de la Covid del año pasado se han ejecutado o no”, ha considerado Fullana. “Nos han dado respuestas difusas y, finalmente, se nos dieron unos datos que no cuadran con los que tenemos de los municipios y sospechamos que no son verídicas. Por este motivo pedimos acceso a los expedientes de pago y tampoco se nos está autorizando ese acceso a la información. Y ahora nos hemos visto obligados a acudir al Síndic de Greuges para ver si las ayudas a la DANA son una repetición de todas las convocatorias que está convocando la Diputación y en las que, al final, no se cumple el objetivo anunciado meses atrás”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario