Espacio publicitario

El col·lectiu sol·licita la declaració municipal de lesivitat per a
l’interès públic de l’autorització de la urbanització de la parcel·la
L’associació destaca el perjudici que suposaria la consolidació
d’obres il·legals sobre un sol d’especial protecció agrícola
València, 19 d’abril de 2022
El col·lectiu Per l’Horta ha presentat un escrit a l’Ajuntament de València en el qual
demana la paralització de qualsevol actuació que afecte la zona d’activitats logístiques
(ZAL) del port de València i sol·licita la declaració municipal de lesivitat per a l’interès
públic de l’autorització de la seua reurbanització, que va aprovar la Junta de Govern
Local al mes d’abril de 2020. L’escrit, que Per l’Horta va presentar per registre dilluns,
té com a objectiu evitar que es consoliden «obres d’urbanització il·legals» després de la
recent sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que
va anul·lar el pla especial d’urbanització de la ZAL en resposta a un recurs presentat per
l’associació de veïns de La Punta La Unificadora.
L’escrit es recolza en la sentència del TSJ per a destacar que la classificació del sòl del
sector afectat (vora 800 000 m2 ) és, d’acord al Pla General d’Ordenació Urbana
(PGOU) de València vigent a hores d’ara, «no urbanitzable de protecció agrícola», i que
aquesta classificació persisteix amb independència «de la situació fàctica (i il·legal)» en
la qual es troba actualment la parcel·la. A més, Per l’Horta recorda que la urbanització
actual de la ZAL s’ha executat d’acord amb un projecte que és nul, ja que venia a
desenvolupar els dos plans especials anul·lats ja per la justícia. Com a conseqüència,
l’acte municipal d’aprovació de la reurbanització de la ZAL ha esdevingut també nul.
Per l’Horta recorda en el seu escrit que l’execució del projecte autoritzat per
l’Ajuntament de València suposaria «la consolidació d’obres d’urbanització il·legals
sobre un sòl no urbanitzable d’especial protecció agrícola amb evident perjudici per a la

seua capacitat agrària, a més de danys mediambientals, territorials i paisatgístics
d’incalculable valor i de difícil, sinó impossible, reparació».

Espacio Publicitario

Deja un comentario