Espacio publicitario

Les Corts aproven una iniciativa presentada per Aitana Mas perquè la Generalitat contribuïsca a la promoció i difusió de les activitats programades per al 2022 en commemoració d’un dels escultors valencians més internacionals 75 anys després de la seua mort.

Mas: “És essencial reconèixer a un artista que, junt a Blasco Ibáñez i Sorolla, va representar a la intel·lectualitat valenciana en els escenaris culturals més destacats de finals del segle XIX i principis del XX”.

28 de febrer de 2022

Les Corts han aprovat, a petició de Compromís, demanar a la Generalitat Valenciana un calendari de celebracions, actes i produccions culturals per a l’homenatge d’un dels artistes valencians més internacionals, Mariano Benlliure, com a motiu del 75 aniversari de la mort de l’artista valencià.

La comissió de Cultura de la cambra parlamentària, amb el suport de tots els grups polítics, acorda a més instar al Consell a contribuir en la promoció de les activitats programades per l’Ajuntament de Crevillent en honor a este artista qui va mantenir una profund vincle amb aquesta població del Vinalopó.

La proposició no de llei registrada i defensada per la portaveu adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha estat presentada just un mes després d’haver reconegut el Consell 2022 com a l’Any Marià Benlliure, també a petició del municipi crevillentí.

“Aquest any 2022 com a motiu del 75 aniversari de la seua mort se’ns presenta una bona ocasió per rendir un homenatge especial, en el qual quede palés el reconeixement i l’estima que el poble valencià té sobre el nostre artista. És per aquest motiu que el poble de Crevillent ja ha posat en marxa un programa ampli d’activitats en commemoració a la figura i l’obra de l’artista, el qual rebrà el nom de “Infinites formes de l’ànima”, ha recordat la diputada crevillentina.

“És essencial”, ha manifestat Aitana Mas, “reconèixer a un artista que, junt a Blasco Ibáñez i Sorolla, va representar a la intel·lectualitat valenciana en els escenaris culturals més destacats de finals del segle XIX i principis del XX”.

Compromís pide al Consell

un calendario de actos de homenaje a la figura de Mariano Benlliure

Las Cortes aprueban una iniciativa presentada por Aitana Mas para que la Generalitat contribuya a la promoción y difusión de las actividades programades este 2022 en conmemoración de uno de los escultores valencianos más internacionales 75 años después de su muerte.

Mas: “Es esencial reconocer a un artista que, junto a Blasco Ibáñez y Sorolla, representó a la intelectualidad valenciana en los escenarios culturales más destacados de finales del siglo XIX y principios del XX”.

28 de febrero de 2022

Les Corts Valencianes han aprobado, a petición de Compromís, pedir a la Generalitat Valenciana un calendario de celebraciones, actas y producciones culturales para el homenaje de uno de los artistas valencianos más internacionales, Mariano Benlliure, com motivo del 75 cumpleaños de la muerte del artista valenciano.

La comisión de Cultura de la cámara parlamentaria, con el apoyo de todos los grupos políticos, acuerda además instar al Consejo a contribuir en la promoción de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Crevillent en honor a este artista que mantuvo  un profundo vínculo con esta población del Vinalopó.

La proposición no de ley registrada y defendida por la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha sido presentada justo un mes después de que el Consell reconociera 2022 como el Año Mariano Benlliure, también a petición del municipio crevillentino.

“Este año 2022, con motivo del 75 cumpleaños de su muerte, se nos presenta una buena ocasión para rendir un homenaje especial, con el que quede patente el reconocimiento y el aprecio que el pueblo valenciano tiene sobre nuestro artista. Es por este motivo que el pueblo de Crevillent ya ha puesto en marcha un programa amplio de actividades en conmemoración a la figura y la obra del artista, el cual recibirá el nombre de “Infinitas formas de la alma”, ha recordado la diputada crevillentina.

“Es esencial”, ha manifestado Aitana Mas, “reconocer a un artista que, junto a Blasco Ibáñez y Sorolla, representó a la intelectualidad valenciana en los escenarios culturales más destacados de finales del siglo XIX y principios del XX”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario