Espacio publicitario

La Diputació d’Alacant se salta la llei valenciana de publicitat institucional i convoca a les 30 alcaldies de la Marina Alta, subvencionades amb alguna mena de vehicle elèctric dintre del pla per la sostenibilitat iniciat l’agost del 2020, a un acte celebrat hui divendres a les 11.00 h en el pàrquing de Torrequemada de Dénia per fer entrega un any i mig després de les claus i els vehicles.

27 de maig de 2022

Des de l’administració provincial s’ha enviat a les alcaldies una carta sol·licitant la presència d’alcaldes i alcaldesses a la celebració d’entrega d’uns vehicles inclosos dins d’una programa de subvencions de diners públics. En el document, la institució les felicita  per haver sigut afavorides amb aquest transport elèctric i també s’informa que el president, Carlos Mazón, serà qui presidirà l’acte, al temps que s’apunta a la necessitat que siga l’alcalde/essa o algun/a membre de la corporació qui assistisca a recollir el vehicle.

Després de diferents actes similars celebrats al Palau de la Diputació o Cocentaina al llarg de la legislatura, el d’aquest divendres a Dénia no és l’únic acte de promoció personal. Així, La coalició ha demanat aturar aquest tipus d’esdeveniments en una moció presentada per al proper plenari.

Des del grup Compromís a la Diputació d’Alacant denuncien que el PP continua emprant els recursos públics per a fer la campanya electoral del president de torn. A més, ja han informat per escrit al president i el seu equip, que aquests tipus d’esdeveniments podrien incórrer en una prohibició explicita de l’article 3 de les prohibicions de la llei valenciana de publicitat institucional, que cita literalment:

3. «Es prohibeixen els actes públics de lliurament de claus de béns immobles o similars, per part de persones amb càrrecs electes o amb alts càrrecs del govern. Aquests lliuraments seran realitzats, en tot cas, pel personal funcionari competent i sense fer d’aquest lliurament una escenificació pública».

Per als valencianistes, aquesta vegada, la Marina Alta és l’epicentre d’un nou acte electoralista que situa a les alcaldies dels municipis en la tessitura d’assistir a un acte d’entrega on el protagonisme no és per a l’objecte de subvenció, ni pels municipis subvencionats, sinó per a Carlos Mazón.

«La Diputació d’Alacant sota el mandat del Partit Popular continua fent allò que millor sap fer: emprar els recursos de tota la ciutadania com si foren seus. Confondré a la gent amb el missatge que si al teu municipi arriba un vehicle elèctric subvencionat en diners públics no és perquè et pertoca, sinó perquè un president totpoderós t’ho ha concedit. És la política de confondre els drets amb favors. Els serveis públics amb almoina» ha denunciat el portaveu provincial Gerard Fullana.

No és la primera vegada que compromís manifesta la seua contrarietat aquests tipus d’actes; ja en el Foro d’Alcaldes celebrat el mes de febrer, les alcaldies de compromís destacaren que l’administració provincial està més centrada en aquest tipus de celebració i en fer propaganda en favor del seu president que en tirar endavant els nombrosos projectes paralitzats i les múltiples inversions que mai arriben als municipis. Aques últim cas, per exemple, és el del pla estrela inversor de la legislatura (Pla Planifica) amb una execució menor al 5% 2 anys després del seu inici.

Per a Fullana: «Aquest és el modus operandi del zaplanisme, organitzar grans esdeveniments que semblen un besamà, un acte per rendir glòries i honors al líder tot poderós que amb diners públics paga les seues pretensions electorals. A la Marina Alta agraïm els vehicles subvencionats, però no al president de torn, sinó a la nostra ciutadania, que amb els seus impostos, aquells que el PP vol llevar, financen serveis públics tan importants com aquest».

Mazón condiciona la entrega de vehículos subvencionados en los municipios a la asistencia de los alcaldes a un ‘besamanos’

La Diputación de Alicante se salta la ley valenciana de publicidad institucional y convoca a las 30 alcaldías de la Marina Alta, subvencionadas con algún tipo de vehículo eléctrico dentro del plan de sostenibilidad iniciado en agosto del 2020, a un acto celebrado hoy viernes a las 11.00 h en el parking de Torrequemada de Dénia para hacer entrega un año y medio después de las llaves y los vehículos.

27 de mayo de 2022

Desde la administración provincial se ha enviado a las alcaldías una carta solicitando su presencia en la celebración de entrega de unos vehículos incluidos dentro de un programa de subvenciones de dinero público. En el documento, la institución felicita los alcaldes y las alcaldesas por haber sido favorecidas con este transporte eléctrico y también se informa que el presidente, Carlos Mazón, será quién presidirá el acto, así como se apunta a la necesidad que sea el alcalde/ese o alguno/a miembro de la corporación quién asista a recoger el vehículo.

Después de diferentes actos similares celebrados en el Palacio de la Diputación o Cocentaina  a lo largo de la legislatura, el de este viernes en Dénia no es el único acto de promoción personal de esta legislatura. La coalición, en este sentido, ha pedido parar este tipo de acontecimientos en una moción presentada para el próximo pleno.

Desde el grupo Compromís en la Diputació de Alicante denuncian que el PP continúa empleando los recursos públicos para hacer la campaña electoral del presidente de turno. Además, ya han informado por escrito al presidente y su equipo, que este tipo de actos podrían incurrir en una prohibición explicita del artículo 3 de las prohibiciones de la ley valenciana de publicidad institucional, que cita literalmente:

3. «Se prohíben los actos públicos de entrega de llaves de bienes inmuebles o similares, por parte de personas con cargos electos o con altos cargos del gobierno. Estas entregas serán realizadas, en todo caso, por el personal funcionario competente y sin hacer de esta entrega una escenificación pública».

Para los valencianistas, esta vez, la Marina Alta es el epicentro de un nuevo acto electoralista que sitúa a las alcaldías de los municipios en la tesitura de asistir a un acto de entrega donde el protagonismo no es para el objeto de subvención, ni para los municipios subvencionados, sino para Carlos Mazón.

«La Diputación de Alicante bajo el mandato del Partido Popular continúa haciendo lo que mejor sabe hacer: emplear los recursos de toda la ciudadanía como si fueran suyos. Confundir a la gente con el mensaje que si en tu municipio llega un vehículo eléctrico subvencionado con dinero público no es porque te corresponda, sino porque un presidente todopoderoso te lo ha concedido. Es la política de confundir los derechos con favores. Los servicios públicos con limosna» ha denunciado el portavoz provincial Gerard Fullana.

No és la primera vez que Compromís manifiesta su contrariedad con este tipo de actos; ya en el «Foro de Alcaldes» celebrado el mes de febrero, las alcaldías de Compromís destacaron que la administración provincial está más centrada en este tipo de celebración y en hacer propaganda en favor de su presidente que en sacar adelante los numerosos proyectos paralizados y las múltiples inversiones que nunca llegan a los municipios. Este último caso, por ejemplo, es el del plan inversor estrella de la legislatura (Plan Planifica), con una ejecución menor al 5% 2 años después de su inicio.

Para Fullana: «Este es el modus operandi del zaplanisme, organizar grandes acontecimientos que parecen uno besamanos, un acto para rendir glorías y honores al líder todopoderoso que con dinero público paga sus pretensiones electorales. En la Marina Alta agradecemos los vehículos subvencionados, pero no al presidente de turno, sino a nuestra ciudadanía, que con sus impuestos, aquellos que el PP quiere quitar, financian servicios públicos tan importantes como este».

Espacio Publicitario

Deja un comentario