Espacio publicitario

● La formació habitada participarà en la mobilització convocada aquest dijous
per l’Associació de Veïns Sant Antoni-Saïdia després de conéixer que la
propietat procedirà el divendres a l’enderrocament de les naus

Podem València ha expressat el seu total suport a l’Associació de Veïns Sant
Antoni-Saïdia després de conéixer que els propietaris de les naus i promotors del
macrohotel han sol·licitat iniciar els treballs de demolició divendres que ve 23 de
desembre. Un macrohotel que cal recordar que està destinat a un turisme de baixa
qualitat i d’alt impacte en el veïnat, sobretot considerant que està projectat a l’interior
d’una illa i que és segur provocarà conflictes de convivència, sorolls, molèsties,
intensificació de l’activitat logística, etc.

La candidata a l’alcaldia de València, Pilar Lima, ha indicat que secundaran la nova
mobilització dels veïns, aquest dijous a les 20h partint del Carrer Guatla davant les
novetats ocorregudes aquesta setmana en relació al macrohotel que pretén construir
la signa Inversions Gran València 2005 i que portarien al començament de
l’enderrocament de les naus de l’antiga fàbrica de filats, trenats i teixits de jute Piular
Casanova, aquest pròxim divendres sense esperara als informes demanats per
Patrimoni Històric a les instàncies consultives, entre elles la Universitat de València o el
Consell Valencià de Cultura.

Podem dona suport a la mobilització legítima de la ciutadania i anima a tots els
seus militants a sumar-se, perquè es tracta d’una actuació a la contra del que dicten els
temps i segons Lima “és inadmissible que, quan la ciutadania ha arribat a la conclusió
que el convenient és renaturalitzar la ciutat, incrementar les zones verdes, obrir les
illes, augmentar dotació públiques, etc.., l’instrument que encarna el model ciutat, el
caduc Pla General de València, permeta semblant actuació”.

Podem València exige la paralización del derribo de las naves y muestra su apoyo a los vecinos de
Zaidía contra el macrohotel


● La formación morada participará en la movilización convocada este jueves
por la Asociación de Vecinos San Antonio-Zaidía tras conocer que la
propiedad procederá el viernes al derribo de las naves

Podem Valencia ha expresado su total apoyo a la Asociación de Vecinos San
Antonio-Zaidía tras conocer que los propietarios de las naves y promotores del
macrohotel han solicitado iniciar los trabajos de demolición el próximo viernes 23 de
diciembre. Un macrohotel que hay que recordar que está destinado a un turismo de
baja calidad y de alto impacto en el vecindario, sobre todo considerando que está
proyectado en el interior de una manzana y que es seguro provocará conflictos de
convivencia, ruidos, molestias, intensificación de la actividad logística, etc.

La candidata a la alcaldía de Valencia, Pilar Lima, ha indicado que secundarán la
nueva movilización de los vecinos, este jueves a las 20h partiendo de la Calle Guatla
ante las novedades ocurridas esta semana en relación al macrohotel que pretende
construir la firma Inversiones Gran Valencia 2005 y que llevarían al comienzo del
derribo de las naves de la antigua fábrica de hilados, trenzados y tejidos de yute Piar
Casanova, este próximo viernes sin esperara a los informes pedidos por Patrimonio
Histórico a las instancias consultivas, entre ellas la Universitat de València o el Consell
Valencià de Cultura.

Podem apoya la movilización legítima de la ciudadanía y anima a todos sus
militantes a sumarse, porque se trata de una actuación a la contra de lo que dictan los
tiempos y según Lima “es inadmisible que, cuando la ciudadanía ha llegado a la
conclusión de que lo conveniente es renaturalizar la ciudad, incrementar las zonas
verdes, abrir las manzanas, aumentar dotación públicas, etc.., el instrumento que
encarna el modelo ciudad, el caduco Plan General de Valencia, permita semejante
actuación”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario