Espacio publicitario

La plataforma municipalista ha proposat que a l’hora d’anar renovant la il·luminació viària s’utilitze un enllumenat LED més càlid per a reduir problemes ambientals i de salut.

Guanyar Alcoi va demanar en el passat plenari que s’atenguera a les recomanacions dels experts/es sobre il·luminació viària. Aquestes recomanacions passen per fer ús de llums LED però en les tonalitats més càlides doncs suposen un greuge menor a la salut de les persones i al medi ambient. Com assenyala el regidor de la formació Pablo González : “com més càlids siguen els llums que tenim als nostres carrers menys mal farem a la salut de les persones i a la biodiversitat del nostre entorn. Com diem sempre, totes les decisions que prenga un govern han d’estar ben reflexionades i argumentades i el seu principal objectiu ha de ser respectar el benestar dels veïns i veïnes.”

La il·luminació LED té avantatges com l’eficiència i estalvi energètic, tot i els dubtes raonables sobre els seus períodes de vida, però també pot tindre aspectes negatius. Els llums blancs, especialment els leds d’alta temperatura de color, és a dir els més freds o blavosos, poden incrementar la contaminació lumínica i:

  • Alterar conductes d’espècies animals de vida nocturna afectant la biodiversitat.
  • Disminuir la foscor del cel perjudicant l’observació d’aquest.
  • Afectar negativament la salut humana, amb trastorns dels cicles de son i possibles afeccions secundàries més greus.

Per estes raons diversos especialistes insisteixen en la conveniència d’utilitzar llum purament groga (sense blaus) o almenys llum blanca càlida amb menor quantitat de llum blava per a les il·luminacions exteriors.

Des de Guanyar Alcoi s’ha sol·licitat que es tinguen en compte les recomanacions dels experts a l’hora d’instal·lar enllumenat exterior sostenible per tal que no afecte al medi natural i a la salut humana. S’ha proposat que es contacte amb un grup d’investigació de la Universitat de València perquè assessore l’Ajuntament en aquesta qüestió. El regidor Pablo González planteja triar les millors opcions d’entre les possibles dins la legalitat: «Sabem que les normatives ja marquen uns paràmetres que estem complint, però ens agradaria que dintre d’eixos paràmetres s’estudiara fer servir les opcions més beneficioses i no només les més econòmiques. El medi ambient i la salut de la ciutadania s’han de tenir en compte també a l’hora de triar com il·luminem els nostres espais públics.»

Espacio Publicitario

Deja un comentario