Espacio publicitario

El passat Ple Municipal l’ajuntament d’Alginet aprovà el Pla Local Reduït de Prevenció d’Incendis Forestals, amb el vot favorable de Socialistes d’Alginet, el PP i Compromís, mentre que el PSPV i Gent d’Alginet s’abstingueren, i Cercle-IdEA votà en contra.

Segons la normativa existent en matèria de prevenció d’incendis forestals, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, tots els municipis amb superfície forestal han de redactar el seu pla local de prevenció d’incendis. Encara que, d’acord amb l’Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Alginet, en tractar-se d’un municipi amb menys de 1.000 hectàrees de terreny forestal, pot optar per fer un Pla en format simplificat.

  En concret, d’acord amb el Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), Alginet només té catalogades com a terreny forestal 103,57 hectàrees a les quals caldria sumar 6,00 hectàrees més com a terreny no forestal amb afecció de la normativa vigent en matèria d’incendis forestals, el que faria un total de 109,57 hectàrees, ben lluny de les esmentades 1.000 hectàrees.

D’aquesta manera, en data 4 de març de 2019, la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals, va fer una comunicació per indicar a l’ajuntament sobre l’obligació de la redacció i aprovació de l’esmentat Pla per al municipi d’Alginet. Una indicació que l’ajuntament tardà més d’un any en atendre, en tant que no serà fins a l’11 de juny de 2020 que l’ajuntament va adjudicar a l’empresa FAGUS REPOBLA SL, un contracte menor de serveis per a la redacció de l’esmentat Pla. Encara que en novembre d’eixe mateix any l’equip redactor ja va presentar un primer esborrany del Pla, i en febrer de 2021 el document es va recepcionar, considerant-se que estava preparat per a la seua aprovació en primera instància.

Un Pla tardà, deficient i sense ningú que se’l revise

No obstant això, no serà fins a l’actualitat, més d’un any i mig després de tindre el dit Pla guardat en el calaix, que l’equip de govern l’ha portat al Ple Municipal per a aprovar-lo i continuar la seua tramitació, encara que com van denunciar en la mateixa sessió del Ple de novembre els grups municipals de Cercle IdEA i de Gent d’Alginet, el Pla presentava incongruències, algunes deficiències i falta de concrecions en les propostes d’actuació.

En concret, a més de la cridanera localització del municipi d’Alginet en la comarca de la Marina Alta, el que segons comentà el portaveu de Cercle-IdEA denotava una clara pràctica de “còpia i apega” en l’elaboració d’aquest document, es trobaven a faltar la concreció de les inversions que plantejava el Pla, així com el seu finançament. Unes inversions que el Pla preveia per un import total de 333.601,06 €, però on apareixen barrejades tant despeses en inversions com despeses corrents que per la seua naturalesa caldria abordar de manera periòdica.

La intervenció del portaveu del grup municipal Cercle-IdEA acabà recriminant a l’equip de govern que, tenint quatre regidors amb dedicació completa a l’ajuntament, en més d’un any i mig de temps que han tingut, ningú s’haguera ni tan sols llegit el document abans de portar-lo a Ple, i que ara l’aprovarien conforme estava aplicant el “rodillo” que els dona la seua majoria absoluta.

Alginet, a 29 de novembre de 2022

Grup Municipal Cercle-IdEA Alginet

Espacio Publicitario

Deja un comentario