Espacio publicitario

Els veïns i veïnes de l’Alcúdia de Cocentaina convoquem la ciutadania i els
mitjans de comunicació a una CONCENTRACIÓ VEÏNAL que realitzarem el dijous
14 d’abril de 2022, a les 11:00 hores, als terrenys afectats per les tanques que
des de fa unes setmanes dificulten l’accés habitual amb vehicle a diverses àrees
del nucli urbà de l’Alcúdia.
Els espais als quals es pretén limitar l’accés tenen la consideració de vial públic en
sol urbà segons el vigent Pla General d’Ordenació Urbana de Cocentaina. En
concret, les tanques s’han instal·lat al final del carrer la Font, adjacent al llavador de
l’Alcúdia, i en el vial que transcorre paral·lel al parc públic de l’Alcúdia, des de la
carretera CV-793 (adjuntem plànol del PGOU). Aquest vial permet l’accés als
habitatges preexistents del nucli urbà tradicional de l’Alcúdia i, encara que ha
estat durant molts anys pendent d’urbanització, ha sigut utilitzat durant tot este
temps tant pels propietaris i habitants dels habitatges als quals dona accés com
pel conjunt dels veïns i veïnes de l’Alcúdia. A més, es tracta de l’únic accés viable a
vehicles d’emergències i a altres serveis essencials. Igualment, permet accedir a un
dels escassos punts del nucli que pot ser utilitzat com a àrea d’aparcament, tant pels
veïns i veïnes com pels visitants i els usuaris del parc adjacent i de les instal·lacions
esportives municipals que hi existeixen.
Les tanques col·locades, a instància dels propietaris dels terrenys i amb l’aprovació de
l’Ajuntament de Cocentaina, tenen com a objectiu evident impedir el lliure trànsit de
vehicles per eixe vial. Segons han explicat els regidors/es responsables de les àrees
d’urbanisme i pedanies als mitjans de comunicació i als veïns i veïnes de l’Alcúdia (en
reunió informativa sol·licitada per aquestos i celebrada en data 5 d’abril de 2022) el
que pretén l’Ajuntament és supeditar l’execució d’eixe vial públic al
desenvolupament urbanístic de tota la unitat d’execució, cosa que és impossible
aventurar ocorrerà o no en un futur pròxim o llunyà i, per tant, veiem vulnerat el
nostre dret a tenir un eixample digne per a la població i un accés, en condicions
urbanístiques adequades, a les nostres cases.
Per això, convidem a tota la ciutadania a unir-se a la concentració convocada el
proper dijous 14 d’abril a les 11:00 hores, als terrenys afectats per la tanca, i
donar així suport al veïnat de l’Alcúdia per instar a l’Ajuntament perquè ordene la
retirada immediata de les tanques instal·lades i perquè, de manera urgent, inicie
els tràmits necessaris per adquirir els espais lliures i vials afectats i execute les
obres d’urbanització necessàries per condicionar l’esmentat vial públic previst
en sol urbà al PGOU de Cocentaina.
Adjuntem cartell de la convocatòria i fotografies de les tanques així com plànol del
PGOU on figuren els punts de col·locació de les tanques.
Així mateix, us informem que a la concentració llegirem un comunicat en nom del
veïnat de l’Alcúdia per fer públics els nostres requeriments i arguments i per
desmentir algunes de les informacions que en les darreres setmanes s’han dit per part
de l’Ajuntament als mitjans de comunicació.
Us preguem que li doneu màxima difusió.

Cocentaina, 12 d’abril de 2022

Espacio Publicitario

Deja un comentario