Espacio publicitario

ACTUACIONS AL GALLINERA

Yolanda Balaguer: “Han tingut totes les facilitats de la localitat perquè l’obra avance. Els toca moure fitxa per a calendaritzar-la en els Pressupostos de l’Estat”. Carles Mulet reclama passes en l’execució de l’EDAR i de les infraestructures pendents d’Acuamed

MADRID, 5 de juliol de 2022

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha demanat hui a petició de les autoritats d’Oliva una reunió amb el Secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Alfonso Morán, per a tractar d’agilitzar les obres en l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de la localitat i la presa del riu Gallinera que falta per a completar les actuacions previstes en aquesta rambla per a mitigar els danys sobre la població en cas de riuades. Aquest va ser un dels compromisos adquirits per Mulet després de la seua visita el passat cap de setmana a la localitat, quan va visitar l’estat de les obres dels accessos a l’AP-7 en l’enllaç sud.

Mulet preguntarà a més per escrit al Govern per la situació de les obres pendents del pla contra inundacions, la DIA del Tren de la Costa que continua dormint en algun calaix i l’execució de l’EDAR d’Oliva, de competència estatal. L’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, ha recordat respecte al pla contra les inundacions, que “han tingut totes les facilitats de la localitat perquè l’obra avance. Els toca moure fitxa per a calendaritzar-la en els Pressupostos de l’Estat”. La localitat ostenta rècords en els registres de precipitacions (817 l/m² al novembre de 1987) i la zona és altament vulnerable per la seua inundabilitat. Oliva està declarat a més com a municipi d’alt risc i perillositat d’inundació. “No té sentit que s’estiguen demorant durant tants anys els treballs pendents en un projecte clau com és la presa que ha de servir per a controlar l’arribada d’aigua a la localitat. Els diners dels veïns d’Oliva ha d’utilitzar-se per a solucionar els seus problemes i això no ocorre des de 2014”, ha assenyalat el portaveu de Compromís al Senat.

L’alcaldessa lamenta que “els treballs no avancen” i que “urgeix que es responsabilitzen d’aquest risc”, ja que al seu parer “coneixen de la problemàtica i ens van confirmar que les decisions estan en l’aire i s’han de prendre, perquè les pluges del mes d’abril han evidenciat que els problemes persisteixen. Els demanem respostes quan abans millor, perquè donaria eixida a molt de territori que ara està qüestionat en els seus usos”.

Recentment el Secretari d’Estat va eludir contestar a Mulet en una recent compareixença les preguntes de Mulet sobre els problemes “greus” que pateix Oliva. “Ens va convidar a tractar aquestes qüestions de manera privada amb una reunió i ara ens diu que no té temps i ens deriva a la Confederació. Insistirem i exigirem una reunió sobre aquest tema i sobre el futur de l’EDAR, perquè urgeix reaprofitar les aigües i tractar-les adequadament perquè és vital. Aquesta obra s’està eternitzant i volem que siga una realitat quan abans millor”, ha afegit Mulet.

ACTUACIONS AL GALLINERA

Mulet reclama a petición de Compromís de Oliva una reunión con el Secretario de Estado para desbloquear la presa del Gallinera tras años de espera

Yolanda Balaguer: “Han tenido todas las facilidades de la localidad para que la obra avance. Les toca mover ficha para calendarizarla en los Presupuestos del Estado”. Carles Mulet reclama pasos en la ejecución de la EDAR y de las infraestructuras pendientes de Acuamed

MADRID, 5 de julio de 2022

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha pedido hoy a petición de las autoridades de Oliva una reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Alfonso Morán, para tratar de agilizar las obras en la estación depuradora de aguas residuales  (EDAR) de la localidad y la presa del río Gallinera que falta para completar las actuaciones previstas en esta rambla para mitigar los daños sobre la población en caso de riadas. Este fue uno de los compromisos adquiridos por Mulet tras su visita el pasado fin de semana a la localidad, cuando visitó el estado de las obras de los accesos a la AP-7 en el enlace sur.

Mulet preguntará además por escrito al Gobierno por la situación de las obras pendientes del plan contra inundaciones, la DIA del Tren de la Costa que sigue durmiendo en algún cajón y la ejecución de la EDAR de Oliva, de competencia estatal. La alcaldesa de Oliva, Yolanda Balaguer, ha recordado respecto al plan contra las inundaciones, que “han tenido todas las facilidades de la localidad para que la obra avance. Les toca mover ficha para calendarizarla en los Presupuestos del Estado”. La localidad ostenta récords en los registros de precipitaciones (817 l/m2 en noviembre de 1987) y la zona es altamente vulnerable por su inundabilidad. Oliva está declarado además como municipio de alto riesgo y peligrosidad de inundación. “No tiene sentido que se estén demorando durante tantos años los trabajos pendientes en un proyecto clave como es la presa que debe servir para controlar la llegada de agua a la localidad. El dinero de los vecinos de Oliva debe utilizarse para solventar sus problemas y esto no ocurre desde 2014”, ha señalado el portavoz de Compromís en el Senado.

La alcaldesa lamenta que “los trabajos no avancen” y que “urge que se responsabilicen de este riesgo”, ya que a su juicio “conocen de la problemática y nos confirmaron que las decisiones están en el aire y deben tomarse, pues las lluvias del mes de abril han evidenciado que los problemas persisten. Les pedimos respuestas cuanto antes pues daría salida a mucho territorio que ahora está cuestionado en sus usos”.

Recientemente el Secretario de Estado eludió contestar a Mulet en una reciente comparecencia las preguntas de Mulet a los problemas “graves” que sufre Oliva. “Nos invitó a tratar estas cuestiones de forma privada con una reunión y ahora nos dice que no tiene tiempo y nos deriva a la Confederación. Vamos a insistir y vamos a exigir una reunión sobre este tema y sobre el futuro de la EDAR, pues urge reaprovechar las aguas y tratarlas adecuadamente pues es vital. Esta obra se está eternizando y queremos que sea una realidad cuanto antes”, ha añadido Mulet.

Espacio Publicitario

Deja un comentario