Espacio publicitario

Obiol: “Als comptes reals no veiem enlloc els acords sobre manteniment que diuen haver arribat els grups que han votat a favor”

En 2014 les tasques de manteniment suposaven el 19,1% del pressupost, en 2022 el 13,9%

El manteniment de la ciutat ha sigut una queixa i reivindicació constant de les entitats veïnals en els darrers mesos. En la defensa de l’aprovació dels pressupostos municipals de 2022 han parlat molt de l’increment de les partides dedicades al manteniment de la ciutat. No obstant això Guanyar Alcoi assenyala un menor pes del manteniment de la ciutat al conjunt del pressupost municipal. Segons les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda – lloc on s’han de comunicar les dades reals dels pressupostos de totes les entitats municipals de l’estat espanyol- l’Ajuntament d’Alcoi al 2014 (darrer any que es tenen dades públiques) dedicava el 19,1% del seu pressupost, en 2022 eixe percentatge baixa a un 13,9%. Per a la regidora de la formació Sandra Obiol: “hem dit sempre que el govern de Francés té un discurs que no apuntala amb la realitat i ara tenim al davant un exemple més: es dedica menys esforç pressupostari a l’estat de la ciutat”.

Per a la plataforma municipalista es tracta només d’anar a les dades que el mateix ajuntament tramet al Ministeri per saber què vol presentar el govern de Francés com a manteniment. En aquest cas i segons la normativa el manteniment de la ciutat correspondria, en sentit estricte al programa 16 (benestar comunitari)[1]. Guanyar, a més a més, ha comptabilitzat partides que no corresponen a aquest programa però que directament suposen inversions en elements urbanístics que el veïnat assenyala com a deficitaris, és el cas de les vies públiques (partida 153) i parcs i jardins (171). Les dades es reflecteixen en la següent taula:

Partides dedicades al manteniment de la ciutat, Ajuntament d’Alcoi.

PARTIDES20222021202020192014
167.907.0427.690.6757.452.7677.430.6507.691.878
1531.271.9231.040.9371.228.2242.127.6611.135.149
171925.8561.518.454937.2171.038.524719.033
TOTAL10.104.82110.250.0679.618.20810.596.8349.546.060
% PRESSUPOST13,9414,7216,0816,4919,09

Font: Elaboració pròpia, dades del Ministeri d’Hisenda (accés març 2022) https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/PublicacionPresupuestosEELL.aspx

Com assenyala Obiol: “fa anys quan es parlava del PP al País Valencià es deia que feien comptabilitat creativa. Doncs podríem dir que Francés fa el mateix: construeix la ficció que més l’interessa a ell i al seu partit, però no a la ciutat. Sé que ara faran un comunicat dient que hi ha altres partides que són de manteniment, però això no és el que diuen al Ministeri.”

Per a ajudar a contextualitzar aquestes despeses, Guanyar Alcoi ha fet la comparativa amb una ciutat valenciana amb una població similar a la d’Alcoi. En aquest cas, Sant Vicent del Raspeig, municipi que segons les dades publicades al ministeri en 2021 va dedicar un total de 10.357.983 euros a aquests programes referenciats, un 24.23% del seu pressupost total. Com assenyala la regidora de la formació: “no es pot parlar en el buit mai, tot i les dificultats, s’ha de comparar. Quan visitem altres municipis i pensem què bonics i què cuidats estan, és perquè els seus governs tenen com a prioritat aquesta cura.”

I s’ha volgut incidir que s’està parlant sempre de pressupostos però que allò realment important és com es dóna l’execució d’aquests pressuposts. A més a més Guanyar ha assenyalat alguns exemple, com el manteniment del CADA. És clar, han apuntat, si considerem aquesta partida com a manteniment de la ciutat el que no poden fer és comptabilitzar-ho també com a inversió cultural “aleshores que diguen que fan menys incidència en altres temes i més en manteniment, però clar ells sempre volen eixir afavorits a la foto. Nosaltres, al contrari, defensem que qui ha d’eixir afavorida és la ciutat d’Alcoi i, sobretot, els seus veïns i veïnes”.


[1] Aquest programa inclou: 161. Sanejament, proveïment i distribució d’aigües; 162. Recollida, eliminació i tractament de residus; 163. Neteja viària; 164. Cementiris i serveis funeraris; 165. Enllumenat públic; 169. Altres serveis de benestar comunitari.

Espacio Publicitario

Deja un comentario