Espacio publicitario

ANY FUSTER

En una recent resposta el Govern va indicar al senador de Compromís que “no té previstes mesures específiques de suport per a posar en valor l’obra de Joan Fuster” i commemorar el centenari del seu naixement

MADRID, 1 de juliol de 2022

El Govern ha indicat que no preveu una implicació important del Ministeri de Cultura a l’hora de col·laborar en la celebració i commemoració de l’Any Fuster en el centenari del naixement d’aquest escriptor valencià, malgrat ocupar una de les vicepresidències. El senador Carles Mulet, en una compareixença del ministre Miquel Iceta, va lamentar que aquest assagista il·lustrat no estiga sent tractat com mereix des de les institucions de l’Estat.

Això no hauria passat si la seua obra en comptes d’estar escrita en la segona llengua més parlada de l’Estat ho haguera estat en la primera, perquè si cerquem a Google constatem la implicació del Ministeri en molts altres homenatges com a Camilo José Cela, Emilia Pardo Bazán, Carmen Laforet, Fernando Fernán Gómez o Miguel Delibes, curiosament intel·lectuals que han desenvolupat la seua obra en castellà. Mai tenen iniciatives com aquestes en el cas d’intel·lectuals i artistes que han desenvolupat la seua obra en una altra llengua diferent del castellà, per la qual cosa cada vegada veiem més lluny la implicació del ministeri mane qui mane, com si anaren de segona les cultures no castellanes”, li ha llançat el portaveu de Compromís.

La justificació d’Iceta que el Ministeri és de totes les cultures d’Espanya i que col·laboraria projectant a Frankfurt un 25% d’autors  no castellans o un programa en RNE en el qual es parlarà de Gabriel Ferrater i Joan Fuster no va convèncer a Mulet que ho va considerar “insuficient” per a un personatge de la talla de Fuster. “Si demanàrem els actes realitzats per iniciativa pròpia del Ministeri i amb la col·laboració amb altres entitats en les diferents llengües, seria tot més evident. El PERTE de les llengües, que preveu 1.100 milions d’euros per al castellà i 30 per a la resta, és un exemple més de la jerarquització i de com es relega a les llengües que precisament més protecció necessiten. Volem recordar-li que la discriminació per raó de llengua té la mateixa categoria que la de sexe, raça o religió, senyor ministre. Ací vostès no tenen cap iniciativa, se sumen, van a remolc”, ha afegit.

Des de Compromís el senador confia en que es done una rectificació a les respostes oficials i a les declaracions després de la compareixença d’Iceta i s’intensifique la col·laboració amb els actes ja en marxa organitzats per la Generalitat de forma que, en posteriors commemoracions d’autors “es mire també pels escriptors de totes les autonomies independentment de la seua llengua de creació, organitzant i liderant esdeveniments amb el nivell d’implicació que es mereixen”.

ANY FUSTER

Mulet lamenta la poca implicación del Ministerio de Cultura con la figura del ensayista valenciano Joan Fuster

En una reciente respuesta el Gobierno indicó al senador de Compromís que “no tiene previstas medidas específicas de apoyo para poner en valor la obra de Joan Fuster” y conmemorar el centenario de su nacimiento

MADRID, 1 de julio de 2022

El Gobierno ha indicado que no prevé una implicación importante del Ministerio de Cultura a la hora de colaborar en la celebración y conmemoración de l’Any Fuster en el centenario del nacimiento de este escritor valenciano, a pesar de ocupar una de las vicepresidencias. El senador Carles Mulet, en una comparecencia del ministro Miquel Iceta, lamentó que este ensayista ilustrado no esté siendo tratado como merece desde las instituciones del Estado.

Esto no hubiera pasado si su obra en vez de estar escrita en la segunda lengua más hablada del Estado lo hubiese estado en la primera, porque si buscamos en Google constatamos la implicación del Ministerio en otros muchos homenajes como a Camilo José Cela, Emilia Pardo Bazán, Carmen Laforet, Fernando Fernán Gómez o Miguel Delibes, curiosamente intelectuales que han desarrollado su obra en castellano. Nunca tienen iniciativas como estas en el caso de intelectuales y artistas que han desarrollado su obra en otra lengua distinta del castellano, por lo que cada vez vemos más lejos la implicación del ministerio mande quien mande, como si fueran de segunda las culturas no castellanas”, le lanzó el portavoz de Compromís.

La justificación de Iceta de que el Ministerio es de todas las culturas de España y que colaboraría proyectando en Frankfurt un 25% de autores no castellanos o un programa en RNE en el que se hablará de Gabriel Ferrater y Joan Fuster no convenció a Mulet que lo consideró “insuficiente” para un personaje de la talla de Fuster. “Si pidiésemos los actos realizados por iniciativa propia del Ministerio y con la colaboración con otras entidades en las distintas lenguas, sería todo más evidente. El PERTE de las lenguas, que prevé 1.100 millones de euros para el castellano y 30 para el resto, es un ejemplo más de la jerarquización y de cómo se relega a las lenguas que precisamente más protección necesitan. Queremos recordarle que la discriminación por razón de lengua tiene la misma categoría que la de sexo, raza o religión, señor ministro. Aquí ustedes no tienen ninguna iniciativa, se suman, van a remolque”, ha añadido.

Desde Compromís el senador confía en que se de una rectificación a las respuestas oficiales y a las declaraciones tras la comparecencia de Iceta y se intensifique la colaboración con los actos ya en marcha organizados por la Generalitat de formaa que, en posteriores conmemoraciones de autores “se mire también por los escritores de todas las autonomías independientemente de su lengua de creación, organizando y liderando eventos con el nivel de implicación que se merecen”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario