Espacio publicitario

TRENS

•El representant de la coalició valencianista recorda que és “paradoxal” que qui ha estat “solemnement callat” pel mal funcionament del servei parle ara per a defensar el pagament d’autovies

MADRID, 11 de maig de 2022

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha criticat hui les paraules del president de Renfe, Isaïes Táboas que recentment ha defensat el pagament per ús de les autovies per a afavorir el transvasament de viatgers de l’automòbil al tren. Per al portaveu de Compromís, que té sol·licitades diverses compareixences del president de Renfe al Senat sense que aquestes s’hagen produït perquè responga per les queixes dels usuaris indignats amb el mal servei que presta i les poques inversions amb tren convencional, la qual cosa al seu judici suposa “un maltractament als usuaris, que viatgen amuntegats mentre es cancel·len trens i ha mantingut restriccions en les freqüències de tots els trens a conseqüència de la pandèmia, quan en la resta d’Europa precisament s’ampliaven les freqüències per a millorar les distàncies entre persones i afavorir la recuperació econòmica”.

El senador ha retret que “si vol millorar els seus números, les primes que cobra i els usuaris, el que ha de fer és un pla per a recuperar als milions d’usuaris que han abandonat el tren convencional farts d’una mala atenció i servei i no dedicar-se a fer de palmero del Govern de torn quan proposen el pagament per ús de les autovies”. Per a Mulet “la millor manera de tindre mitjans sostenibles i aconseguir els objectius 2030 és apostar pel transport segur, fiable i col·lectiu i això implica desbloquejar iniciatives com el Tren de la Costa valencià, tindre preus atractius i un servei de qualitat en el qual es puga confiar”.

És simptomàtic i “paradoxal”, ha agregat, “que qui va estar solemnement callat pel mal funcionament del servei de la seua responsabilitat, ara parla per a aplaudir taxes i impostos a la gent que s’ha vist en part obligada a utilitzar el seu vehicle privat pel mal servei públic que han vingut prestant durant tots aquests anys i del qual té bona part de responsabilitat”.

TRENES

Mulet: “El señor Táboas (Renfe) debe convencer a la gente para que utilice el tren por su fiabilidad y servicio y no hinchándolos a tasas e impuestos”

  • El representante de la coalición valencianista recuerda que es “paradójico” que quien ha estado “solemnemente callado” por el mal funcionamiento del servicio hable ahora para defender el pago de autovías

MADRID, 11 de mayo de 2022

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha criticado hoy las palabras del presidente de Renfe, Isaías Táboas que recientemente ha defendido el pago por uso de las autovías para favorecer el trasvase de viajeros del automóvil al tren. Para el portavoz de Compromís, que tiene solicitadas varias comparecencias del presidente de Renfe en el Senado sin que éstas se hayan producido para que responda por las quejas de los usuarios indignados con el mal servicio que presta y las pocas inversiones en tren convencional, lo que a su juicio supone “un maltrato a los usuarios, que viajan amontonados mientras se cancelan trenes y ha mantenido restricciones en las frecuencias de todos los trenes a consecuencia de la pandemia, cuando en el resto de Europa precisamente se ampliaban las frecuencias para mejorar las distancias entre personas y favorecer la recuperación económica”.

El senador ha reprochado que “si quiere mejorar sus números, las primas que cobra y los usuarios, lo que debe hacer es un plan para recuperar a los millones de usuarios que han abandonado el tren convencional hartos de una mala atención y servicio y no dedicarse a hacer de palmero del Gobierno de turno cuando proponen el pago por uso de las autovías”. Para Mulet “la mejor forma de tener medios sostenibles y alcanzar los objetivos 2030 es apostar por el transporte seguro, fiable y colectivo y esto implica desbloquear iniciativas como el Tren de la Costa valenciano, tener precios atractivos y un servicio de calidad en el que se pueda confiar”.

Es sintomático y “paradójico”, ha agregado, “que quien estuvo solemnemente callado por el mal funcionamiento del servicio de su responsabilidad, ahora habla para aplaudir tasas e impuestos a la gente que se ha visto en parte obligada a utilizar su vehículo privado por el mal servicio público que han venido prestando durante todos estos años y del que tiene buena parte de responsabilidad”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario