Espacio publicitario

Vivim a la vora del col·lapse. L’hospitalitat sembla esborrada de la faç de la terra, els amos del món han trencat els seus llaços amb la resta del planeta. La crueltat que imposa la globalització neoliberal està desnonant les nostres societats i els nostres vincles socials.

Des de l’inici d’aquesta dècada la pandèmia de la COVID 19 s’ha entremesclat amb les crisi econòmica, ecològica i social que provoquen  aquesta forma de govern planetari.

Des de fa dues setmanes la invasió d’Ucraïna i la possibilitat d’una tercera guerra mundial que pose fi a la vida humana en el planeta desborda els nostres temors. El sofriment de les seues víctimes angoixa els nostres cors.

La nostra responsabilitat com a docents, com a intel·lectuals, com a classe treballadora de la cultura és denunciar aquesta barbàrie. Oposar-nos a la guerra, a qualsevol guerra, i acollir i allotjar a les seues víctimes.

En 1988, un any abans de la caiguda del mur de Berlín, Gonzalo Anaya, professor emèrit de la Universitat de València, ens recordava la necessitat d’educar per a la pau. Hui, tres dècades després, cal tornar a recordar les seues paraules en aquesta institució, tornar a escriure amb ell, que tant des de la satisfacció de les necessitats bàsiques de les persones com des del respecte als drets humans, i no menys des de la supervivència del gènere humà, cada dia es fa més urgent el desenvolupament de la consciència social de treballar per a mantindre la pau, estimar-la i defensar-la.

Hui cal tornar a posar-se en peus de pau i recordar a la nostra rectora i al seu consell de govern que les universitats són les cases que alberguen l’hospitalitat des de la qual naix i es recrea la cultura i el coneixement. Recordar-los que no treballen a la casa del capital que expulsa i margina al diferent sinó en llars de saber, on des de l’acolliment i la solidaritat es forma als qui habitaren el futur, tal vegada, també d’acolliment i solidaritat.

Cal tornar a recordar a la Rectora, finalment, que és indecent convidar a algú, a qualsevol estudiant, al fet que ens abandone.


La Universidad de Valencia es la casa de la hospitalidad

Vivimos en la orilla del colapso. La hospitalidad parece borrada de la faz de la tierra, los amos del mundo han roto sus lazos con el resto del planeta. La crueldad que impone la globalización neoliberal está desahuciando nuestras sociedades y nuestros vínculos sociales.

Desde el inicio de esta década la pandemia de la COVID 19 se ha entreverado con las crisis económica, ecológica y social que provocan  esta forma de gobierno planetario.

Desde hace dos semanas la invasión de Ucrania y la posibilidad de una tercera guerra mundial que acabe con la vida humana en el planeta desborda nuestros temores. El sufrimiento de sus víctimas acongoja nuestros corazones.

Nuestra responsabilidad como docentes, como intelectuales, como clase trabajadora de la cultura es denunciar esta barbarie. Oponernos a la guerra, a cualquier guerra, y acoger y hospedar a sus víctimas.

En 1988, un año antes de la caída del muro de Berlín, Gonzalo Anaya, profesor emérito de la Universidad de Valencia, nos recordaba la necesidad de educar para la paz. Hoy, tres décadas después, hay que volver a recordar sus palabras en esta institución, volver a escribir con él, que tanto desde la satisfacción de las necesidades básicas de las personas como desde el respeto a los derechos humanos, y no menos desde la supervivencia del género humano, cada día se hace más urgente el desarrollo de la conciencia social de trabajar para mantener la paz, amarla y defenderla.

Hoy hay que volver a ponerse en pie de paz y recordar a nuestra rectora y a su Consejo de Gobierno que las universidades son las casas que albergan la hospitalidad desde la que nace y se recrea la cultura y el conocimiento. Recordarles que no trabajan en la casa del capital que expulsa y margina al diferente, sino en hogares de saber, donde desde el acogimiento y la solidaridad se forma a quienes habitarán el futuro, tal vez, también de acogimiento y solidaridad.

Hay que volver a recordar a la Rectora, por último, que es indecente invitar a alguien, a cualquier estudiante, a que nos abandone.

Espacio Publicitario

Deja un comentario