Espacio publicitario

APROVADA MOCIÓ DE L’ESQUERRA I PODEM RIBA-ROJA  PER

A CREACIÓ PROGRAMA VIDA INDEPENDIENT L’Esquerra i Podem Riba-roja sol·liciten a l’Ajuntament la creació del Programa Vida Independent L’Ajuntament de Riba-roja de Túria va aprovar en el Ple de setembre la moció presentada pels grups polítics L’Esquerra i Podem Riba-roja on se sol·licita la creació d’un programa de vida independent per a les persones amb diversitat funcional intel·lectual.Un programa que es treballarà en coordinació amb el programa municipal i el centre ocupacional.Programa que funcionarà tots els dies de la setmana en horari de matí i vesprada.

En la mateixa moció s’ha sol·licitat que l’adequació de l’habitatge tutelat que es va adquirir en l’anterior legislatura es pose en marxa  en l’any vinent.Segons les declaracions d’Arantxa Torres, portaveu del grup municipal Podem Riba-roja, amb aquest programa es busca promoure que les persones amb diversitat funcional intel·lectual puguen conéixer les diferents opcions de vida que tenen i participar de manera activa en les decisions sobre aquesta, tenint en compte els seus drets i deures i així poder exercir la seua independència en arribar a la vida adulta.Segons José Manuel Gallardo, portaveu del grup municipal de l’Esquerra, aquest programa ha de prioritzar el treball individualitzat des d’una perspectiva professional on la persona usuària siga la protagonista de pròpia intervenció. En aquest sentit, es considera imprescindible aquest programa com un servei pont per a les persones que accedisquen en un futur a l’habitatge tutelat. I d’altra banda, com un servei permanent per a les persones que no puguen accedir a l’habitatge tutelat del nostre municipi, ja que és una realitat que les places oferides per a aquest habitatge seran inferiors al de les sol·licitades.

Espacio Publicitario

Deja un comentario